Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Läs vår guide för att lära dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.

Brandfarliga varor är ett samlingsnamn för brandfarliga gaser, brandfarliga vätskor och brandreaktiva varor. Några exempel på sådant som ofta finns hemma är handsprit, tändvätska, bensin, lacknafta, lampolja, sprayburkar eller gasol. Förpackningarna ska vara märkta enligt EU:s gemensamma regler.

Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga varor. Det kan räcka med en mycket liten gnista för att den ånga som bildas även vid låga temperaturer antänds.

Du får förvara brandfarliga varor i ditt hem utan tillstånd, men bara för det egna hushållets behov och den mängd som du verkligen behöver. Med hushållets behov menas att du inte får förvara brandfarliga varor för någon annans räkning. Eget företag räknas som ”någon annan” i detta sammanhang. Den maximala tillåtna mängden brandfarliga varor som får förvaras är:

 • 100 liter brandfarliga vätskor,
 • 60 liter gasol,
 • 10 liter annan gas.

Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i denna mängd. Dessutom får du förvara högst 10 000 liter eldningsolja och diesel i en cistern för uppvärmning och elproduktion.

I din bostad får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet för ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Utöver detta får annan brandfarlig gas (till exempel acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Behöver du förvara mer än 60 liter gasol eller tio liter annan brandfarlig gas måste tillstånd sökas hos kommunen. Läs mer om brandfarliga varor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Alla brandfarliga varor är mer eller mindre farliga för miljön. Därför får du inte hälla ut dem i avloppet eller i mark och vatten utomhus. Däremot kan du diska ur tömda förpackningar innan de lämnas till återvinningen. Kontrollera vad som gäller vid återvinning i din kommun.

Så ska olika vätskor och gaser förvaras

 • Brandfarliga vätskor ska alltid förvaras i sin originalförpackning med originaletiketten kvar.
 • Inne i bostaden får varje enskild förpackning med brandfarlig vätska innehålla högst tio liter. Det gäller både i enfamiljs- och flerbostadshus.
 • Vätska i lös vikt, som bensin, ska förvaras i en behållare som är avsedd för produkten, till exempel en godkänd reservdunk. Behållarna ska vara märkta enligt EU:s gemensamma regler.
 • Samla alla brandfarliga vätskor i ett skåp med god ventilation, gärna tillsammans i ett tätt tråg av brandsäkert material, och se till att kapsyler och lock är ordentligt fastsatta.
 • Brandfarlig vätska, sprayburkar och gasflaskor får inte förvaras i kylskåp, svalskåp eller frysskåp på grund av brand- och explosionsrisken.
 • Sprayburkar och små gasbehållare ska helst inte förvaras tillsammans med andra brandfarliga vätskor. Eftersom de är känsliga för värme ska de inte placeras ovanför en ljusramp eller i direkt solljus. Även tomma sprayflaskor som utsätts för värme kan vara en risk.

Det här gäller i flerbostadshus

 • Inne i bostaden i flerbostadshus med mer än ett plan får du ha får du ha gasol eller annan brandfarlig gas i behållare som innehåller maximalt fem liter. Du får ha två behållare totalt, en som används och en i reserv. Märk gärna ut att det finns gasflaskor i bostaden genom att sätta upp en skylt på exempelvis ytterdörren.
 • På en öppen balkong kan du förvara gasol i behållare som innehåller maximalt 30 liter. Totalt får du förvara 60 liter gasol. Ställ gärna behållarna i ett ventilerat plåtskåp för att skydda dem mot väder och vind. På balkongen kan du också förvara som högst 25 liter brandfarlig vätska. På inglasade balkonger gäller samma regler som inomhus. Det vill säga två stycken gasolbehållare på max fem liter och max tio liter brandfarlig vätska per behållare.
 • Det är förbjudet att förvara gasol på vinden, i källarförråd och flerbilsgarage. Samma regler gäller för brandfarliga vätskor och sprayburkar. Fordon med drivmedel och reservdunk är undantaget.
 • Du får inte förvara brandfarliga varor i garage som ligger i bottenplanet på flerbostadshus.
 • I fristående garage för flera hushåll är det förbjudet att förvara gasol. Däremot är det tillåtet att förvara fordon med drivmedel, reservdunk, brandfarlig vätska och sprayburkar under förutsättning att inga obehöriga kan komma åt dem.

Det här gäller i villa, radhus och fritidshus

 • Inne i din villa, ditt radhus eller fritidshus får du förvara högst två gasolbehållare på mindre än 30 liter vardera. Det innebär vanligen en i drift och en i reserv. De bör förvaras i ett väl ventilerat utrymme med ventilationsöppningar både högt och lågt som leder ut i det fria. Håll utrymmet fritt från lättantänt material som till exempel textilier, papper eller kartonger.
 • Brandfarliga vätskor och sprayburkar får inte förvaras på vinden, däremot i en källare om utrymmet är ventilerat ut till det fria.
 • I ett förråd får du förvara högst två behållare gasol som innehåller maximalt 30 liter gasol vardera. Förrådet ska vara avskilt från bostaden, ventilerat och hålla lägst brandklass EI 30. Brandklass EI 30 betyder att konstruktionen ska stå emot värme och rök under minst 30 minuter.
 • I ett garage får du förvara högst två behållare gasol som innehåller maximalt 30 liter gasol vardera. Dessutom får du förvara  brandfarliga vätskor, sprayburkar och två behållare med annan brandfarlig gas, till exempel acetylen i behållare om maximalt fem liter vardera. Garage ska vara ventilerat och brandtekniskt avskilt från bostadsdelen.
 • Om du förvarar brandfarliga varor i ditt garage måste de vara skyddade mot påkörning. Märk gärna garageporten med utvändig skylt som talar om att det finns gasflaskor. 

Checklista brandfarliga varor

 • Förvara alltid brandfarliga vätskor i originalförpackningen, på ett säkert ställe där de är oåtkomliga för barn.
 • Ha så lite brandfarliga varor som möjligt hemma.
 • I flerfamiljshus är det förbjudet att förvara brandfarliga varor i vinds- eller källarförråd.
 • I enfamiljs- och fritidshus är det tillåtet att förvara brandfarliga varor i ett välventilerat källarförråd .
 • Se till att ha en 6-kilos pulversläckare och brandfilt hemma om en brand skulle inträffa.

Läs mer om brandfarliga varor på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Om det börjar brinna

Om du hanterar brandfarliga varor på rätt sätt är risken för att det ska börja brinna mycket liten. Men det är ändå bäst att vara beredd om olyckan skulle inträffa. Om branden är för stor för att du ska kunna släcka den själv se först till att rädda andra, larma sedan 112 och försök sedan begränsa branden om det går tills det räddningstjänsten anländer.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Brandskyddsinformation

Lär dig mer om övrig brandskyddsutrustning

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är sådant som vi på Storstockholms brandförsvar rekommenderar ska finnas i alla hem och lokaler där det vistas människor. Men det finns mer utrustning som kan rädda liv. Läs mer om sprinklersystem, brandstegar, linor och evakueringsstol.

Brandskyddsinformation

Allt om brandvarnare

Eftersom en brand ofta växer fort är det av yttersta vikt att du snabbt varnas om branden och snabbt kan agera. Brandvarnaren ger dig avgörande tid och minskar risken för att branden utvecklar sig till en katastrof.