Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Tjänst för att synliggöra flygningar med drönare införs

Aktuellt
Publicerad 2024-02-13

Storstockholms brandförsvar använder drönare vid många typer av räddningsinsatser bland annat för att överblicka en skadeplats. För att synliggöra flygningarna för allmänheten, media och helikoptrar från andra blåljusmyndigheter samt flygplan vid flygplatser använder vi från och med den 19 februari 2024 tjänsten Dronerequest.

Dronerequest sprider information om drönarflygningar till andra som är intresserade och användare av luftrummet, bland annat flygtrafikledning, besättningar ombord på bemannad flygtrafik samt ledningscentraler. Alla medarbetare som hanterar drönare (UAS/UAV) hos Storstockholms brandförsvar är utbildade i tjänsten och använder sig av den vid flygningar utomhus, det gäller övningar såväl som vid räddningsinsatser.

Syftet med tjänsten

Genom att synliggöra våra flygningar ökar säkerheten i luftrummet för samverkande aktörer,  allmänheten och för våra egna medarbetare. Vi har möjlighet att visa exempelvis andra drönaroperatörer vilket avstånd som anses som säkert och på så sätt kan brott mot luftfartslagen undvikas och risken för blåljussabotage minskas. 

Allmänhet och media

Alla drönaroperatörer behöver öva regelbundet för att kunna framföra drönaren på ett säkert sätt under räddningsinsatser. Det betyder att vi ibland behöver flyga över byggnader, något som vi har tillstånd från Transportstyrelsen att göra. Med respekt för att inte kränka eller oroa allmänheten vid våra drönarflygningar kan du ladda ner appen Dronerequest som finns för iOS och Android. Med appen kan du se om den drönaren som befinner sig i din närhet tillhör räddningstjänsten eller inte.

Om en annan drönaroperatör försöker skapa ett flygområde i Dronerequest där vi arbetar med UAS under pågående räddningsinsats kommer den operatören få en varning om att Polisen eller räddningstjänsten verkar i området och att man eventuellt gör sig skyldig till brott.

Helikoptrar från andra myndigheter

Helikoptrar flyger ofta på låg höjd och riskerar att komma in på områden i anslutning till våra räddningsinsatser. Genom att Dronerequest skickar räddningstjänstens position i realtid även till andra system som HemsWX ges helikopterpiloten möjlighet att se oss. Informationen delas i primärt syfte med polis- och ambulanshelikoptrar samt helikoptrar för SAR (search and resque).

Flygplatser

Dronerequest är vid skrivande stund anslutet till ett antal av de flygplatser där ACR (Aviation Capacity Resources) ansvarar för flygtrafikledningen, detta framgår av Dronerequest app samt på deras webbplats.

Dessa flygplatser kan i realtid se information om drönaroperatörers flygningar vilket underlättar flygtrafikledningen avsevärt.

Alla flygplatser är i dagsläget inte anslutna och tjänsten ska ses som en information till flygplatserna, Appen ersätter ännu inte det telefonsamtal till flygledartornet som krävs för att inhämta tillstånd att påbörja en flygning med drönare.

Mer information

På Dronerequest webbplats kan du läsa mer om tjänsten och de appar som är tillgängliga, www.dronerequest.se.

Om du har frågor eller vill veta mer om räddningstjänstens användande av UAS och vår användning av tjänsten är du välkommen att kontakta Mikael Aspelin, flygsystemansvarig hos Storstockholms brandförsvar.