Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd på fritiden

Säker camping

Gasolen i husvagnar och husbilar orsakar varje år otäcka olyckor på grund av bristfällig säkerhet. Men det finns sätt att skydda sig. Läs vår guide om hur du campar brandsäkert.

Under sommaren fylls vägar och campingplatser med glada semesterfirare i husvagnar och husbilar. Och visst är det skönt att ha med sig sitt eget rullande hem, men glöm inte att först se över utrustningen.

När det gäller gasolutrustningen är läckage i slangar, kopplingar, gasolapparater och koloxidläckor de största riskerna. Gasolen i sig är inte giftig, men däremot är den mycket brandfarlig. Ett lätt sätt att skydda sig är att se över och kontrollera gasolutrustningen regelbundet. Vissa företag erbjuder sig att kontrollera detta i samband med kontrollbesiktningen av fordonet.

 • Utrustningen ska vara utformad, installerad och underhållen så att det inte uppstår fara för brand och explosioner vid normal användning.
 • Kontrollera att utrustningen sitter fast ordentligt så att den inte skadas eller lossnar när du kör.
 • Gasolbehållare ska förvaras stående i ett ventilerat, avskilt utrymme i husvagnen/husbilen.Det är viktigt att gasolflaskorna står upp för att övertrycksventilen ska fungera.
 • Sätt alltid på skyddshuven när flaskan är bortkopplad.
 • Tryckprova utrustningen minst en gång per år eller vid behållarbyte.
 • Kontrollera att alla slangar och kopplingar är hela och ordentligt åtdragna för att hindra läckage.
 • Gasolutrustningen ska alltid placeras på säkert avstånd från brännbart material. Om det saknas instruktioner till gasolutrustningen bör säkerhetsavståndet alltid vara minst 60 cm.  
 • Ha alltid med dig bruksanvisningen. Där finns instruktioner om hur du hanterar och åtgärdar flaskbyte, påfyllning, läckage med mera.
 • Om det börjar brinna ska du i första hand stänga ventilen på behållaren. Om du släcker branden utan att göra detta kommer gasolen att strömma ut och kan då antändas av något i närheten.

Om det skulle uppstå ett läckage under natten, när alla ligger och sover, kan gasen tränga undan syret i ett litet utrymme med kvävningsrisk som följd. Se därför till att ha god ventilation i anslutning till utrustningen. 

Brandvarnare och gasolvarnare ger dig tidig varning och en chans att släcka en eventuell brand i tid. Ha därför alltid en pulversläckare och en brandfilt i husvagnen eller husbilen. På så sätt är du alltid redo att ingripa oavsett om det är hos dig eller grannen det brinner.

Gasol innehåller ett luktämne som gör att ett läckage kan upptäckas redan vid låga koncentrationer. Om du misstänker ett läckage ska du:

 • Stänga flaskventilen och ventilerna till din gasolutrustning.
 • Släcka all eld, inte röka och stänga av motorn.
 • Vädra och inte använda utrustningen igen förrän den är lagad.
 • Använda läckspray eller såpvatten för att hitta läckaget.

Du får förvara max 60 liter gasol i gasolflaskor för eget bruk i husvagnen eller husbilen. Det innebär två gasolflaskor på max 30 liter, en som används och en i reserv. Gasflaskorna ska vara fast förankrade och utrymmet för ventiler ska vara väderskyddat, ventilerat och låst till skydd mot obehöriga. Gasflaskor ska aldrig förvaras liggande för då fungerar inte säkerhetsventilen. Brandfarliga gaser som används för drift av installerade anordningar i fordon är undantagen tillståndsplikt. Undantaget förenklar för fordonsägare med gasdrivna anordningar i fordon, då de inte längre behöver söka tillstånd för hanteringen.

Håll avståndet

På en campingplats är det viktigt att hålla rätt avstånd så att en eventuell brand inte kan sprida sig. Avståndet mellan två husvagnar, husbilar eller tält, inklusive eventuella förtält, bör vara minst fyra meter och det är ditt ansvar som gäst att se till att det avståndet hålls. Om du har en husvagn ska du placera husvagnens dragkrok ut mot vägen så att den snabbt kan flyttas om det börjar brinna hos grannen.

Håll koll på elen

Som campinggäst är det din uppgift att se till att din elektriska utrustning är säker. Det innebär bland annat att all ansluten utrustning ska vara CE-märkt och att alla kablar är hela. För att vara på den säkra sidan – låt gärna en elinstallatör se över alla elektriska installationer och följ sedan upp med egna regelbundna kontroller under resan.

Alla anslutningsuttag på en campingplats ska vara skyddade av jordfelsbrytare, men ta ändå med en egen för säkerhets skull. Tänk på att anslutningsledningar mellan elstolpe och husvagn eller husbil inte bör vara längre än 25 meter.

Undvik sladdvindor, men om du ändå använder en sådan se då till att hela sladden är utrullad. Om sladden är upprullad kan värmen stiga så till den grad att isoleringen smälter vilket i värsta fall kan leda till att både bilen och husvagnen blir strömförande.

Grilla säkert

Att grilla hör sommaren till, men grilla aldrig i förtältet eftersom glödande kol och annat träbränsle ger ifrån sig giftig koloxid. Grillen ska stå på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från husvagnen eller husbilen. Se till att hela tiden hålla uppsikt och förvara tändvätskan på minst tre meters avstånd från grillen. Tänk också på att grillkol kan behålla värme och glöd upp till tre dygn efter grillningen. Lägg därför använt grillkol i ett obrännbart kärl och låt det svalna ordentligt innan du kastar det.

Checklista

 • Se över och kontrollera din gasolutrustning regelbundet.
 • Ha alltid med en brandvarnare, en gasolvarnare, en pulversläckare och en brandfilt.
 • Håll rätt avstånd, minst 4 meter, till grannarna på campingplatsen.
 • Se över din elektriska utrustning så att den är säker.
 • All ansluten elektrisk utrustning ska vara CE-märkt.
 • Ställ alltid grillen på ett plant och obrännbart underlag minst en meter från husvagnen eller husbilen.
 • Ha din position eller dina gps-koordinater lättåtkomliga så att räddningstjänsten kan hitta dig vid behov.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd på fritiden

Brandskydd i skärgården och på landet

Om du bor på landet eller ute i skärgården kan det ta lång tid innan räddningstjänsten är på plats. Läs vår guide och få tips om vad du själv kan göra för att förebygga bränder.

Brandskydd på fritiden

Elda säkert i naturen

Att samlas kring lägerelden skapar gemenskap och härliga minnen, men det sätter också skräck i många markägare. Varje år brinner skog för miljontals kronor upp på grund av slarv. Läs vår guide om hur du eldar säkert i naturen.

Grillning pågår
Brandskydd på fritiden

Så grillar du säkert

Många bränder kan förebyggas om du lär dig att grilla säkert. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en markbrand med förödande konsekvenser. Om du grillar på balkongen använd en elektrisk grill. Läs våra rekommendationer vid grillning här.