Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd på fritiden

Trygg på sjön

Båtlivet kan tyckas säkert med tanke på att man omger sig av vatten. Men vet du vad du ska göra om det börjar brinna ombord? Läs vår guide om hur du får en säker båtresa innan det är dags att lätta ankar.

Den vanligaste orsaken till båtbränder är att bränsle förångas och antänds av en låga eller gnista. Det gör att du måste vara extra vaksam vid tankning, påfyllning av spritkök och byte av gasoltub. För att underlätta för en räddningsinsats är det viktigt att du har tillgång till aktuella gps-koordinater. Här följer några enkla grundregler för att öka brandsäkerheten ombord.

Tips som förebygger brand på båten

 • Kontrollera slangar, rörledningar, bränslekoppling och gasolutrustning regelbundet.
 • Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och väl ventilerat utrymme.
 • Stäng av motorn vid tankning och ventilera motorrummet ordentligt innan du startar igen. Kontrollera att fläkten i motorrummet fungerar som den ska.
 • Se till att ingen befinner sig i ruffen vid tankning.
 • Rök inte när du tankar.
 • Ställ lösa tankar på bryggan vid tankning för att undvika att ångorna från bensinen kommer i båten.
 • Torka upp bränsle- och oljespill under motorn. Diesel- och motorolja kan antändas tillsammans med andra material som fungerar som veke.
 • Använd endast värmare avsedda för båtar. Undvik lösa värmeaggregat.
 • Stäng av huvudströmmen när båten inte används.
 • Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och stötar utan risk för läckage. Se därför till att bränsleslangar och rör har en viss rörelsemån eftersom båten lever sitt eget liv vid sjögång.

Tänk på att:

 • Påfyllnings- och avluftningsrör ska vara placerade utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte kommer in i den.
 • Ett varmt avgasrör kan antända bensinspill och andra brännbara material.

Om det börjar brinna ombord

Det viktigaste är att inte drabbas av panik. Första åtgärden är att se till att alla ombord är i säkerhet. Försök sedan hitta brandhärden och rikta pulversläckaren mot det som brinner. Spruta med korta, svepande rörelser till dess lågorna slagits ner. Spruta sedan en gång till för att förvissa dig om att branden är släckt. Avvakta en stund för att se att branden inte tar sig igen. Stäng av bränsle- och gasolsystem samt huvudströmmen.

Om branden är omfattande och inte går att släcka på egen hand, ring 112 och uppge din position. Lämna aldrig båten till sjöss om du inte är utsatt för livsfara. Om du måste hoppa överbord försök göra det åt lovart, vindsidan. Flytväst är ett måste varje gång du vistas på en båt. Om det finns en livboj ombord, kasta ut den först. Väl i vattnet håll dig i närheten av båten eftersom det blir lättare att upptäcka dig då när hjälp anländer.

 • Stanna motorn.
 • Försök släcka branden med brandsläckare och brandfilt.
 • Stäng av bränsle- och gasolsystem.
 • Stäng av huvudströmmen.
 • Om du inte själv kan hantera situationen, ring 112 och uppge din GPS-position.
 • Hoppa endast överbord om du är utsatt för livsfara.

Brandskyddsutrustning att ha ombord

 • Enligt försäkringsvillkoren ska alla motordrivna båtar ha åtminstone en tvåkilos pulversläckare ombord.
 • Båtar längre än 10 meter ska ha minst två stycken tvåkilos pulversläckare, varav den ena ska gå att komma åt utifrån. Det är bra om pulversläckaren har en slang eftersom det ökar möjligheten att komma åt branden.
 • Så fort brandsläckaren har använts, även om det bara handlar om en sekund, måste den laddas om. Annars försvinner drivgasen vilket gör brandsläckaren obrukbar.
 • En brandfilt är bra att ha för att släcka mindre bränder.
 • Brandvarnare är extra viktigt om du sover ombord på båten. Den hjälper dig att tidigt upptäcka en brand. Testa brandvarnaren minst en gång i månaden.
 • En gasvarnare upptäcker och varnar om läckor från gasolköket. Testa gasvarnaren minst en gång per kvartal.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd på fritiden

Elda säkert i naturen

Att samlas kring lägerelden skapar gemenskap och härliga minnen, men det sätter också skräck i många markägare. Varje år brinner skog för miljontals kronor upp på grund av slarv. Läs vår guide om hur du eldar säkert i naturen.

Grillning pågår
Brandskydd på fritiden

Så grillar du säkert

Många bränder kan förebyggas om du lär dig att grilla säkert. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en markbrand med förödande konsekvenser. Om du grillar på balkongen använd en elektrisk grill. Läs våra rekommendationer vid grillning här.

Brandskydd på fritiden

Brandskydd i skärgården och på landet

Om du bor på landet eller ute i skärgården kan det ta lång tid innan räddningstjänsten är på plats. Läs vår guide och få tips om vad du själv kan göra för att förebygga bränder.