Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Brandsäkra asylboendet

Det är många olika pusselbitar som måste finnas på plats när man öppnar ett boende för nyanlända eller asylsökande, brandskydd är ett av dem. Här kan du läsa mer om vilka krav som ställs.

Hur brandskyddet ska vara utformat på boenden för asylsökande och nyanlända beror på hur länge individerna kommer att bo där. Förväntas de till exempel ha god lokalkännedom? Kommer det att bedrivas någon form av vårdverksamhet? Och hur ser förhållandet ut mellan de boende, har de själva valt att bo ihop.

Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning för brandskydd i boenden för asylsökande och nyanlända. Där hittar du mer information om vad du ska tänka på när det gäller brandskydd i samband med etablering och drift av ett sådant boende. De har även tagit fram en kostnadsfri webbaserad brandskyddsutbildning.

Brandskyddsbeskrivning viktigt

Viktigt att tänka på när till exempel villor och radhus görs om till boenden för nyanlända eller asylsökande är att det ställs speciella brandtekniska krav på gemensamhetsboenden. Till exempel finns det krav på automatiskt brandlarm och utrymningslarm, nödbelysning och brandcellsindelning av byggnaden. Brandcellsindelning kan i viss mån ersättas av sprinklersystem.

Om man gör om en enfamiljsbostad till gemensamhetsboende är det viktigt att kontakta kommunens byggnadsnämnd. Ändrad användning kan innebära att bygglov krävs eller att en bygganmälan måste göras enligt plan- och bygglagen. Du kommer sannolikt bli ombedd att ta fram en brandskyddsbeskrivning eller brandskyddsdokumentation. Vanligtvis behöver man ta hjälp av en brandkonsult för att projektera en korrekt brandskyddslösning. I Boverkets byggregler (verksamhetsklass 3b) kan man läsa om vilka krav som finns vid utformningen av brandskyddet i gemensamhetsboenden.

Räddningstjänsten utfärdar inte några intyg om brandskydd som underlag till ansökan när tillstånd söks hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, för att bedriva bedriva HVB-hem (hem för vård eller boende). Inte heller är tidigare tillsynsprotokoll för fastigheten aktuella då tillsyn görs av pågående verksamheter och med de förutsättningar som gäller för den verksamheten.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandskyddsutrustning att ha hemma

Ett brandförlopp sker ofta snabbt. Investera i en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt och du har goda möjligheter att agera direkt. Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika modeller och ger dig tips på hur du sköter om ditt brandskydd på bästa sätt.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäkra din vårdmottagning

Vad gör du när larmet går och väntrummet är fullt av besökare? Alla vårdmottagningar är skyldiga att ha både släckutrustning och en plan för hur lokalen ska utrymmas. Patienternas säkerhet går inte att kompromissa med.