Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Om VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort.

VMA eller viktigt meddelande till allmänheten är ett helt system som består av meddelanden i olika medier som radio, TV, webb, appar och ibland sms. Varningsmeddelandet kan föregås av utomhussignalen för viktigt meddelande. Vid ett VMA kan det till exempel handla om ett gasutsläpp eller en stor brand.

VMA används vid:

 • Olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller brand med giftig rök.
 • Svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112.
 • Krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammhaveri eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen.

VMA på olika sätt

Systemet för VMA består av meddelanden i radio och tv och kan ibland föregås av utomhussignalen för viktigt meddelande ("Hesa Fredrik"). I systemet ingår också en server som uppdaterar internet och diverse appar.

VMA kan också skickas ut som sms till människor som befinner sig i ett visst område. Systemet positionerar de mobiltelefoner som befinner sig i området och du behöver inte anmäla sitt nummer någonstans för att få meddelanden.

Du kan också söka mer information på kommunens webbplats, Krisinformation.se eller genom att ringa informationsnumret 113 13.

Radio och TV-kanaler

Vissa radio och TV-kanaler har avtal att de ska sända VMA. Det gäller:

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9

Utomhusvarning med tyfoner

Systemet för utomhusvarning har fyra olika typer av signaler. Under fredstid är det enbart två typer av signaler som används. Det är signalerna för viktigt meddelande och faran över. Under höjd beredskap kan systemet för utomhusvarning även användas som beredskapslarm och flyglarm.

Viktigt meddelande

Signalen för viktigt meddelande har 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan. Detta upprepas 6 gånger. När du hör signalen ska du:

 • Söka skydd inomhus
 • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
 • Lyssna på radio eller se på TV för mer information.

Faran över

Signalen för faran över består av en 30 sekunder lång ihållande signal. Det betyder att situationen åter är under kontroll och att faran därmed är över. 

Höjd beredskap

Regeringen kan besluta om höjd beredskap för att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig. Det kan ske vid till exempel krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet. Under höjd beredskap kan systemet för utomhusvarning användas som beredskapslarm och flyglarm.

Beredskapslarm

Signalen för beredskapslarm har 30 sekunder långa ljudstötar med 15 sekunders paus mellan. Detta upprepas under 5 minuter.

Flyglarm

Signalen för flyglarm har 2 sekunder långa ljudstötar med 2 sekunders paus mellan. Detta upprepas under 1 minut.

Systemet för utomhusvarning testas fyra gånger per år

Det är bra att känna till att systemet för utomhusvarning testas fyra gånger per år. Testerna sker alltid vid samma tidpunkt, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i månaderna: mars, juni, september och december. 

Checklista

Checklista vid ett VMA-larm

 • Sök skydd inomhus.
 • Stäng dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio eller se på TV för att få mer information.
 • Sök mer information på kommunens webbplats, Krisinformation.se eller genom att ringa informationsnumret 113 13.

Du kanske också vill läsa:

Brandskyddsinformation

Information om farlig verksamhet

En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människa eller miljö klassas som en farlig verksamhet. Ansvarig för en sådan verksamhet ska ha skälig beredskap för räddningsinsatser.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i hemmet

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Läs vår guide för att lära dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.