Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Om Storstockholms brandförsvar

Jobba som brandingenjör

Som brandingenjör arbetar du på avdelningen riskhantering tillsammans med ca 35 medarbetare med olika kompetenser, bland annat brandingenjörer, riskingenjörer och brandinspektörer. Läs mer om Hanna som arbetar som brandingenjör på Storstockholms brandförsvar.

Vi arbetar för att förhindra och förebygga att bränder och andra olyckor inträffar men även för att begränsa skador om en brand eller en olycka ändå skulle inträffa. Du som brandingenjör eller riskingenjör är i regel placerad på Johannes brandstation i centrala Stockholm. På Johannes brandstation finns utöver avdelningen riskhantering avdelningarna verksamhetsstöd med fastighet, IT och ekonomi, styrning och analys med kommunikation, HR och registratur samt ledningsfunktioner för avdelningen ledning och samverkan och räddningsavdelningen med utbildningsenheten. 

Tillsammans arbetar vi på avdelningen riskhantering bland annat med att:

  • Stödja medlemskommunerna med riskhantering och byggnadstekniskt brandskydd i samhällsplaneringen via plan-, bygg- och infrastrukturprocessen.
  • Kontrollera efterlevnaden av Lag om skydd mot olyckor genom att utföra tillsyner och vid behov ställa krav.
  • Genomföra tillsyner och prövningar av tillstånd i enlighet med Lag om brandfarliga och explosiva varor.
  • Ge råd och stödja allmänhet, kommuner och andra aktörer och organisationer samt svara på remisser från t.ex. kommun, länsstyrelse och polis i frågor om olyckor, brand och säkerhet.
  • Leda, styra och följa upp sotning och brandskyddskontroll.
  • Genomföra olycksutredningar och inhämta erfarenheter och kunskap från faktiska olyckshändelser.
  • Utveckla och förbättra det förebyggande arbetet i regionen tillsammans med andra samverkansparter.

Hanna Johansson om att arbeta som brandingenjör på Storstockholms brandförsvar

Jag har inte en bakgrund inom räddningstjänsten vilket var en omställningsperiod i början, nu känns det klockrent.
Hanna Johansson
Hanna Johansson
Brandingenjör

Hej Hanna!
Hej!

Berätta om dig och din utbildningsbakgrund?
Jag heter Hanna och kommer ursprungligen från Gävle. Efter studenten pluggande jag till filmvetare men valde sedan att börja plugga till brandingenjör vid Luleå Tekniska Universitet. Efter tiden i Luleå landade jag in i Stockholm och 2022 blev jag anställd på SSBF. På fritiden spelar jag innebandy eller tv-spel men såklart kollar jag även en hel del film.

Vad gjorde du innan du började på Storstockholms brandförsvar?
Innan jag kom till SSBF arbetade jag som brandkonsult inom den privata sektorn.  

Minns du ditt första intryck av SSBF?
Stort! Både mycket folk och rent geografiskt! Under introduktionsveckorna träffade jag flera av mina blivande kollegor och jag en väldigt välkomnande känsla. Min upplevelse var att alla mina kollegor var glada över att jag och de andra som jag hade introduktion med hade kommit in i organisationen och de ville gärna lära ut och visa vad de har för arbetsuppgifter. Det gjorde att jag kände att jag blev inbjuden i gruppen väldigt fort. För mig tog det ett tag att ställa om från mitt tidigare arbete till räddningstjänst men nu när jag hittat min roll så flyter det på!

På vilket sätt passar SSBF dig?
Jag är anställd som brandingenjör med tillsynsinriktning och för mig passar det väldigt bra då jag kan använda mina fördjupade kunskaper om byggnadstekniskt brandskydd i tillsynsprocessen. Jag känner att jag kan använda min förståelse för varför det är byggt som det är och även stötta mina kollegor i deras bedömningar det när det behövs. Perspektivet från byggprocessen är något som jag försöker ha kvar i bakhuvudet. Men det är spännande att se hur byggnaders brandskydd förvaltas efter att byggprocessen är färdig.

Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan du började? På vilket sätt?
När jag började hade jag mycket fokus på tillsyn och utföra tillsyner. Nu har min roll utvecklats mer mot att även innefatta en stöttande funktion för våra tillsynssamordnare vid tillsynsplanering och ge input vid bedömningar i tillsynsärenden. Då jag (än så länge) är ensam ingenjör i min enhet försöker jag även att vara en brygga till vår systereenhet när jag har möjlighet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
En typisk dag för mig kan bestå av en tillsyn ute hos en verksamhet. Tillsynen följs upp av protokollskrivande och beroende på hur det såg ut vid tillsyn kanske jag även behöver upprätta ett föreläggande. Andra dagar så är det mer fokus på rådgivning, jag kanske har rådgivningstelefonen eller så har vi fått in frågor från allmänheten eller remisser från andra myndigheter som behöver besvaras. Parallellt med detta arbetar jag med att stötta våra tillsynssamordnare med deras arbete, det kan vara t.ex. hjälpa till att ta fram ett urval för vilka verksamheter som vi ska tillsyna kommande år.

Jag är placerad på en brandstation så en del av min tid går också till att ha dialog med den utryckande styrkan. De kan komma förbi med frågor efter insats men även jag kan ställa frågor till dem om det är något jag undrar över i deras arbete. Det upplever jag som ett givande arbete och det ger mig en bättre förståelse för hur det fungerar vid insats och vad som behövs av en byggnad för att vi ska kunna göra en så bra insats som möjligt.   

Vad gör att du trivs extra bra på SSBF?
Jag trivs väldigt bra i min enhet. Mina närmaste kollegor har en annan bakgrund än vad jag har vilket gör att jag kan lära mig väldigt mycket av dem. Jag upplever det även som att min kompetens är uppskattad vilket känns kul då jag även kan assistera dem med bedömningar i deras arbete. Jag sitter även med i en kompetensgrupp för höga byggnader vilket jag tycker är spännande. Höga byggnader blir mer komplexa och kravställningen blir en annan och där känner jag att jag verkligen kan nyttja min bakgrund. Jag uppskattar att ha mitt kontor på en brandstation då det ger en annan typ av kontor än det vanliga. Att sitta ute på en station underlättar även i mitt vardagsliv då det är nära hem så jag har kapat ned pendlingen väldigt mycket och sparar tid.

Vill du hälsa något till en framtida kollega?
Jag var lite tveksam till att söka tjänsten innan då jag aldrig hade arbetat inom räddningstjänst. Det var en omställningsperiod i början men nu när jag ser tillbaka så ångrar jag ingenting och det känns klockrent.