Styrdokument och rapporter

Här hittar du förbundets styrdokument för verksamhet och ekonomi. Här finns också verksamhetens uppföljningsdokument och protokoll från direktionens sammanträden.

Styrdokument

Ladda ner: Förbundsordning
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2013-01-01
Ladda ner: Handlingsprogram 2016-2019
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2016-01-01
Ladda ner: Verksamhetsplan och budget 2018
Uppdaterat 2018-01-03 Giltig från 2018-01-01

Storstockholms brandförsvars verksamhetsplan och budget 2018 samt ekonomisk plan 2019-2020.

Rapporter

Tertialrapporter

Ladda ner: Tertialrapport 1/2017
Uppdaterat 2017-10-10

Tertialrapport 1/2017 med prognos per 31 december 2017.

Ladda ner: Tertialrapport 2/2017
Uppdaterat 2017-12-22

Tertialrapport 2/2017 med ekonomisk plan per 31 december 2017.

Årsredovisningar

Ladda ner: Årsredovisning 2017
Uppdaterat 2018-02-26

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2017.

Ladda ner: Årsredovisning 2016
Uppdaterat 2017-10-10

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2016.

Protokoll

2018

2017