Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Brandsäkerhet i Gamla stan och i gammal bebyggelse

Den vackra stadsdelen Gamla stan i Stockholm är byggd i tider då man inte hade samma kunskap om brandsäkerhet som vi har idag. Risken för brandspridning i Gamla stan är större än i modernare stadsdelar, vilket ställer krav både på räddningstjänsten och på dig som boende. Här kan du läsa om hur du skyddar dig mot brand.

Råden på den här sidan gäller både för Gamla stan och för andra stadsdelar med liknande karaktär där gamla hus och innergårdshus omgärdas av smala gator och gränder med begränsad framkomlighet.

Saker som påverkar brandsäkerheten

Gamla stan har anor från medeltiden och många hus är flera hundra år gamla. Byggnaderna står ofta tätt, vilket kan leda till en snabb brandspridning i händelse av brand. Den täta bebyggelsen med trånga gränder innebär även att det är svårare än normalt för räddningstjänsten att nå fram och genomföra räddningsinsatser. Många hus är dessutom byggda i en tid då man inte hade samma kunskap om brandskydd som vi har idag. Saker som påverkar brandsäkerheten i gamla hus är till exempel utformning av ventilation och brandklassning på dörrar. I Gamla stan består husens inre delar ofta av trä och andra brännbara material och det är inte ovanligt att det saknas brandteknisk avskiljning, till exempel på vindsutrymmen mellan fastigheter. En avgörande faktor för brandsäkerheten är dock det personliga skyddet, det vill säga hur snabbt du själv kan upptäcka och förhindra en brand.

Såhär skyddar du dig mot brand

Alla bränder är små i början, och små bränder är lätta att släcka. Genom att upptäcka en brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv och egendom. Utrustning du bör ha hemma:

 • Brandvarnare. Minst en på varje våningsplan och även i sovrummet. Brandvarnaren ska placeras i taket. Kontrollera att brandvarnaren fungerar och byt batteri vid behov.
 • Brandsläckare. Vi rekommenderar att du har en 6-kilos pulversläckare. Förvara den lättåtkomligt. Kontrollera på mätaren att det finns tryck kvar i släckaren och att den inte är mer än 15 år gammal.
 • Brandfilt. Med brandfilt kan du snabbt kväva en mindre brand eller om det brinner i någons kläder.
 • Spistimer eller spisvakt. En spisvakt eller timer stänger av spisen om du själv glömmer det.
 • Jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt och minskar risken för personskador och elbränder.
 • Förberedelser. Säkerställ att du och din familj vet vad ni ska göra om det börjar brinna. Kontrollera era utrymningsvägar och prata om och öva gärna hur ni ska agera i händelse av brand. Bestäm en uppsamlingsplats där ni ska samlas när ni har utrymt.

Du minskar risken för brand genom att hålla utrymmen runt spis och elektriska element fria från brännbara föremål. Låt bli att använda elektriska apparater med trasiga sladdar eller kontakter. Läs mer om hur du skyddar dig mot brand här.

Så här skyddar fastighetsägaren dig mot brand

 • Säkerställ att alla boende har tillgång till information om hur de skyddar sig mot brand.
 • Säkerställ att alla boende har en brandvarnare i sin lägenheter (lagkrav).
 • Dörrar i brandcellsgränser bör ha en brandklassning och dörrar till vind och källare ska vara stängda och låsta.
 • Trapphus, utrymningsvägar och gångar på vindar och i källare är framkomliga och fria från lösa/brännbara föremål.
 • Inget löst och brännbart material intill fasad.
 • Soprum/sophus ska vara avskilda och hållas låsta och stängda.
 • Den som vill höja säkerheten ytterligare kan sätta upp brandsläckare i trapphuset.
 • Arbeta systematiskt med brandskydd.

Så här skyddar räddningstjänsten dig mot brand

Förutom att släcka bränder och rädda liv vid olyckor så arbetar räddningstjänsten förebyggande på olika sätt, till exempel genom övningar och insatsplanering. Sedan 2018 arbetar Storstockholms brandförsvar med ett projekt där målet är att höja brandsäkerheten i Gamla stan med hjälp av förebyggande åtgärder. Bland annat har vi arbetat fram en gemensam taktik med en insatsplan och särskilda kartor som alla brandstationer har tillgång till och som gör räddningsinsatser i Gamla stan mer effektiva. Parallellt med det ser vi över den utrustning som används och tar vid behov fram särskild utrustning som är anpassad efter de förutsättningar som råder i stadsdelen. 

Detta gör du om det börjar brinna

Om det är en liten brand kan du släcka till exempel med en brandsläckare, brandfilt eller med hjälp av en matta som kväver branden. En snabb insats som genomförs innan branden har fått fäste kan betyda stor skillnad. Om du inte kan släcka själv gör du följande:

 • Rädda och varna människor som befinner sig i fara.
 • Ring 112 och berätta var det brinner, om någon är skadad och vem du är.
 • Släck eller begränsa branden om du klarar det.

Undvik att andas in rök från branden. Om det brinner i din lägenhet är det viktigt att du tar dig ut och stänger dörren så att brand och rök inte sprider sig. Om det däremot brinner i en grannes lägenhet och trapphuset är rökfyllt ska du stänga din dörr och ringa 112 så att räddningstjänsten kan hjälpa dig ut. Gå inte ut i ett rökfyllt trapphus så att du riskerar att andas in den livsfarliga röken.

Håll dig uppdaterad

Storstockholms brandförsvar svarar på cirka 12 000 larm om året och ansvarar för 1,4 miljoner människors trygghet. På vår hemsida hittar du mer information om hur du skyddar dig mot brand. Du kan även följa oss på instagram, facebook, youtube, linkedin och twitter.