Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Nytt vägledningsdokument: Komplexa infrastukturanläggningar

Aktuellt
Publicerad 2024-06-05

Storstockholmsområdet är en expansiv region med flera komplexa infrastrukturprojekt som pågår eller planeras. Storstockholms brandförsvar har därför tagit fram en ny vägledning för att tydliggöra för externa parter vilka förutsättningar vi som räddningstjänst behöver för att kunna göra en insats.

Vägledningsokument beskriver Storstockholms brandförsvars (SSBF) grundläggande koncept för insats i en infrastrukturanläggning under mark. Dokumentet redovisar även de förutsättningar som SSBF behöver för att kunna genomföra en effektiv insats i transportinfrastrukturanläggningar och anläggningar under mark, så som järnvägsanläggningar (inklusive tunnelbana och spårväg) och vägtunnlar eller andra, enligt SSBF:s bedömning, jämförbara anläggningar.

Vägledningen kan användas som underlag för till exempel projektörer och byggherrar vid framtagande av förslag om insatsstrategi och förutsättningar i en infrastrukturanläggning där SSBF förväntas genomföra en räddningsinsats.

Dokumentet innehåller det som SSBF anser är av vikt att beakta i ett tidigt skede. Vägledningen specificerar även insatsspecifika delar och räddningstjänsten förmåga samt krav på verksamhetens organisation och rekommendationer av tekniskt brandskydd som påverkar räddningstjänsten. Dokumentet innehåller även rekommendationer för brandskydd under byggtid.