Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Regler för att få köpa och använda vissa typer av fyrverkerier

För att få köpa och använda fyrverkerier måste man ha fyllt 18 år. För vissa typer av fyrverkerier finns det dessutom särskilda regler. Ett sådant exempel är raketer med styrpinne där man både behöver tillstånd för hantering av explosiv vara, och en särskild utbildning för att få köpa och använda.

Krav på utbildning 

Du som använder tillståndspliktiga fyrverkerier, som raketer med styrpinne, ska ha genomgått en särskild B- eller C- utbildning hos någon av de utbildningsanordnare som MSB har godkänt.

En lista med godkända utbildningssamordnare finns på MSB:s webbplats där det även finns information om vilka typer av fyrverkerier som är tillståndspliktiga. Läs mer om användning av explosiva varor på MSB:s webbplats. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Krav på tillstånd

Du som använder tillståndspliktiga fyrverkerier måste utöver den särskilda utbildningen även ha tillstånd för hantering av explosiv vara från din kommun. Tillståndet visar du upp när du köper tillståndspliktiga fyrverkerier.

Tillstånd för att få hantera raketer med styrpinne söker du hos Storstockholms brandförsvar. Vid ansökningstillfället ska du kunna uppvisa att du har genomgått den särskilda B- eller C-utbildningen. 

Blanketten som ska användas heter ”Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara”. Tillståndsprocessen tar under normal belastning cirka tre veckor från det att komplett ansökan med bifogat utbildningsbevis inkommit. Vid ansökningstillfället kommer även vandelsprövning hos Polisen att göras. En tillståndsansökan är förknippad med en kostnad. 

Fyrverkerier är inget att leka med

Fyrverkerier skadar omkring 100 personer varje år. De flesta av dessa olyckor sker i samband med nyårsfirandet. Det du framför allt ska tänka på är att inte hantera fyrverkerier när du är onykter eftersom detta ökar skaderisken. Förbered gärna en avfyrningsramp innan mörkret faller. Se till att ha släckutrustning nära till hands om olyckan trots allt skulle vara framme. 

Se till att de fyrverkerier som du införskaffar är CE-märkta. Håll alltid säkerhetsavstånd och luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs. Tänk också på att visa hänsyn – både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier. Smällare med bara ett syfte, att ge ifrån sig en knall kan få användas i Sverige, men endast av den som har tillstånd och särskild utbildning.

Fyrverkerier ska förvaras på säkert ställe. För dig som bor i flerbostadshus finns det regler som säger att du inte får förvara någon brandfarlig vara i allmänna utrymmen såsom källare och vind.

Vid eventuell olycka – ring alltid 112!