Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Grillning pågår
Brandskydd på fritiden

Så grillar du säkert

Lär dig grilla säkert och förhindra brand. Om du grillar i naturen uppmanar vi dig att alltid vara försiktig. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Vår rekommendation är att du inte använder en grill med öppen låga på balkongen eftersom det innebär en större brandrisk.

Många bränder kan förebyggas om du lär dig grilla säkert. Om du tänkt grilla ute i naturen ska du först kontrollera att det inte råder eldningsförbud. Vid eldningsförbud gäller särskilda regler.

Om du grillar i naturen uppmanar vi dig alltid till försiktighet. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Om du grillar – kom ihåg att elden ska vara helt släckt när du lämnar platsen.

För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39
Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26
Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00.

På din tomt får du grilla i kol- eller gasolgrill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Till "egen tomt" räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.

Gällande grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer vilka regler som råder. Vår rekommendation är att du inte grillar på balkongen eftersom det innebär en del risker. Att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong innebär flera faror. Förutom att du kan orsaka en brand kan du också drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort. Om du absolut måste grilla på balkongen bör du använda en elektrisk grill.

I Stockholm finns det ett antal fasta grillplatser som du får använda för grillning. Karta hittar du här.

Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar och släck elden/glöden i kolgrillen med mycket vatten när du har grillat klart.

Tänk på det här när du grillar

 • Placera grillen stadigt. Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt. Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
 • Var försiktig när du använder tändvätska. Den orsakar ett svårkontrollerbart brandförlopp. Vi rekommenderar att du istället använder tändrör, tändklossar, tändpapper eller eltändare.
 • Använd aldrig T-sprit för att tända en grill, det kan leda till att gas/luftblandningen antänds och flaskan exploderar.
 • Elda bara med grillkol eller briketter. Då blir det inte lika stora lågor och du får bättre och snabbare glöd.
 • Ha släckredskap till hands, en hink vatten eller en vattenslang, så att du kan släcka om olyckan är framme. Den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för det.
 • Engångsgrillar startar många markbränder och ska alltid placeras på obrännbart underlag, en engångsgrill är inte en säker grillplats. Tänk på att inte kasta den i soporna medan den är varm.
  Se vår film om engångsgrillar här:
 • Glöm inte bort grillen när maten är färdig! Lägg ett lock på grillen eller, om lock inte finns, kyl kolet med vatten.
 • Kontrollera noggrant att kolen inte glöder efteråt! Tänk på att briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem. Ett tips är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen innan du börjar grilla. När glöden är släckt – vik ihop folien till ett paket och låt det stå ute till nästa dag.
 • Om du kan hålla i kolen med fingrarna är den kall nog att slängas. Låt annars grillen stå med locket på eller dränk kolen i vatten.
 • Vid användning av gasolgrill var noga med att inte förvara gasolflaskor (eller annan lättantändlig vara) i skåpet under gasolgrillen. Det kan nämligen bli väldigt varmt i skåpet under grillning vilket i sin tur kan orsaka läckage/brott i slangarna. Om något går fel under grillningen – stäng av gasolen med ventilen på flaskan. Ha gärna ett par arbetshandskar i skåpet så har du dem nära till hands. Se till att gasolflaskan alltid står upp för att förhindra läckage.
 • Inför grillsäsongen rekommenderar vi att du kontrollera att slangarna är hela. Det kan du göra med läckspray eller såpvatten.
 • Lämna aldrig grillen obevakad.
 • Grillning sker alltid under eget ansvar.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd på fritiden

Elda säkert i naturen

Att samlas kring lägerelden skapar gemenskap och härliga minnen, men det sätter också skräck i många markägare. Varje år brinner skog för miljontals kronor upp på grund av slarv. Läs vår guide om hur du eldar säkert i naturen.

Skylt med eldningsförbud
Brandskydd på fritiden

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Trädgårdsavfall eldas i tunna
Brandskydd på fritiden

Elda trädgårdsavfall säkert

Får jag elda trädgårdsavfall på min tomt? Trädgårdsavfallet ska antingen lämnas till återvinningscentral, samlas in av kommunen eller komposteras på tomten. I vissa undantagsfall kan det vara tillåtet att elda på egen tomt men då måste det vara tillåtet i din kommun. Men du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Informera dig om vilka regler som gäller i din kommun.