Vägledningsdokument och föreskrifter

Vägledningsdokument

Ladda ner: VL2014-12 Brandvattenförsörjning
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2016-12-22

I detta vägledningsdokument ges vägledning från räddningstjänsten vid utformning av system för brandvattenförsörjning från brandposter, alternativsystem och branddammar.

Ladda ner: VL2014-08 Höga byggnader
Uppdaterat 2018-11-06 Giltig från 2014-04-15

Vägledning vid utformning av installationer för räddningsinsatser i höga byggnader. Giltig för kommuner inom Storstockholms brandförsvar. Berörda regelverk: PBL, PBF, BBR, LSO och AFS.

Ladda ner: VL2018-01 Riskanalys vid farlig verksamhet
Uppdaterat 2018-12-17 Giltig från 2018-06-20

Vägledning för att underlätta processen med framtagande av riskanalyser i de verksamheter som är klassade som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Ladda ner: VL2019-12 Solcellsanläggningar och batterilagersystem
Uppdaterat 2022-12-06 Giltig från 2022-12-06

Vägledning vid utformning och installation av solcellsanläggningar och batterilagersystem.

Ladda ner: VL2021-01 Brandskydd i byggnadsminnen
Uppdaterat 2021-10-05

Brandskydd i byggnadsminnen är en vägledning för dig som bor, förvaltar eller bedriver en verksamhet i ett byggnadsminne.

Ladda ner: VL2013-02 Tillfällig övernattning
Uppdaterat 2021-11-04 Giltig från 2018-10-31

Vägledning om åtgärder vid tillfällig övernattning, exempelvis vid: idrottsturnering, skolresa och annat tillfälligt boende.

Ladda ner: VL2014-09 Utrymning med hjälp av räddningstjänsten
Uppdaterat 2022-03-02 Giltig från 2021-12-01

Vägledning vid utformning av byggnadstekniskt brandskydd, utrymning med hjälp av räddningstjänsten samt räddningstjänstens åtkomstmöjligheter. Dokumentet reviderat 2021-12-01.

Ladda ner: 2019-05 Laddplatser för el- och hybridfordon
Uppdaterat 2022-11-02 Giltig från 2022-11-01

Vägledning för utformning av laddplatser för el- och hybridfordon.

Ladda ner: VL2024-01 Komplexa infrastrukturanläggningar
Uppdaterat 2024-06-05 Giltig från 2024-03-06

Vägledning om förutsättningar för räddningstjänstens förmåga vid insats.