Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

2024

Nytt vägledningsdokument: Komplexa infrastukturanläggningar

Storstockholmsområdet är en expansiv region med flera komplexa infrastrukturprojekt som pågår eller planeras. Storstockholms brandförsvar har därför tagit fram en ny vägledning för att tydliggöra för externa parter vilka förutsättningar vi som räddningstjänst behöver för att kunna göra en insats.

Test av signalen för VMA

Måndagen den 3 juni klockan 15.00 är det dags för kvartalsprov av signalen för VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Signalen kallas ofta Hesa Fredrik och testas fyra gånger per år.

Indraget tillstånd för sprängbolag – rätt beslut enligt förvaltningsrätten

I december förra året återkallade Storstockholms brandförsvar tillståndet att inneha sprängmedel för Uppländska Bergsborrnings AB. Anledningen var att bolaget inte uppfyllde de aktsamhetskrav som ställs på verksamheter som hanterar sprängmedel. Bolaget överklagade beslutet, först till länsstyrelsen och sedan till förvaltningsrätten, som båda avslog överklagandet.

Flytvästen är livsviktig till sjöss

Den 21 maj är det flytvästens dag - en internationell kampanj för att öka tryggheten och säkerheten till sjöss. En flytväst naturligt och viktigt som att använda säkerhetsbälte i bilen. Det är inte bara i fritidsbåtar som flytvästen ska sitta på utan även vid fiske från stränder och klippor ger flytvästen en extra trygghet.

Barn med flytväst på en klippa

Snart kan Storstockholms brandförsvar häva överdoser med nässpray

Läkemedlet Naloxon har länge använts inom ambulanssjukvården som motgift vid överdoser orsakade av opioider som morfin och heroin. Nu möjliggör Region Stockholm för länets räddningstjänster att utbilda sin personal och ge läkemedlet.

Träffa Storstockholms brandförsvar på Järvaveckan 29-30 maj!

Vill du lära dig att förebygga bränder och olyckor, eller kanske prova att släcka en brand i virtual reality (VR)? I så fall måste du besöka vårt tält på Järvaveckan där vi kommer att medverka med brandinstruktörer, brandmän och brandinspektörer 29-30 maj.

Så ska ditt trädgårdsavfall hanteras

Trädgårdsavfall ska sorteras ut från annat avfall. Det kan antingen komposteras på den egna tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. I vissa undantagsfall kan det vara tillåtet att bränna trädgårdsavfall på egen tomt men då måste det vara tillåtet i din kommun.

Krigsledningsövning bygger förutsättningar att rädda liv i händelse av krig

5 mars genomfördes STADSÖ24 – den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på årtionden. 30 förvaltningar och bolag, däribland Storstockholms brandförsvar, övade tillsammans för att utveckla stadens förmåga att hantera en situation med krigsfara eller krig.

Drömmer du om att bli brandman? Sök utbildningen Skydd mot olyckor!

Utbildningen Skydd mot olyckor är vägen till ditt nya yrke som brandman inom kommunal räddningstjänst. Just nu och fram till den 15 april kan du anmäla dig till utbildningen som startar höstterminen 2024.

Smältande isar innebär fara

Det varma vårvädret gör att isarna på sjöar och vattendrag blir svaga och förrädiska att befinna sig på och att risken för drunkningar ökar. Låt därför bli att ge dig ut på osäkra isar, och om du ändå måste - säkerställ då att du har den kunskap och utrustning som krävs.

Visa fler (6)