Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Larmlagring och brandlarm för hotell

För att skapa trygghet måste gästerna tidigt få vetskap om att larmet gått, att de ska utrymma och hur det ska gå till. Det är då viktigt med utbildad personal som vet vad som ska göras när larmet går, särskilt viktigt om man har så kallad larmlagring. Personalen måste dessutom ha ett brett säkerhetstänk i vardagen så att de tidigt upptäcker eventuella brister och risker i verksamheten.

Genomför utrymningsövningar med jämna mellanrum. Bestäm en återsamlingsplats som är väl kommunicerad till både gäster och personal. Utse utrymningsledare för varje våningsplan eller avdelning.

Det finns särskilda brandlarm för hotell. Beroende på hotellets storlek finns det olika krav på vilket larmsystem som krävs. Så kallad larmlagring betyder att ett larm först går i hotellreceptionen där personalen har möjlighet att kvittera larmet och på så sätt "köpa sig" tid. Ofta handlar det om runt 4-5 minuter och under den tiden hinner personalen kontrollera om det verkligen är skarpt larm eller om det rör sig om ett fellarm och i så fall återställa larmet. Fördelen med detta är att räddningstjänsten inte behöver avsätta tid för att rycka ut på felaktiga larm. Det kräver dock att man har rutiner för hur larmlagringen ska skötas och personal med kunskap att agera.