Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Brandskydd i hemmet

Sotning av eldstad

Att krypa upp med en kopp te framför den öppna, sprakande brasan en ruggig höst- eller vinterdag är svårslaget. Men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Förr i tiden var brasan en central del av hemmet genom att den gav både värme och möjlighet till matlagning. Idag har matlagningen flyttat till köket men många villor och fritidshus har braskamin, öppen spis eller liknande dels som värmekälla, dels för mysfaktorn. Många husbränder är eldstadsrelaterade och några sätt att förebygga bränder i bostäder är därför säker eldning, renhållning och sotning av eldstad.

Brandskyddskontroll och sotning

Sotningsverksamheten i Sverige är uppdelad i två aktiviteter – brandskyddskontroll och sotning. Storstockholms brandförsvar ansvarar genom Lagen om skydd mot olyckor (LSO) för båda aktiviteterna i medlemskommunerna. Däremot utförs själva arbetet av de skorstensfejarmästare som är upphandlade i kommunen.

Är din eldstad säker?

Brandskyddskontroll handlar om att göra en bedömning av hur säker eldstaden är ur brandskyddssynpunkt. Under en sådan översyn kontrolleras exempelvis huruvida en brand kan sprida sig från en im- eller rökkanal till övriga delar av huset. Kontrollen är en sorts prövning vars syfte är att säkerställa om eldstaden är tillräckligt säker för att vara i bruk. Brandskyddskontroll ska utföras med tre eller sex års intervall och endast av det företag som fått uppdraget och upphandlats av brandförsvaret i kommunen.

Ladda ner: Frister för brandskyddskontroll
Uppdaterat 2017-10-30 Giltig från 2015-01-01

Utdrag ur MSBFS 2014:6, Myndigheten för samhällskydd och beredskaps föreskrifter om brandskyddskontroll.

Rengöring av eldstaden

Sotning handlar om att rengöra eldstaden och ta bort brännbara beläggningar, och på så sätt minska risken för okontrollerad brand, så kallad soteld. Sotning ska ske regelbundet och detta sker genom att du får en aviserad tid från det företag som är upphandlat att utföra sotningen där du bor. Om eldstaden används som huvudsaklig uppvärmning av din bostad, exempelvis med pelletseldning eller oljeeldning, så är fristen oftast varje år men om du inte använder den för huvudsaklig uppvärmning så gäller vart fjärde år. Om sotaren däremot upptäcker att du eldar fel vilket lett till mycket sot och beläggning i rökkanalen kan det hända att tätare sotningsintervaller krävs.

Ladda ner: Frister för sotning
Uppdaterat 2017-10-30 Giltig från 2015-01-01

Frister för rengöring (sotning) i Storstockholms brandförsvar. Beslut fattade i respektive medlemskommun.

Utförare av brandskyddskontroll och sotning

Kommunen ansvar för att brandskyddskontroll och sotning blir utförd. Lagen om skydd mot olyckor reglerar detta. För att utföra brandskyddskontroll och sotning upphandlar Storstockholms brandförsvar arbetsuppgifterna från olika företag. Du har blivit tilldelad en skorstensfejarmästare (sotare) som uppfyller de krav som ställs på yrkesbehörighet.

Nedan finns en förteckning över de utförare som är upphandlade att utföra brandskyddskontroll och sotning där du bor. Dessa företag är din kontakt när du har frågor om brandskyddskontroll och sotning.

Kommun Brandskyddskontroll Sotning
Danderyd Lars-G Andersson AB Skorstensfejarna LJ AB
Lidingö Lars-G Andersson AB Skorstensfejarna LJ AB
Solna Lars-G Andersson AB Solna-Sundbyberg Renare kanaler AB
Stockholm se respektive stadsdel/område  se respektive stadsdel/område
Norrmalm Lars Sundström AB Lars Sundström AB
Kungsholmen Lars Sundström AB Skorstensfejarna LJ AB
Södermalm Skorstensfejarna LJ AB Lars Sundström AB
Östermalm Lars Sundström AB Lars Sundström AB
Gamla stan Skorstensfejarna LJ AB Lars Sundström AB
Essingeöarna Lars Sundström AB Skorstensfejarna LJ AB
Söderort Skorstensfejarna LJ AB Lars Sundström AB
Västerort Lars Sundström AB Skorstensfejarna LJ AB
Sundbyberg Lars-G Andersson AB Solna-Sundbyberg Renare kanaler AB
Täby Lars-G Andersson AB Skorstensfejarna LJ AB
Vallentuna Lars-G Andersson AB Skorstensfejarna LJ AB
Vaxholm Värmdö Sotningsdistrikt AB Lars-G Andersson AB
Värmdö Lars-G Andersson AB Värmdö Sotningsdistrikt AB
Österåker Värmdö Sotningsdistrikt AB Lars-G Andersson AB
Lars-G Andersson AB
Solna-Sundbyberg Renare kanaler AB
Värmdö Sotningsdistrikt AB

Byta sotare

Om du av någon anledning vill byta till annan skorstensfejarmästare än den du har blivit tilldelad, eller om du föredrar att sota själv och bedömer att du kan göra det på ett korrekt och betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt, kan du söka dispens hos Storstockholms brandförsvar. Du ansvarar då själv för att sotningen genomförs på ett korrekt sätt och att fristerna följs. Ansökan måste i så fall ske minst fyra veckor innan aviserad sotning.

Vid ansökan kontrolleras:

  • Om anläggningen har fått eldnings-/nyttjandeförbud.
  • Tillståndet för egen sotning gäller i den fastigheten där man bor.
Ladda ner: Ansökan om dispens för byte av sotare
Uppdaterat 2017-10-10

Blankett för dispensansökan för att låta annan utföra rengöring (sotning) av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler.

Ladda ner: Ansökan om att sota själv
Uppdaterat 2017-10-10

Blankett för dispensansökan för att själv utföra rengöring av förbränningsanordning med tillhörande rökkanaler, inklusive riktlinjer för rengöring.

Taxor för brandskyddskontroll och sotning

Brandskyddskontroll och sotning är förknippad med en kostnad som fastställs av respektive medlemskommun. Läs mer om vilka taxor för brandskyddskontroll och sotning som gäller där du bor.

Tips för att elda säkert

  • Använd alltid torr ved som har legat torrt och luftigt i minst ett år. Vid eldning av fuktig ved riskerar du att få tjära i rökkanalerna.
  • Följ alltid instruktionerna för just din eldstad. Om du använder för mycket ved och eldar under längre tid finns risk att rökkanalen blir så varm så att det innebär en risk för omgivande brännbart material.
  • Hantera askan säkert. Lägg alltid askan i ett obrännbart kärl med tättslutande lock och om möjligt låt askan svalna innan den flyttas från eldstaden. Det kan ta ett par dagar för askan att slockna så var försiktig med glödrester och placera aldrig aska som inte slocknat nära brännbart material som exempelvis på altanen.
  • Sota regelbundet!

 Läs mer om sotning och säker eldning på MSB:s webbplats.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Så brandsäkrar du din villa

Brandvarnare i varje sovrum är ett måste för alla som bor i villa. Men du måste också ha en utrymningsplan. Vad gör du om din tvååring är fast på övervåningen och trappan är rökfylld? Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.

Brandskydd i hemmet

Installera eller byta eldstad

Om du funderar på att installera en ny eldstad eller rökkanal finns det vissa regler att förhålla sig till. Du måste bland annat göra en anmälan till den instans inom kommunen som handlägger byggnadsärenden, vanligen byggnadsnämnden, innan installationen kan påbörjas. Läs vår guide så får du veta hur det går till.

Brandskydd i hemmet

Brandsäkerhet för hemmafixare

Starka bygglampor, otäta gasoltuber och gnistor från svetsen. För hemmafixaren finns en rad brandrisker att ta hänsyn till. Läs vår guide om hur du kan förebygga en brand.