Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Valborgsmässoeld vid kusten
Brandskydd på fritiden

Tips till dig som ska arrangera en brasa

Här ger vi dig som ska arrangera en brasa för allmänheten några tips för ett mer brandsäkert arrangemang. Planera brasan i god tid så att du kan minimera risken för brandspridning. Tänk på att all eldning sker på eget ansvar. Ibland kan det behövas tillstånd från Polisen för att du ska få tända en brasa. Då är det viktig att du ansöker om det i god tid.

Tillstånd för att få elda

Vid en privat tillställning behöver du alltid markägarens tillstånd för att få elda. Är det frågan om ett mindre arrangemang i en egen förening eller på privat mark krävs normalt inget ytterligare tillstånd.

Vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning på allmän plats behöver du förutom markägarens tillstånd att elda även tillstånd från Polisen. Tillstånd för allmän sammankomst alternativt Tillstånd offentlig tillställning söker du från Polismyndigheten i Region Stockholm.

Kontrollera att din kommun tillåter eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanerat område. Ofta råder det eldningsförbud med undantag för vissa perioder under året. Detta kontrollerar du på din kommuns webbplats. Information om vilka regler som gäller för eldning av trädgårdsavfall inom Storstockholms brandförsvars medlemskommuner finns på vår webbplats. Klicka på länken nedan.

Att tänka på

Som arrangör och ansvarig är det viktigt att styra upp arbetet på plats. Berätta för besökarna vad som måste göras innan brasan tänds, till exempel om de måste hjälpa till att hämta vatten eller flytta brasan för allas säkerhet. I faktarutan ger vi ytterligare några råd för ett mer brandsäkert arrangemang.

BRASA – råd för ett säkert arrangemang

Brasans placering – placera brasan på säkert avstånd från byggnader, elledningar och skog. För brasor som är 3–4 meter höga och 6–8 meter i diameter är minimiavståndet 50 meter. Vid mindre brasor kan avståndet minskas något. Kontrollera även åt vilket håll det blåser, en eld sprids snabbt med vinden.

Rent avfall – brasan får endast innehålla torrt och rent trädgårdsavfall. Miljöfarligt avfall som bildäck, madrasser, plast samt brandfarligt avfall ska lämnas till kommunens återvinningsstationer.

Allas säkerhet – utse ansvariga för släckning och säkerställ att ni kan larma 112 vid behov. Informera besökarna vad som behöver göras innan brasan tänds, till exempel hämta vatten eller behov att flytta brasan för allas säkerhet.

Släckutrustning – förbered släckutrustning genom att dra fram slangar, brandsläckare eller fyll hinkar och dunkar med vatten innan brasan tänds. Testa vattenslangen så du vet att den fungerar. Blöt gärna ned området runt brasan för att minska risken för brandspridning.

Ansvar – den som har tänt en brasa är ansvarig för att släcka den. Brasan ska bevakas tills den är släckt. Det är viktigt att du släcker all glöd med vatten innan du lämnar platsen. Många bränder beror på slarv med släckningen.

Brandriskprognos

Eldning får normalt inte ske när det råder eldningsförbud. Det är din skyldighet som arrangör att ta reda på vad som gäller när du ska elda. Information om eldningsförbud meddelas via Länsstyrelsen, räddningstjänsten och/eller din kommun. 

För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39
Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26
Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00.

Aktuella kartor för brandrisk hittar du på SMHI:s webbplats. Du kan också ladda ner appen Brandrisk ute.

Du kanske också vill läsa:

Trädgårdsavfall eldas i tunna
Brandskydd på fritiden

Elda trädgårdsavfall säkert

Dags att förbereda trädgården inför vintern, men får jag elda trädgårdsavfall? Trädgårdsavfall i mindre mängder kan vara tillåtet att elda på egen tomt. Men du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Informera dig om vilka regler som gäller i din kommun.

Brandskyddsinformation

Regler för att få köpa och använda vissa typer av fyrverkerier

För att få köpa och använda fyrverkerier måste man ha fyllt 18 år. För vissa typer av fyrverkerier finns det dessutom särskilda regler. Ett sådant exempel är raketer med styrpinne där man både behöver tillstånd för hantering av explosiv vara, och en särskild utbildning för att få köpa och använda.

Brandskydd på fritiden

Elda säkert i naturen

Att samlas kring lägerelden skapar gemenskap och härliga minnen, men det sätter också skräck i många markägare. Varje år brinner skog för miljontals kronor upp på grund av slarv. Läs vår guide om hur du eldar säkert i naturen.