Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Allt om brandvarnare

Eftersom en brand ofta växer fort är det av yttersta vikt att du snabbt varnas om branden och snabbt kan agera. Brandvarnaren ger dig avgörande tid och minskar risken för att branden utvecklar sig till en katastrof.

Placera brandvarnaren rätt

Brandvarnare ska finnas på varje våningsplan, helst i alla rum där någon sover. En brandvarnare täcker in cirka 60 kvadratmeter. Tänk på att stängda dörrar begränsar brandvarnarens räckvidd. Bor du större än så, skaffa fler brandvarnare. En brandvarnare varnar för rök och eftersom varm rök stiger ska brandvarnaren sitta i taket. Placera den mitt i rummet eller minst 50 centimeter från väggen. Vid en brand är tiden en avgörande faktor, varje sekund räknas. Med en brandvarnare köper du dig tid.

Om du vill undvika irriterande falsklarm placera aldrig brandvarnaren i närheten av ventilationsöppningar, i köket eller badrummet. Idag finns det dock brandvarnare med pausfunktion för kök.

Ring alltid 112 vid en brand!

Testa din brandvarnare med jämna mellanrum

Du kontrollerar brandvarnaren genom att trycka in testknappen i några sekunder. Sirenen ska då börja tjuta och slutar när du släpper knappen. Om du testar brandvarnaren med riktig rök, till exempel från ett ljus, finns risken att brandvarnaren på sikt blir sotig och därför fungerar sämre. Det är bra att även dammsuga brandvarnaren någon gång per år för att få bort damm och andra partiklar.

Kontrollera att brandvarnaren fungerar minst en gång per kvartal och byt ut den efter 8-10 år. Om du har varit borta hemifrån mer än en vecka – kontrollera att brandvarnaren fungerar som den ska. När batteriet börjar bli dåligt piper brandvarnaren till med jämna mellanrum, detta för att ge dig tid till att byta batteriet innan det tar helt slut. Om det sker när du är bortrest missar du varningssignalen. I värsta fall finns det ingen spänning kvar i batteriet till varningssignalen och du luras att tro att den fungerar. Kontrollera brandvarnaren efter ett batteribyte eller om du har bytt till en ny brandvarnare.

Ett vanligt niovoltsbatteri räcker normalt i ett år. En gång om året ska du byta batteri och rengöra brandvarnaren med dammsugare. Ett tips är att göra det 1 december varje år, på Brandvarnardagen. Om du har ett tioårsbatteri ska den hålla i upp till tio år men var noga med att ändå testa brandvarnaren med jämna mellanrum.

Brandvarnare finns som batteridrivna, nätanslutna och sammankopplade. Du kan läsa mer om de olika varianterna här nedan. När du köper brandvarnare se till att den har europeisk standardmärkning SS-EN14604.

 

Olika typer av brandvarnare

Batteridrivna

Det finns brandvarnare med ettåriga batterier som byts en gång per år. Det finns även brandvarnare med tioårsbatterier som ska hålla i upp till tio år, kontrollera även dessa brandvarnare varje år.

Nätanslutna

Nätanslutning innebär att brandvarnaren är kopplad till byggnadens normala elnät via en kabel men den har även ett batteri som kopplas in vid strömavbrott. Den här modellen är bra för dig som har svårt att byta batterier av olika anledningar.

Sammankopplade

Sammankopplingsbara brandvarnare kommunicerar trådlöst eller via kabel varav en har masterfunktion. Dessa höjer säkerheten ytterligare och är speciellt lämpliga i villor med flera våningar. Om en tvåvåningsvilla med källare har sammankopplade brandvarnare i alla plan så ljuder alla brandvarnare samtidigt oavsett var branden börjat. Börjar det brinna i källaren så vaknar du i tid i övervåningen även om dörren till källaren är stängd.

Kopplade till hemlarm

Många hemlarm erbjuder även brandvarnare/detektorer till sina system om du har ett sådant system stäm av funktionerna med din larmleverantör.

Joniserade och optiska brandvarnare

Båda typerna av brandvarnare reagerar tillräckligt snabbt för ett normalt hemmabruk- oavsett vilken typ av brand som råkar inträffa.

Optiska brandvarnare har ett avancerat fotocellsystem som är effektivt när det gäller pyrande bränder. En pyrande brand kan vara en cigarett som hamnat i en möbel eller säng eller elektriska ledningar/kablar som är överhettade. En optisk brandvarnare är det miljövänligaste alternativet då inget radioaktivt avfall förekommer.

Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök och är därför bäst på att upptäcka snabbt uppflammande bränder. Exempel i ett vanligt hem är brand i papperskorg, brand i TV-apparat, brand i fett på spisen eller brand i brandfarlig vätska. En joniserande brandvarnare innehåller en radioaktiv källa och ska därför källsorteras.

Vem ansvarar för brandvarnaren?

I lagen står det att ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning ska hålla utrustning för släckning av brand osv. Det är oftast fastighetsägaren som är ansvarig att se till att det finns minst en brandvarnare installerad i varje hushåll. Hyresgästen är sedan ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Om du äger din bostad får du sköta inköpet och underhållet av brandvarnare själv. I vissa fall kan det även gälla för dig som hyresgäst – se vad som är avtalat i ditt hyresavtal.

Bostadsrättslägenhet

Det är föreningens styrelse som har det yttersta ansvaret för brandskyddet i fastigheten och de hanterar vanligtvis inköp och montering av brandvarnare. Bostadsrättsinnehavaren är därefter ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren. Detta regleras ofta i hyresavtalet – är du osäker stäm av med styrelsen.

Hyreslägenhet

Här ligger ansvaret på fastighetsägaren för att fungerande brandvarnare sätts upp men hyresgästen ansvarar sedan för att den fungerar i fortsättningen. Undantag kan förekomma så om du vill vara helt säker, läs igenom ditt hyresavtal. 

Villa/radhus/fritidshus

Här ansvarar du själv för både installation och skötsel, om det inte är en bostadsrättsförening som äger fastigheten. Då kan andra regler gälla.

Om du har båt eller husvagn se till att du har en brandvarnare där också och komplettera gärna med en gasvarnare om du har gasol. När brandvarnaren slutat fungera och det är dags att kasta den ska den sorteras som elektronikavfall på en återvinningsstation. Batteriet ska tas ur och sorteras för sig.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandskyddsutrustning att ha hemma

Ett brandförlopp sker ofta snabbt. Investera i en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt och du har goda möjligheter att agera direkt. Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika modeller och ger dig tips på hur du sköter om ditt brandskydd på bästa sätt.

Blått radhus
Brandskydd i hemmet

Så brandsäkrar du ditt radhus

Bränder i radhus kan spridas snabbt om vindsutrymmena är felkonstruerade. Förutom brandvarnare i varje sovrum och helst även på vinden behöver du även ha släckutrustning hemma. Du kan också behöva se över konstruktionen av vinden. Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.

Brandskyddsinformation

Allt om brandsläckare

Med en handbrandsläckare kan du snabbt ingripa när du upptäcker en brand. Det kan innebära skillnaden mellan en liten eld och en fullskalig brand. Med andra ord skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof.