Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Allt om brandsläckare

Med en handbrandsläckare kan du snabbt ingripa när du upptäcker en brand. Det kan innebära skillnaden mellan en liten eld och en fullskalig brand. Med andra ord skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof.

Handbrandsläckare är avsedda för snabba insatser mot bränder som ännu inte växt sig alltför stora. Det finns olika handbrandsläckare som lämpar sig mer eller mindre bra vid olika tillfällen.

Olika typer av handbrandsläckare

Olika bränder kräver olika släckmedel. Därför har man delat in handbrandsläckare i olika klasser: A, B, C, D och F.

 • Klass A - glödbrand. Brand i fibrösa material såsom trä, papper och textil.
 • Klass B - vätskebrand. Brand i brännbara vätskor som till exempel bensin eller olja.
 • Klass C - gasbrand. Brand i gasol, stadsgas med mera.
 • Klass D - metallbrand. Brand i aluminium, magnesium med mera.
 • Klass F - fettbrand. Brand i fett, matolja vid exempelvis en fritös eller ett stekbord.

Tidigare fanns även beteckningen E som innebar att släckaren var godkänd för att släcka brand i elektrisk utrustning. På nyare släckare står det i klartext på brandsläckaren.

I publika lokaler ska en handbrandsläckare generellt vara röd för att vara lätt att hitta och känna igen, den ska dessutom vara markerad med en skylt. I hemmiljö kan man välja andra färger på sin handbrandsläckare eftersom man kan förutsätta att man vet var den är placerad. En designad släckare kan vara lättare att placera i hemmet och leder till att fler har en släckare hemma.

Europeisk standard för handbrandsläckare är SS-EN 3. 

Pulversläckare (ABC-släckare)

Pulversläckare är den bästa släckaren för privatpersoner. De är lätta att använda, klarar alla olika typer av bränder och har en bra räckvidd, omkring 5-7 meter, beroende på vind. Jämfört med andra handbrandsläckare har pulversläckare bäst släckeffekt per kilo släckmedel. De är inte frostkänsliga och passar därför att förvaras både utomhus och i fordon. Släckmedlet leder inte ström och är därför godkända för släckning av bränder i elektrisk utrustning. 

I hemmet rekommenderar vi att du har minst en pulversläckare på minst sex kilo. Om du tycker att den är för stor och tung kan du istället ha två mindre pulversläckare. Det är viktigt att handbrandsläckaren är anpassad efter dina möjligheter att hantera den. Ha brandsläckaren synlig, där du lätt kommer åt den. Bor du i flervåningshus rekommenderar vi att du har minst en släckare per våningsplan. I en vanlig bil räcker en tvåkilos pulversläckare, i större fordon såsom lastbilar krävs pulversläckare på minst sex kilo. Montera släckaren i en speciell fordonshållare som förhindrar att släckaren ramlar och riskerar att lösas ut av misstag. Det är lämpligt att ha en släckare med slang i bilen eftersom det underlättar åtkomst i trånga utrymmen till exempel under motorhuven. Det är också lämpligt att ha ett par handskar nära släckaren.

Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång. Det gäller oavsett om du sprutat lite eller mycket. Tidigare erbjöd vissa företag som sålde brandsläckare återfyllning av begagnade släckare. Idag när godkända brandsläckare för hushåll finns att köpa hos de flesta större butikskedjorna så har många firmor slutat att erbjuda återfyllning. Din gamla brandsläckare kan du lämna på kommunens återvinningscentral.

En godkänd sexkilos pulversläckare kostar från cirka femhundra kronor. Ibland kan försäkringsbolagen ha bra erbjudanden. En pulversläckare kan fungera i upp till 15 år om den placeras torrt och kontrolleras regelbundet. Konsumentverket rekommenderat att alla handbrandsläckaren kontrolleras var femte år.

Om du har fritidshus, båt eller husvagn, se till att ha en pulversläckare där också.

Koldioxidsläckare/Kolsyresläckare (B-släckare)

Koldioxid är ett gasformigt släckmedel som innehåller koldioxid i vätskefas. Den tränger bort luften och kväver branden. Koldioxid fungerar för brand i vätskor som olja och lämpar sig därför bra i restaurangkök (alternativt ska en fettbrandsläckare väljas). 

Koldioxiden är ett rent släckmedel som inte leder elektricitet vilket gör dem lämpliga för användning i bland annat elcentraler och i laboratoriemiljöer.

Var noga med att inte få släckmedlet på huden då medlet är väldigt kallt, -79 grader. Tänk på att släckaren har relativt kort kastlängd, 1-3 meter, så du måste komma nära det som brinner. Koldioxid är också ytterst vindkänsligt vilket kan påverka precisionen negativt och rekommenderas därför inte vid bränder utomhus. Tänk också på att branden kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan det släckta föremålet hunnit svalna ordentligt.

Skumsläckare (AB-släckare)

Många av dagens skumsläckare innehåller miljöfarliga och hälsoskadliga fluortensider (PFAS) och håller på att fasas ut från marknaden. Den ersätts av en ny typ som kallas vätskesläckare. De släckare som redan finns på arbetsplatser behöver inte bytas ut nu utan detta görs i samband med service av släckaren. För mer information kontakta din lokala leverantör.

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten med ett tillsatsmedel som ger högre släckeffekt. Eftersom det är relativt lätt att sanera efter användning lämpar de sig exempelvis butiker, gallerior och kulturmiljöer. Den är bra vid användning mot bränder i fibröst materiel typ trä, papper, textilier samt brännbara vätskor som olja, bensin och diesel. Kastlängden är cirka 4-5 meter.

Skum är inte lämpligt som släckmedel vid brand i vattenlösliga vätskor som alkohol och aceton. Om du ska släcka en brand i alkoholer krävs ett speciellt alkoholresistent skum.

Var aktsam vid användning av skumsläckare i samband med brand i elektrisk utrustning, nyare modeller är godkända för släckning i elektrisk utrustning upp till 1000 volt. Om du ändå använder en skumsläckare (eller vattensläckare) försök att dra ur sladden till den brinnande elektriska apparater innan du släcker för att minska risken för strömöverföring.

Förvara skumsläckare inomhus då släckmedlet är frostkänsligt.

Vätskesläckare (A-släckare)

Är en ny typ av släckare som innehåller vatten med tillsats för högre släckeffekt.  Den är lämplig i offentliga miljöer där det finns risk för brand i fibrösa material.

Skillnaden mellan en vätskesläckare och en vattensläckare är den tillsats som används i vätskesläckaren som sänker ytspänningen och ökar kyleffekten. Tillsatsen  ger en högre släckeffekt. En vätskesläckare har ungefär dubbel släckeffekt jämfört med en vattensläckare.

Vätskesläckaren innehåller inga fluortensider (PFAS) och är därmed ett mer miljövänligt alternativ än skumsläckaren. Vätskesläckaren har en kastlängd på 4-5 meter och är frostkänslig.

Vattensläckare (A-släckare)

En vattensläckare är bra vid bland annat glödbränder i trä, tyg, papper och andra fibrösa material. Om vattnet placeras helt rätt går det teoretiskt sett att släcka en större brand med vattensläckare men i huvudsak är det mindre glödbränder som vatten lämpar sig för.

Vatten ska helst inte användas vid bränder i bensin och andra petroleumprodukter eftersom det har dålig effekt. Tänk på att vatten är strömförande och därför inte ska användas vid släckning av inkopplad elektronik. Använd heller aldrig vatten för att släcka en brand i olja eller fett. Det kan vara direkt livsfarligt.

Kastlängden hos en vattensläckare är 4-5 meter och tänk på att vattensläckare är frostkänsliga.

Fettbrandsläckare (F-släckare)

Fettbrandsläckare är fyllda med en släckvätska speciellt framtagen för släckning av matfett och olja och rekommenderas framförallt till restaurangkök där det finns fritös eller stekbord. 

Eftersom fett som brinner når en mycket hög temperatur, upp till 400 grader Celsius, är risken för personskador stor. Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten, det kan vara livsfarligt! Vattnet strävar efter att lägga sig under oljan och förångas explosionsartat och leder till att den brinnande oljan kastas åt alla håll med risk för personskador och spridning till ventilationssystem.

Det finns dessutom stor risk för återantändning efter släckning om fettet inte kyls tillräckligt, töm därför hela släckaren över det brinnande fettet, även om branden har slocknat. Var alltså extra vaksam på att en ny brand inte uppstår på grund av fettet inte är tillräckligt kylt.   

Släckaren har en kort kastlängd och man måste gå nära det som brinner, det är därför lämpligt att ha ett par arbetshandskar vid användning av fettbrandsläckare.

Övriga släckare

Det börjar dyka upp släckare på marknaden som är avsedda för brand i litiumbatterier. En sådan brand utvecklar ofta väldigt höga temperaturer och är därför svåra att släcka med vanliga handbrandsläckare.

Ett problem vid släckning av bränder i litiumbatterier är ofta att det kan vara svårt att nå det som brinner eftersom batteriet ofta är inbyggt i produkten. Det kan även bildas en giftig rök som gör att det är svårt att komma nära branden utan att andas in röken.

Vattenslang

Ett alternativ till handbrandsläckare är såklart en helt vanlig vattenslang. Fördelen är att vattnet i en vattenslang inte tar slut men å andra sidan ökar risken för vattenskador. 

Andra risker med en vattenslang är att det lätt blir veck på slangen eller att den fastnar i något på vägen fram. Det kan vara bra att vara två personer om man använder vattenslang. En vattenslang är dessutom frostkänslig och måste därför vara inkopplad inomhus.

Eftersom vatten leder elektricitet är det inte lämpligt att använda för släckning av bränder i elektrisk utrustning.  

Om du har en egen brunn eller pump, tänk då på att en brand i exempelvis elektrisk utrustning riskerar att skada huvudsäkringar och medföra att det inte kommer något vatten ur slangen när den behövs. Det kommunala vattnet funkar ändå.

Checklista: Så kontrollerar du en handbrandsläckare

Det finns en standard för underhåll av släckare, SS3656:2018. Där kan du läsa om hur en brandsläckare ska kontrolleras, hur ofta det ska ske med mera. Har du kunskaper kan du kontrollera din brandsläckare själv. Vanligen brukar man säga att en verkstadsgenomgång behövs vart femte år för vätskesläckare och vart tionde år för pulver och koldioxidsläckare. Storstockholms brandförsvar gör inte kontroller av handbrandsläckare, vare sig brandsläckare i din bostad eller din verksamhet. Kontakta ett företag som är specialiserat på service och underhåll av brandskyddsutrustning.

Se till att:

 • Tryckmätaren, manometern, står på grönt. Knacka försiktigt på mätarglaset för att se att visaren inte har fastnat.

 • Slangen är hel och inte har några sprickor.

 • Plomberingen sitter kvar.

 • Släckaren inte har några synliga skador.

 • Om det gäller en pulversläckaren är det bra att vända på den några gånger och slå lite lätt på sidan och “lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren. Det finns annars en risk att det packas för hårt och fungerar sämre.

 • Sitter släckaren i en publik lokal tillkommer kontroller av om släckaren ska vara markerad med skylt, väl synlig och lätt åtkomlig. 

 Checklista: Så använder du en handbrandsläckare

 1. Dra först ut säkringen.
 2. Lossa slangen.
 3. Huka dig ner, gå inte för nära branden, utnyttja kastlängden.
 4. Ha alltid vinden i ryggen vid brand utomhus så att slipper att få i dig onödigt med rök.
 5. Om branden är inomhus se till att hålla dig så lågt ner som möjligt för att undvika rök och strålningsvärme. Tänk på att sikten kommer att försämras avsevärt och att det bildas mer rök så fort släckningen har påbörjats. Ta inga onödiga risker är det mycket rök stäng dörren till utrymmet där det brinner och utrym. Larma 112.
 6. En brandsläckare ska alltid stå upp då den används, det går bra att släpa den i slangen då du tar dig fram till branden men res den upp när den ska användas.
 7. Rikta munstycket mot det som brinner och sikta lågt. Tryck ner handtaget ordentligt och sikta på lågornas bas och sprid släckmedlet med svepande rörelser.

Begränsa en brand

Ibland går det att begränsa en större brand om du har tillgång till en handbrandsläckare. Om du använder en pulversläckare: Spruta ordentligt in i rummet där det brinner, sikta efter golvet, stäng dörren och invänta räddningstjänsten alternativt kan du känna försiktigt på dörren och om dörren inte är alltför varm och branden var liten kan du mycket försiktigt titta in. 

Om du använder en skumsläckare: Här är det viktigt att du träffar det som brinner. Sprid släckmedlet över det som brinner, spruta några sekunder, avvakta och se hur effekten blir och fortsätt sedan spruta om det behövs. Stäng sedan dörren till rummet där det brinner och invänta räddningstjänsten.

Ta aldrig några onödiga risker och om du känner du dig osäker är det bättre att stänga dörren, utrymma och larma räddningstjänsten från säker plats.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandsäkra lägenheten

Brandvarnare är ett måste för alla som bor i lägenhet. Ha helst en i varje sovrum, liksom en i hallen, så att grannarna hör om du inte är hemma. Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.

Brandskydd i hemmet

Om VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort.

Brandskyddsinformation

Allt om brandvarnare

Eftersom en brand ofta växer fort är det av yttersta vikt att du snabbt varnas om branden och snabbt kan agera. Brandvarnaren ger dig avgörande tid och minskar risken för att branden utvecklar sig till en katastrof.