Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Om VMA-larmet går

VMA - viktigt meddelande till allmänheten - används för att varna vid olyckor och allvarliga händelser i samhället. Det här ska du göra när du hör signalen.

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort. Det kan till exempel handla om ett gasutsläpp eller en stor brand. VMA, som även brukar kallas Hesa Fredrik, kan också användas som beredskapslarm och flyglarm om landet skulle hamna i krig. 

Utomhussignalen ljuder i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas sedan under minst två minuter.

Information sänds ut i:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

Det är bra att känna till att larmet testas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

Om larmet går ska du:

 • Söka skydd inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio eller se på TV för att få mer information.
 • Du kan också söka mer information på kommunens webbplats, Krisinformation.se eller genom att ringa informationsnumret 113 13.
 • Alla som befinner sig i ett område där en händelse inträffar kan få ett varningsmeddelande via sms på sin mobil. Det sker automatiskt om den som är ansvarig för den aktuella verksamheten vid beställningen av VMA har lagt till det även det alternativet.

Faran över

När situationen är under kontroll igen ljuder faran över-signalen, en 30-40 sekunder lång sammanhängande signal.

Checklista

Checklista vid ett VMA-larm

 • Sök skydd inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio eller se på TV för att få mer information.
 • Sök mer information på kommunens webbplats, Krisinformation.se eller genom att ringa informationsnumret 113 13.

Du kanske också vill läsa:

Brandskyddsinformation

Information om farlig verksamhet

En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människa eller miljö klassas som en farlig verksamhet. Ansvarig för en sådan verksamhet ska ha skälig beredskap för räddningsinsatser.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i hemmet

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Läs vår guide för att lära dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.