Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Installera eller ändra en eldstad

Om du funderar på att installera en ny eldstad eller rökkanal finns det vissa regler att förhålla sig till. Du måste bland annat göra en anmälan till den instans inom kommunen som handlägger byggnadsärenden, vanligen byggnadsnämnden, innan installationen kan påbörjas. Läs vår guide så får du veta hur det går till.

Vad gäller vid nyinstallation eller byte av eldstad?

Om du har bestämt dig för att skaffa en braskamin, öppen spis eller liknande är första steget alltid att göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun. Det gäller även om du ska installera eller byta braskassett (spisinsats) om bytet kan leda till ändrade eldningsförhållanden, rökgastemperaturer eller andra väsentliga förändringar av eldstadens funktion. Ska du byta rökkanal eller skorsten kan det även behövas ett bygglov. Ta gärna kontakt med sotaren i ett tidigt skede för att diskutera förutsättningarna för installationen.

Du måste göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun om:

 • Den nya eldstaden är tyngre än den du har nu.
 • Om bytet medför murningsarbete.
 • Du ska använda en ny typ av bränsle.
 • Den nya eldstaden medför ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer.

Din anmälan måste innehålla:

 • En ansökningsblankett som du hittar på din kommuns webbplats.
 • En planritning som visar var eldstaden ska placeras i byggnaden.
 • En specifikation av eldstaden, till exempel ett produktblad.
 • En kontrollplan. För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovsskedet. På så sätt går det snabbt att få ett startbesked.

Start- och slutbesked

Du får inte påbörja någon typ av arbete innan du har fått ett beslut om startbesked från byggnadsnämnden i din kommun. Där framgår det vad som ska göras och vilka handlingar du ska skicka in för att få ett slutbesked.

För att veta om installationen är rätt utförd behöver sedan en kontroll göras och en dokumentation som verifierar att installationen uppfyller de krav som anges i Boverkets byggregler ska lämnas in till byggnadsnämnden.

Som byggherre ansvarar du för att installationen blir rätt utförd även om någon annan har utfört installationen. Du är även ansvarig för att skicka in dokumentation som verifierar att eldstaden är korrekt installerad.

Kontrollen av installationen ska utföras av en person med tillräcklig sakkunskap inom området. En skorstensfejartekniker eller en skorstensfejaringenjör har den högsta utbildning som finns inom området eldstäder. Båda dessa yrkesroller finns representerade hos Storstockholms brandförsvars avtalade entreprenörer.

Kontrollen blir även ett kvitto till dig på att installationen är korrekt utförd enligt överenskommelse med installatören och att du har fått det du har betalat för. Kolla på guiden som finns.

Innan du kan börja använda din nya eldstad måste du få ett slutbesked från byggnadsnämnden.

När du har fått slutbesked och ska börja använda din eldstad behöver du anmäla din nya eller förändrade installation till din lokala entreprenör för sotning och brandskyddskontroll så att du sedan kommer att få deras tjänster automatiskt.

Dekorationsspisar

Många höjer mysfaktorn hemma med en dekorationsspis eller kamin som eldas med gasol eller alkoholgelé. Fördelen är att du slipper aska, rök och skorsten. Du behöver inte göra någon anmälan till byggnadsnämnden, innan dekorationsspisen installeras men det finns ändå några saker du bör tänka på när det gäller säkerheten.

 • Vägghängda dekorationsspisar ska vara ordentligt fastsatta. Om dekorationsspisen står på golvet, mot en vägg eller fristående i rummet ska den vara ordentligt förankrad så att den inte kan välta.
 • Du får inte montera en dekorationsspis mot en brännbar vägg om temperaturen riskerar att överstiga 85 grader.
 • Montera inte dekorationsspisen mot en gipsvägg eftersom gipset förlorar sin bärighet under lång påverkan av måttlig värme.
 • Ställ dekorationsspisen i ett rum med god ventilation och undvik att ha den i alltför små rum.
 • Eftersom bränslet är mycket brandfarligt måste det hanteras försiktigt. Se till att behållaren har svalnat ordentligt innan du fyller på mer. Att fylla på bränsle i en varm eller brinnande behållare kan leda till svåra brännskador.
 • Släck lågorna genom att kväva dem med ett lock.
 • Lämna aldrig en tänd dekorationsspis utan uppsikt.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Brandskydd i hemmet

Brandsäkerhet för hemmafixare

Starka bygglampor, otäta gasoltuber och gnistor från svetsen. För hemmafixaren finns en rad brandrisker att ta hänsyn till. Läs vår guide om hur du kan förebygga en brand.

Brandskydd i hemmet

Så brandsäkrar du din villa

Brandvarnare i varje sovrum är ett måste för alla som bor i villa. Men du måste också ha en utrymningsplan. Vad gör du om din tvååring är fast på övervåningen och trappan är rökfylld? Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.