Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Brandsäkerhet för hemmafixare

Varje år sker ett antal bränder i samband med att man renoverar och bygger om hemma. Innan du sätter igång bör du vara medveten om riskerna. Byggsopor kan till exempel utgöra en brandfara, liksom starka bygglampor och svetsarbete. Så här gör du för att minska risken för en brand.

Innan du river ut köket eller slår ut väggen hemma är det ett flertal saker som du behöver tänka på. För din och familjens säkerhet behöver det finnas fungerande brandlarm och släckutrustning. Finns det inget brandlarm i det rum du renoverar behöver du sätta upp ett provisoriskt, se även till att du har en brandsläckare nära till hands. Som hemmafixare behöver du också säkra att det finns utrymningsvägar. Vid omfattande ombyggnationer kan det till exempel saknas trappa mellan våningarna, då är det viktigt att det finns stegar eller andra sätt att ta sig ner. Du kan också behöva en stege för att ta dig ut från övervåningen om det skulle börja brinna.

Checklista för minskad brandrisk vid renovering

 • Bygglampor kan snabbt bli heta och orsaka en brand om en tänd lampa hamnar direkt mot en vägg, täckpapp eller ett trägolv. Använd helst LED-belysning och tänk på att inte placera brännbara föremål inom en meters avstånd från en tänd bygglampa.
 • Elektriska apparater kan bli överhettade. Du minskar risken för brand genom att installera en timer.
 • Vintertid behöver du kanske ha bärbara värmeelement påslagna under tiden du renoverar eller bygger om. Se i så fall till att de står på en plan yta och att det inte finns något brännbart material i närheten av dem.
 • Svetsning eller andra heta arbeten för med sig gnistbildning och höga temperaturer. Gör en riskinventering innan du sätter igång och ha släckutrustning nära till hands.
 • Innan du borrar i en vägg måste du ta reda på hur elledningarna är dragna så att du inte råkar borra i en.
 • Elarbeten ska utföras av en auktoriserad elinstallatör. En felaktig hantering av elen kan leda till brand. Egenhändigt inbyggda spotlights som överhettas har till exempel visat sig vara en brandfara.
 • Använder du gasol, en mycket brandfarlig gas, måste du säkra att gasbehållaren är tät. Använd en läckindikator! Förvara helst gasolen i förråd eller garage som är avskild från bostaden. Märk upp med en skylt.
 • Oljar du golven med linolja, tänk på att den kan självantända! Faran finns varken i burken eller på behandlade ställen, utan främst i trasorna som använts. Efter avslutat arbete bör trasorna förvaras i ett kärl med vatten och lock. Efter några dygn kan trasan slängas. Penslar kan rengöras med såpa.
 • Många bränder är anlagda. Risken för brand minskar om du flyttar byggsoporna från husfasaden. Ännu bättre är det om du har en container med lock till dina byggsopor. Den bör inte heller stå nära en husfasad utan minst sex meter bort.

Om det börjar brinna

 • Rädda dem som är i livsfara, men utsätt dig inte för onödigt stora risker. 

 • Varna alla som hotas av branden. 

 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite. 

 • Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt. Möt räddningstjänsten när vi kommer och förklara var det brinner.

 

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Installera eller ändra en eldstad

Om du funderar på att installera en ny eldstad eller rökkanal finns det vissa regler att förhålla sig till. Du måste bland annat göra en anmälan till den instans inom kommunen som handlägger byggnadsärenden, vanligen byggnadsnämnden, innan installationen kan påbörjas. Läs vår guide så får du veta hur det går till.

Brandskydd i hemmet

Brandsäkra lägenheten

Brandvarnare är ett måste för alla som bor i lägenhet. Ha helst en i varje sovrum, liksom en i hallen, så att grannarna hör om du inte är hemma. Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.

Brandskydd i hemmet

Så brandsäkrar du din villa

Brandvarnare i varje sovrum är ett måste för alla som bor i villa. Men du måste också ha en utrymningsplan. Vad gör du om din tvååring är fast på övervåningen och trappan är rökfylld? Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.