Styrdokument och rapporter

Här hittar du förbundets styrdokument för verksamhet och ekonomi. Här finns också verksamhetens uppföljningsdokument och protokoll från direktionens sammanträden.

Styrdokument

Ladda ner: Förbundsordning
Uppdaterat 2020-04-29 Giltig från 2019-10-21

Storstockholms brandförsvars förbundsordning.

Ladda ner: Handlingsprogram 2016-2019
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2016-01-01

Det nuvarande handlingsprogrammet är prolongerat och giltigt till och med 2021.

Ladda ner: Reglemente för direktionen
Uppdaterat 2018-12-14 Giltig från 2018-12-01

Reglemente för direktionen för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.

Ladda ner: Verksamhetsplan och budget 2021
Uppdaterat 2020-11-17

Storstockholms brandförsvars Verksamhetsplan och budget för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023.

Rapporter

Tertialrapporter

Ladda ner: Tertialrapport 2/2020
Uppdaterat 2020-09-25

Tertialrapport 2/2020 med ekonomisk prognos per 31 december 2020.

Ladda ner: Tertialrapport 1/2020
Uppdaterat 2020-05-15

Tertialrapport 1/2020 med ekonomisk prognos per 31 december 2020.

Ladda ner: Tertialrapport 2/2019
Uppdaterat 2019-09-23

Tertialrapport 2/2019 med ekonomisk prognos per 31 december 2019.

Ladda ner: Tertialrapport 1/2019
Uppdaterat 2019-05-16

Tertialrapport 1/2019 med ekonomisk prognos per 31 december 2019.

 

Årsredovisningar

Ladda ner: Årsredovisning 2020
Uppdaterat 2021-03-02 Giltig från 2021-02-16

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för 2020.

Ladda ner: Årsredovisning 2019
Uppdaterat 2020-02-12 Giltig från 2020-02-13

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2019.

Ladda ner: Årsredovisning 2018
Uppdaterat 2019-02-21 Giltig från 2019-02-13

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2018.

Ladda ner: Årsredovisning 2017
Uppdaterat 2018-02-26

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2017.

Ladda ner: Årsredovisning 2016
Uppdaterat 2017-10-10

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2016.

Protokoll

Ladda ner: Protokoll 2021-06-15 paragraf 29-30
Uppdaterat 2021-06-22 Giltig från 2021-06-22

Ärende § 29 - Remiss av Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument, inklusive handlingsprogram enligt LSO, år 2022–2023 samt ärende § 30 - Ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta brandstation, justerades omedelbart vid direktionens sammanträde den 15 juni 2021.

Ladda ner: Protokoll 2021-06-15
Uppdaterat 2021-06-29 Giltig från 2021-06-28

Sammanträdesprotokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde 15 juni 2021. Justerade paragrafer 24-28 och 31-34 i detta protokoll.

Ladda ner: Protokoll 2021-02-16 paragraf 4
Uppdaterat 2021-02-17 Giltig från 2021-02-17

Ärende § 4 – Årsredovisning 2020 för Storstockholms brandförsvar justerades efter direktionens sammanträde 2021-02-16.

Ladda ner: Protokoll 2021-04-13 paragraf 12 och 13
Uppdaterat 2021-04-14 Giltig från 2021-04-14

Ärende § 12 - Yttrande till förslag om nya föreskrifter för kommunala handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor samt ärende § 13 - Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av Kungsholmens brandstation, justerades omedelbart vid direktionens sammanträde den 13 februari 2021.

Ladda ner: Protokoll 2021-04-13
Uppdaterat 2021-04-30 Giltig från 2021-04-30

Sammanträdesprotokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde 13 april 2021. Justerade paragrafer 1-11 och 14-23 i detta protokoll.

Ladda ner: Protokoll 2021-02-16
Uppdaterat 2021-03-01 Giltig från 2021-03-01

Sammanträdesprotokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde 16 februari 2021. Justerade paragrafer 1-3 och 5-8 i detta protokoll.

2020

Ladda ner: Protokoll 2020-10-20 paragraf 44
Uppdaterat 2020-10-21 Giltig från 2020-10-21

Protokoll från direktionen för Storstockholms brandförsvars sammanträde 20 oktober 2020. Rekrytering ny förbundsdirektör.

Ladda ner: Protokoll 2020-06-09
Uppdaterat 2020-07-06 Giltig från 2020-07-06

Protokoll från direktionens sammanträden 9 juni 2020.

Ladda ner: Protokoll 2020-08-25
Uppdaterat 2020-09-25 Giltig från 2020-09-25

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde 25 augusti 2020.

Ladda ner: Protokoll 2020-03-31
Uppdaterat 2020-04-22 Giltig från 2020-04-22

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde den 31 mars 2020.

Ladda ner: Protokoll 2020-03-31 paragraf 13
Uppdaterat 2020-03-31 Giltig från 2020-03-31

Protokoll från direktionens sammanträde 31 mars 2020 paragraf 13 (Förordnande av förbundsdirektör).

Ladda ner: Protokoll 2020-10-20
Uppdaterat 2020-10-28 Giltig från 2020-10-28

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde 20 oktober 2020. Detta är det kompletta protokollet från sammanträdet.

Ladda ner: Protokoll 2020-02-11 paragraf 4
Uppdaterat 2020-02-12 Giltig från 2020-02-13

Ärende § 4 – Årsredovisning 2019 för Storstockholms brandförsvar justerades efter direktionens sammanträde 2020-02-11.

Ladda ner: Protokoll 2020-11-24
Uppdaterat 2020-12-02

Protokoll från direktionen för Storstockholms brandförsvars sammanträde 24 november 2020. Verksamhetsplan och budget 2021, Tillsynsplan 2021, Revidering av taxor för tillsyn etc.