Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Så ska ditt trädgårdsavfall hanteras

Aktuellt
Publicerad 2024-04-17

Trädgårdsavfall ska sorteras ut från annat avfall. Det kan antingen komposteras på den egna tomten, lämnas till en återvinningscentral eller samlas in av kommunen. I vissa undantagsfall kan det vara tillåtet att bränna trädgårdsavfall på egen tomt men då måste det vara tillåtet i din kommun.

Från den 1 januari 2024 gäller att trädgårdsavfall som samlats in separat för att återanvändas eller återvinnas inte får förbrännas. Från årsskiftet är det därmed inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall på tomten, men undantag finns.

Trädgårds- eller parkavfall är framför allt växtdelar, gräs, löv och kvistar som kommer från skötsel av privata eller offentliga parker och trädgårdar. I viss mån kan även stubbar och till exempel grenar vara trädgårds- eller parkavfall. Trädgårds- och parkavfall ska i första hand återvinnas eller komposteras på den egna tomten.

Enligt avfallsförordningen kan kommuner genom sina avfallsförskrifter meddela att eldning får förekomma under vissa förutsättningar. Generellt krävs att fördelarna med bränna avfallet ska överväga nackdelarna av miljöskäl för att kommunen ska tillåta förbränning av avfallet. Därför behöver du kontrollera vilka regler som gäller för trädgårds- och parkavfall i din kommun.

Elda trädgårdsavfall säkert

Om eldning av trädgårdsavfall på egen tomt är tillåtet i din kommun är det endast tillåtet att elda mindre mängder avfall. Du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Viktigt är att rök, lukt och sotflagor från eldningen inte stör närboende. 

Det är förbjudet att elda skräp som byggavfall, gamla möbler, gummi och plast. Vid eldning riskerar du att sprida rök med skadliga ämnen som kan vara besvärande för både dig själv och andra.

Läs våra tips om hur du eldar trädgårdsavfall på ett säkert sätt, på sidan finns också kontaktuppgifter till Storstockholms brandförsvars tio medlemskommuner.

 

Du kanske också vill läsa:

Valborsmässoeld vid kusten
Brandskydd på fritiden

Tips till dig som ska arrangera en brasa

Här ger vi dig som ska arrangera en brasa för allmänheten några tips för ett mer brandsäkert arrangemang. Planera brasan i god tid så att du kan minimera risken för brandspridning. Tänk på att all eldning sker under eget ansvar. Ibland kan det behövas dispens från kommunen för att få elda vedartat avfall och ibland krävs även tillstånd från Polisen. Då är det viktig att du ansöker om det i god tid.

Trädgårdsavfall eldas i tunna
Brandskydd på fritiden

Elda trädgårdsavfall säkert

Får jag elda trädgårdsavfall på min tomt? Trädgårdsavfallet ska antingen lämnas till återvinningscentral, samlas in av kommunen eller komposteras på tomten. I vissa undantagsfall kan det vara tillåtet att elda på egen tomt men då måste det vara tillåtet i din kommun. Men du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Informera dig om vilka regler som gäller i din kommun.

Brandskydd på fritiden

Elda säkert i naturen

Att samlas kring lägerelden skapar gemenskap och härliga minnen, men det sätter också skräck i många markägare. Varje år brinner skog för miljontals kronor upp på grund av slarv. Läs vår guide om hur du eldar säkert i naturen.