Vägledningsdokument och föreskrifter

Vägledningsdokument

Ladda ner: VL2014-12 Brandvattenförsörjning
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2016-12-22

I detta vägledningsdokument ges vägledning från räddningstjänsten vid utformning av system för brandvattenförsörjning från brandposter, alternativsystem och branddammar.

Ladda ner: VL2014-08 Höga byggnader
Uppdaterat 2018-11-06 Giltig från 2014-04-15

Vägledning vid utformning av installationer för räddningsinsatser i höga byggnader. Giltig för kommuner inom Storstockholms brandförsvar. Berörda regelverk: PBL, PBF, BBR, LSO och AFS.

Ladda ner: VL2014-09 Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning
Uppdaterat 2018-11-06 Giltig från 2014-04-15

Vägledning vid utformning av byggnadstekniskt brandskydd. Giltig i kommuner inom Storstockholms brandförsvar. Berörda regelverk: PBL, PBF, BBR, EKS, LSO och AFS.

Ladda ner: VL2018-01 Riskanalys vid farlig verksamhet
Uppdaterat 2018-12-17 Giltig från 2018-06-20

Vägledning för att underlätta processen med framtagande av riskanalyser i de verksamheter som är klassade som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Ladda ner: VL2019-05 Laddplatser för elbilar
Uppdaterat 2019-05-23 Giltig från 2019-05-20

Vägledning som innehåller råd för utformning och placering av laddningsplatser för el- och hybridbilar.

Ladda ner: VL2019-12 Solcellsanläggningar och batterilagersystem
Uppdaterat 2020-05-28 Giltig från 2020-05-27

Vägledning vid utformning och installation av solcellsanläggningar och batterilagersystem.

Ladda ner: VL2021-01 Brandskydd i byggnadsminnen
Uppdaterat 2021-10-05

Brandskydd i byggnadsminnen är en vägledning för dig som bor, förvaltar eller bedriver en verksamhet i ett byggnadsminne.

Ladda ner: VL2013-02 Tillfällig övernattning
Uppdaterat 2021-11-04 Giltig från 2018-10-31

Vägledning om åtgärder vid tillfällig övernattning.