Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Vid kris

Vid större olyckor och bränder har räddningstjänsten den uthållighet som behövs för att kunna hantera händelser som pågår över tid. I vissa fall kan det ställas särskilda krav på oss och på samhället i stort, exempelvis vid översvämningar, naturkatastrofer eller vid krig. I sådana situationer behöver både myndigheter och privatpersoner göra sitt yttersta för att få samhället att fungera.

Krisberedskap är ett gemensamt ansvar

Förutom att vi tillsammans i samhället har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Du bör till exempel vara medveten om att det ibland inträffar oväntade händelser. Den insikten hos var och en ökar vår förmåga att agera och hantera när någonting oväntat händer. Här kan du ta del av information om vad du kan göra för att stärka din egen krisberedskap. 

Råd till dig som privatperson

Du är en del av Sveriges beredskap. Genom att förbereda dig för kris kan du klara en besvärlig situation i samhället bättre, exempelvis vid skogsbränder, extremt väder eller översvämningar. Om en situation med extrem påfrestning på samhället uppstår kan det innebära att blåljusmyndigheter och andra myndigheter kan behöva prioritera hjälpinsatser där insatserna behövs som mest. Det betyder att du som privatperson kan behöva ta ett större ansvar än normalt, exempelvis genom att själv avhjälpa situationer som inte är livshotande.

Läs mer om råd till privatpersoner för hur du kan förbereda dig för kris på msb.se

Broschyren Om krisen eller kriget kommer

Under 2018 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut en broschyr till alla hushåll i Sverige, "Om krisen eller kriget kommer". Broschyren är en samhällsinformation från MSB som handlar om hur vi ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. I broschyren finns många bra tips för att vara bättre rustad om samhället inte fungerar som vanligt. Ta del av broschyren så att du själv kan agera och hjälpa andra. 

Läs mer om MSB:s broschyr Om krisen eller kriget kommer på msb.se

Om VMA-larmet går

VMA - viktigt meddelande till allmänheten - används för att varna vid olyckor och allvarliga händelser i samhället. Det här ska du göra när du hör signalen:

  • Söka skydd inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio eller se på TV för att få mer information.
  • Du kan också söka mer information på kommunens webbplats, Krisinformation.se eller genom att ringa informationsnumret 113 13.

Alla som befinner sig i ett område där en händelse inträffar kan få ett varningsmeddelande via sms på sin mobil. Det sker automatiskt om den som är ansvarig för den aktuella verksamheten vid beställningen av VMA har lagt till det även det alternativet.

Förvaring av brandfarliga varor i hemmet - tänk på det här!

Med anledning av det förändrade omvärldsläget har många i Sverige börjat öka sin hemberedskap. Försäljningen av kärl för drivmedel och andra brandfarliga vätskor har ökat. Eftersom all hantering och förvaring av brandfarliga varor utgör en risk för brand med påföljande person- och egendomsskador vill vi upplysa om vad som gäller för en säker hantering.