Styrdokument och rapporter

Här hittar du förbundets styrdokument för verksamhet och ekonomi. Här finns också verksamhetens uppföljningsdokument och protokoll från direktionens sammanträden.

Styrdokument

Ladda ner: Förbundsordning
Uppdaterat 2020-04-29 Giltig från 2019-10-21

Storstockholms brandförsvars förbundsordning.

Ladda ner: Övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram
Uppdaterat 2022-01-01 Giltig från 2022-01-01

Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2022-2023.

Ladda ner: Reglemente för direktionen
Uppdaterat 2018-12-14 Giltig från 2018-12-01

Reglemente för direktionen för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.

Ladda ner: Verksamhetsplan och budget 2023
Uppdaterat 2023-01-01 Giltig från 2023-01-01

Storstockholms brandförsvars verksamhetsplan och budget för 2023 med ekonomisk plan för åren 2024-2025.

Rapporter

Tertialrapporter

Ladda ner: Tertialrapport 1/2023
Uppdaterat 2023-06-21 Giltig från 2023-06-13

Tertialrapport 1/2023 med ekonomisk prognos per 31 december 2023.

Ladda ner: Tertialrapport 2/2022
Uppdaterat 2022-12-02

Tertialrapport 2/2022 med ekonomisk prognos per 31 december 2022.

Ladda ner: Tertialrapport 1/2022
Uppdaterat 2022-12-02

Tertialrapport 1/2022 med ekonomisk prognos per 31 december 2022.

Ladda ner: Tertialrapport 2/2021
Uppdaterat 2021-10-12

Tertialrapport 2/2021 med ekonomisk prognos per 31 december 2021.

Ladda ner: Tertialrapport 1/2021
Uppdaterat 2021-05-10

Tertialrapport 1/2021 med ekonomisk prognos per 31 december 2021.

Ladda ner: Tertialrapport 2/2020
Uppdaterat 2020-09-25

Tertialrapport 2/2020 med ekonomisk prognos per 31 december 2020.

Ladda ner: Tertialrapport 1/2020
Uppdaterat 2020-05-15

Tertialrapport 1/2020 med ekonomisk prognos per 31 december 2020.

 

Årsredovisningar

Ladda ner: Årsredovisning 2022
Uppdaterat 2023-02-16 Giltig från 2023-02-07

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2022.

Ladda ner: Årsredovisning 2021
Uppdaterat 2022-02-11 Giltig från 2022-02-08

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2021.

Ladda ner: Årsredovisning 2020
Uppdaterat 2021-03-02 Giltig från 2021-02-16

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport för 2020.

Ladda ner: Årsredovisning 2019
Uppdaterat 2020-02-12 Giltig från 2020-02-13

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2019.

Ladda ner: Årsredovisning 2018
Uppdaterat 2019-02-21 Giltig från 2019-02-13

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2018.

Ladda ner: Årsredovisning 2017
Uppdaterat 2018-02-26

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2017.

Ladda ner: Årsredovisning 2016
Uppdaterat 2017-10-10

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2016.

Protokoll

2023

Ladda ner: Protokoll 2023-02-07 paragraf 4
Uppdaterat 2023-02-08 Giltig från 2023-02-07

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktion sammanträde den 7 februari 2023. Paragraf 4 - Årsredovisning 2022.

Ladda ner: Protokoll 2023-02-07
Uppdaterat 2023-02-16 Giltig från 2023-02-16

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktion sammanträde den 7 februari 2023.

Ladda ner: Protokoll 2023-04-04
Uppdaterat 2023-04-13 Giltig från 2023-04-04

Protokoll från Storstockholms brandförvars direktionssammanträde 4 april 2023.

Ladda ner: Protokoll 2023-06-13 paragraf 19
Uppdaterat 2023-06-14 Giltig från 2023-06-13

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktionssammanträde den 13 juni 2023. Paragraf 19 - Tertialrapport 1, 2023.

Ladda ner: Protokoll 2023-06-13
Uppdaterat 2023-06-22 Giltig från 2023-06-21

Protokoll från Storstockholms brandförvars direktionssammanträde 13 juni 2023.

Ladda ner: Protokoll 2023-08-29
Uppdaterat 2023-09-08 Giltig från 2023-08-29

Protokoll från Storstockholms brandförvars direktionssammanträde 29 augusti 2023.

Ladda ner: Protokoll 2023-10-10 paragraf 36
Uppdaterat 2023-10-11 Giltig från 2023-10-11

Protokoll från direktionens sammanträde 10 oktober 2023. Paragraf 36, Tertialrapport 2, 2023.

Ladda ner: Protokoll 2023-10-10
Uppdaterat 2023-10-18 Giltig från 2023-10-18

Protokoll från direktionens sammanträde 10 oktober 2023.

Ladda ner: Protokoll 2023-11-21
Uppdaterat 2023-11-29 Giltig från 2023-11-29

Protokoll från direktionens sammanträde på Brännkyrka brandstation den 21 november 2023.

2022

Ladda ner: Protokoll 2022-02-08 paragraf 4
Uppdaterat 2022-02-08 Giltig från 2022-02-08

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktion sammanträde den 8 februari 2022. Paragraf 4 - Årsredovisning 2021.

Ladda ner: Protokoll 2022-02-08
Uppdaterat 2022-03-08 Giltig från 2022-03-08

Protokoll från direktionen för Storstockholms brandförsvar för den 8 februari 2022, §§ 1–3 och §§ 5–8 justerades den 2022-02-21.

Ladda ner: Protokoll 2022-04-05 paragraf 12
Uppdaterat 2022-04-06 Giltig från 2022-04-06

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktion sammanträde den 5 april 2022. Paragraf 12 - Genomförandebeslut, ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta brandstation.

Ladda ner: Protokoll 2022-04-05
Uppdaterat 2022-04-19 Giltig från 2022-04-19

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde den 5 april 2022. Paragraf 12 brev justerad 2022-04-05.

Ladda ner: Protokoll 2022-06-07
Uppdaterat 2022-06-16 Giltig från 2022-06-15

Justerat protokoll från direktionens sammanträden 7 juni 2022. Paragraf 22 blev justerad 7 juni 2022.

Ladda ner: Protokoll DIR 2022-10-11 paragraf 35
Uppdaterat 2022-10-12 Giltig från 2022-10-12

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktion, sammanträde den 11 oktober 2022. Paragraf 35 - Tertialrapport 2/2022.

Ladda ner: Protokoll 2022-06-07 paragraf 22
Uppdaterat 2022-06-08 Giltig från 2022-06-08

Protokoll från Storstockholms brandförsvars direktion sammanträde den 7 juni 2022. Paragraf 22 - Tertialrapport 1/2022.

Ladda ner: Protokoll 2022-10-20
Uppdaterat 2022-10-20 Giltig från 2022-10-20

Justerat protokoll från Storstockholms brandförsvars direktion, sammanträde den 11 oktober 2022. Paragraf 35 justerades 2022-10-11.

Ladda ner: Protokoll 2022-11-22
Uppdaterat 2022-11-30 Giltig från 2022-11-30

Justerat protokoll från Storstockholms brandförsvars direktion, sammanträde den 22 november 2022.

2021

Ladda ner: Protokoll 2021-02-16 paragraf 4
Uppdaterat 2021-02-17 Giltig från 2021-02-17

Ärende § 4 – Årsredovisning 2020 för Storstockholms brandförsvar justerades efter direktionens sammanträde 2021-02-16.

Ladda ner: Protokoll 2021-02-16
Uppdaterat 2021-03-01 Giltig från 2021-03-01

Sammanträdesprotokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde 16 februari 2021. Justerade paragrafer 1-3 och 5-8 i detta protokoll.

Ladda ner: Protokoll 2021-04-13 paragraf 12 och 13
Uppdaterat 2021-04-14 Giltig från 2021-04-14

Ärende § 12 - Yttrande till förslag om nya föreskrifter för kommunala handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor samt ärende § 13 - Ombyggnad, tillbyggnad och teknisk upprustning av Kungsholmens brandstation, justerades omedelbart vid direktionens sammanträde den 13 februari 2021.

Ladda ner: Protokoll 2021-04-13
Uppdaterat 2021-04-30 Giltig från 2021-04-30

Sammanträdesprotokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde 13 april 2021. Justerade paragrafer 1-11 och 14-23 i detta protokoll.

Ladda ner: Protokoll 2021-06-15 paragraf 29-30
Uppdaterat 2021-06-22 Giltig från 2021-06-22

Ärende § 29 - Remiss av Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument, inklusive handlingsprogram enligt LSO, år 2022–2023 samt ärende § 30 - Ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta brandstation, justerades omedelbart vid direktionens sammanträde den 15 juni 2021.

Ladda ner: Protokoll 2021-06-15
Uppdaterat 2021-06-29 Giltig från 2021-06-28

Sammanträdesprotokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde 15 juni 2021. Justerade paragrafer 24-28 och 31-34 i detta protokoll.

Ladda ner: Protokoll 2021-10-26
Uppdaterat 2021-11-02 Giltig från 2021-11-03

Sammanträdesprotokoll från Storstockholms brandförsvars direktions sammanträde 26 oktober 2021. Tertialrapport 2/2021, avslag på ansökan om brandfarlig vara samt avslag på ansökan om förändrat tillstånd för brandfarlig vara.

Ladda ner: Protokoll 2021-11-30 paragraf 52
Uppdaterat 2021-12-01 Giltig från 2021-12-01

Protokoll från direktionen för Storstockholms brandförsvars sammanträde den 30 november 2021, § 52 – Om- och tillbyggnad samt upprustning Kungsholmens brandstation - genomförandebeslut, justerades den 2021-11-30

Ladda ner: Protokoll 2021-11-30
Uppdaterat 2021-12-08 Giltig från 2021-12-08

Protokoll från direktionen för Storstockholms brandförsvar den 30 november 2021, §§ 46–51 och §§ 53–55 justerades den 2021-12-08.