Styrdokument och rapporter

Här hittar du förbundets styrdokument för verksamhet och ekonomi. Här finns också verksamhetens uppföljningsdokument och protokoll från direktionens sammanträden.

Styrdokument

Ladda ner: Förbundsordning
Uppdaterat 2020-04-29 Giltig från 2019-10-21

Storstockholms brandförsvars förbundsordning.

Ladda ner: Handlingsprogram 2016-2019
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2016-01-01

Det nuvarande handlingsprogrammet är prolongerat och giltigt till och med 2021.

Ladda ner: Reglemente för direktionen
Uppdaterat 2018-12-14 Giltig från 2018-12-01

Reglemente för direktionen för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar.

Ladda ner: Verksamhetsplan och budget 2020
Uppdaterat 2020-01-01

Rapporter

Tertialrapporter

Ladda ner: Tertialrapport 1/2018
Uppdaterat 2018-05-25

Tertialrapport 1 2018 med ekonomisk prognos per den 31 december 2018.

Ladda ner: Tertialrapport 2/2018
Uppdaterat 2018-09-25

Tertialrapport 2 2018 med ekonomisk rapport per den 31 december 2018.

 

Årsredovisningar

Ladda ner: Årsredovisning 2019
Uppdaterat 2020-02-12 Giltig från 2020-02-13

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2019.

Ladda ner: Årsredovisning 2018
Uppdaterat 2019-02-21 Giltig från 2019-02-13

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2018.

Ladda ner: Årsredovisning 2017
Uppdaterat 2018-02-26

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2017.

Ladda ner: Årsredovisning 2016
Uppdaterat 2017-10-10

Storstockholms brandförsvars verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2016.

Protokoll

2020

2019