Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Uppdaterade vägledningsdokument om solceller och laddplatser

Aktuellt
Publicerad 2023-01-16

Riskavdelningen hos Storstockholms brandförsvar har under hösten uppdaterat två aktuella vägledningsdokument. Det rör sig om "Solcellsanläggningar och batterilagersystem” och ”Laddplatser för el- och hybridfordon”.

Informationen i vägledningsdokumenten syftar till att beskriva förutsättningar som kan påverka och  effektivisera en räddningsinsats samt underlätta vid projektering inför ny- eller ombyggnation av denna typ av anläggningar.

- Både solcellsanläggningar och laddplatser för el- och hybridfordon är relativt nya teknikområde där utvecklingen sker snabbt. Vi rekommenderar därför dig som berörs att alltid ta för vana att ta del av de senast reviderade vägledningarna på vår webbplats eftersom uppdateringar kan ske med kort varsel, säger Caroline Eriksson Lantz, brandingenjör på Storstockholms brandförsvar.

Målgrupperna för informationen i vägledningsdokumenten är byggherrar, brandkonsulter och projektörer med flera, för anläggningarna och de aktuella teknikområdena. Även bostadsrättsföreningar och andra förvaltare kan ha god hjälp av informationen i sitt arbete med underhåll eller förändring av fastigheter.

Vilka vägledningsdokument gäller det?

Solcellsanläggningar och batterilagersystem (VL 2019-12)

Vägledningen syftar till att beskriva säkerhetsåtgärder som SSBF med dagens kunskap bedömer kunna underlätta möjligheterna för räddningsinsatser i byggnader med solcellsinstallationer och batterilagersystem. Genom att underlätta räddningsinsatsen kan skador på liv och hälsa samt byggnaden och dess återställningskostnader minskas.

I den senaste versionen har vi förtydliganden om bland annat SSBF:s bedömning av hur solcellsanläggningar kan utformas inom ramen för byggprocessens prövning. Vidare har vissa mått förtydligats samt de funktioner som ger förbättrade möjligheter och säkerhet vid räddningsinsats.

Laddplatser för el- och hybridfordon (VL 2019-05)

Vägledningen avser planering och projektering av laddplatser för elfordon, framför allt i garage, inom våra medlemskommuner. Med elfordon menas alla de el- och hybridfordon som kan laddas med extern laddutrustning.

I den senaste versionen har vi adderat och uppdaterat information om risker vid brand i el- och hybridfordon som kan påverka räddningspersonalen, allmänhet eller egendom. Vägledningen har bland annat uppdaterats med vilka funktioner SSBF förespråkar då laddplatser för elbilar placeras i garage.

Du hittar SSBF:s vägledningsdokumenten på vår externa webbplats under Dokument och blanketter/Vägledningsdokument och föreskrifter.  Länken öppnas i ett nytt fönster.