Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Allt om brandsläckare

Med en handbrandsläckare kan du snabbt ingripa när du upptäcker en brand. Den och ditt ingripande kan innebära skillnaden mellan en liten eld och en fullskalig brand. Med andra ord skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof.

Handbrandsläckare är avsedda för snabba insatser mot bränder som ännu inte växt sig alltför stora. Det finns olika handbrandsläckare som lämpar sig mer eller mindre bra vid olika tillfällen.

Handbrandsläckarens olika egenskaper

Det finns olika typer av bränder som kräver olika typer av släckmedel vilket har medfört att man delat in handbrandsläckare iolika klasser: A, B, C, D och F.

Klass A innebär brand i fast material såsom trä, papper, textil och olika plastmaterial. Klass B betyder att det brinner i vätska och/eller i fasta ämnen som kan anta vätskeform. Klass C innebär gasbrand och klass D innefattar bränder i metaller och metallegeringar. Klass F står för brand i matolja och matfett. Tidigare fanns även beteckningen E som innebar att släckaren var godkänd för att släcka brand i elektrisk utrustning. På nyare släckare står det i klartext på släckaren.

Det finns två typer av handbrandsläckare: tryckladdade och icke tryckladdade. Tryckladdade är vanligast och det enda tänkbara för gasformiga släckmedel. Eftersom behållaren inte kan hålla trycket om man en gång löst ut den måste alla tryckladdade brandsläckare lämnas in för påfyllning när de har använts, annars fungerar den inte nästa gång du behöver använda den. De har en manometer som visar trycket i behållaren. Icke tryckladdade handbrandsläckare har en liten behållare med drivgas i släckaren. Kontrollera äldre släckare för att försäkra dig om att den inte är rostangripen eftersom det kan medföra att handtaget lossnar då den trycksätts.

Europeisk standard för handbrandsläckare är SS-EN 3. Maxvikten för en handbrandsläckare är tjugo kilo.

Pulversläckare (ABC-släckare)

Pulver är samlingsbeteckning för en mängd olika salter med olika släckkapacitet. Släckaren finns i storlekarna 2, 4, 6, 9 och 12 kilo. Tömningstiden varierar från 10-15 sekunder för en två kilos till 25-30 sekunder för en på tolv kilo.

Pulversläckare är den bästa släckaren för privatpersoner. De är lätta att använda, klarar alla olika typer av bränder och har en bra räckvidd, omkring 5-7 meter, beroende på vind. Jämfört med andra handbrandsläckare har pulversläckare bäst släckeffekt per kilo släckmedel. De är inte frostkänsliga och passar därför att förvaras både utomhus och i fordon. Släckmedlet i pulversläckare leder inte ström och är därför lämpliga för släckning av bränder i elektroniska apparater. Nackdelen är att pulver smutsar ner och kan vara svårt att sanera.

Vi rekommenderar pulversläckare på minst sex kilo till allt förutom i en vanlig bil eller mindre båt. Ha brandsläckaren synlig, där du lätt kommer åt den. Bor du i flervåningshus rekommenderar vi att du har minst en släckare per våningsplan. I en vanlig bil räcker en tvåkilos pulversläckare, i större fordon såsom lastbilar krävs pulversläckare på minst sex kilo. Montera släckaren i en speciell fordonshållare som förhindrar att släckaren ramlar och riskerar att lösas ut av misstag. Det är lämpligt att ha en släckare med slang i bilen eftersom det underlättar åtkomst i trånga utrymmen såsom under motorhuven. Det är också lämpligt att ha ett par handskar nära släckaren.

 

Godkänd europeisk standard för pulversläckare är SS EN 3. Det är också bra om den har en hög effektivitetsklass, exempelvis 43A 233BC eller högre. En godkänd 6 kilos pulversläckare kostar från cirka femhundra kronor och uppåt. Ibland kan försäkringsbolagen ha bra erbjudanden. En pulversläckare kan fungera i upp till 15 år om den placeras torrt och kontrolleras regelbundet. Konsumentverket rekommenderat att alla handbrandsläckaren kontrolleras var femte år.

Tänk på att en brandsläckare bara går att använda en gång, sedan måste de laddas om. Det gäller oavsett om du sprutat lite eller mycket. Uttjänta släckare kan du lämna på kommunens återvinningsanläggningar.

Om du har fritidshus, båt eller husvagn, se till att ha en pulversläckare där också.

Koldioxidsläckare/Kolsyresläckare (B-släckare)

Koldioxid är ett gasformigt släckmedel som innehåller koldioxid i vätskefas. Den tränger bort luften och kväver branden. Koldioxid fungerar för brand i vätskor såsom olja och lämpar sig därför bra i restaurangkök (alternativt ska en fettbrandsläckare väljas). Tänk på att koldioxid, precis som alla andra gaser, är relativt ineffektivt som släckmedel. En sexkilos koldioxidsläckare räcker exempelvis endast till att släcka en brand i en frityrgryta gjord för restaurangkök.

Koldioxiden är ett rent släckmedel och lämnar inte några spår efter sig och är heller inte strömledande. Med tanke på renheten passar den för användning i bland annat elcentraler och i laboratoriemiljöer.

Var noga med att inte få släckmedlet på huden då medlet är väldigt kallt, -79 grader. Tänk på att släckaren har relativt kort kastlängd, 1-3 meter, så du måste komma nära det som brinner. Koldioxid är också ytterst vindkänsligt vilket kan påverka precisionen negativt och rekommenderas därför inte vid bränder utomhus. Tänk också på att branden kan flamma upp igen om koldioxiden hinner försvinna innan det släckta föremålet hunnit svalna ordentligt.

Skumsläckare (AB-släckare)

Släckmedlet i en skumsläckare består huvudsakligen av vatten och är därför relativt lätt att sanera. Det gör att det lämpar sig för släckning av bränder i bland annat kulturmiljöer. Den är bra vid användning mot bränder i fibröst materiel typ trä, papper, textilier samt brännbara vätskor som olja, bensin och diesel. Tömningstid för sex liter är omkring 30-35 sekunder och 40-45 sekunder för en nio liters behållare. Kastlängden är cirka 4-5 meter.

Skum är inte lämpligt som släckmedel vid brand i vattenlösliga vätskor som alkohol och aceton. Om du ska släcka en brand i alkoholer krävs ett speciellt alkoholresistent skum.

Var aktsam vid användning av skumsläckare i samband med brand i elektrisk utrustning, nyare modeller är godkända för släckning i elektrisk utrustning upp till 1000 volt. Om du ändå använder en skumsläckare (eller vattensläckare) försök att dra ur sladden till den brinnande elektriska apparater innan du släcker för att minska risken för strömöverföring.

Förvara skumsläckare inomhus då skummet är frostkänsligt.

Vattensläckare (A-släckare)

En vattensläckare är bra vid bland annat glödbränder i trä, tyg, papper och andra fibrösa material. Om vattnet placeras helt rätt går det teoretiskt sätt att släcka en större brand med tio liter vatten men i huvudsak är det just mindre glödbränder som vatten lämpar sig för.

Vatten ska helst inte användas mot bränder i bensin och andra petroleumprodukter eftersom det har dålig effekt. Tänk på att vatten är strömförande och därför inte ska användas vid släckning av inkopplad elektronik. Använd heller aldrig vatten för att släcka en brand i olja eller fett. Det kan vara direkt livsfarligt.

Kastlängden hos en vattensläckare är 4-5 meter och tömningstiden ligger på cirka 20-35 sekunder.

Tänk på att vattensläckare är frostkänsliga.

Fettbrandsläckare (F-släckare)

Fettbrandsläckare är fyllda med en släckvätska speciellt framtagen för släckning av matfett och olja och rekommenderas framförallt till hotell- och restaurangkök.

Eftersom fett som brinner når en mycket hög temperatur, upp till 400 grader Celsius, är risken för personskador stor. Försök aldrig släcka en sådan brand med vatten, det kan vara livsfarligt! Vattnet strävar efter att lägga sig under oljan och förångas explosionsartat och leder till att den brinnande oljan kastas åt alla håll.

Det finns dessutom stor risk för  självantändning efter släckning om fettet inte kyls tillräckligt, temperaturen för självantändning ligger på runt 330-340 grader Celsius. Var alltså extra vaksam på att en ny brand inte uppstår på grund av för dåligt kylt fett.  

Släckaren har en kort kastlängd och man måste gå nära det som brinner, det är därför lämpligt att ha ett par arbetshandskar vid användning av fettbrandsläckare.

Vattenslang

Ett alternativ till handbrandsläckare är såklart en helt vanlig vattenslang. Fördelen jämfört med en vattensläckare är att vattnet i en vattenslang inte tar slut och att en slang ofta är lättare att bära.

Tänk på att om du inte drar ut vattenslangen hela slanglängden måste du se till att slangen är formstyv för att den ska fungerar effektivt. En vattenslang är dessutom frostkänslig och måste därför vara inkopplad inomhus.

Eftersom vatten leder ström ska det inte användas för släckning av inkopplad elektronik.  

Om du har en egen brunn eller pump, beakta att en brand i exempelvis elapparater riskerar att skada huvudsäkringar och medföra att det inte kommer något vatten ur slangen när den behövs. Det kommunala vattnet funkar ändå.

Checklista: Så kontrollerar du en handbrandsläckare

Se till att:

 • Tryckmätaren, manometern, står på grönt. Knacka försiktigt på mätarglaset för att se att visaren inte har fastnat.

 • Slangen är hel.

 • Plomberingen sitter kvar.

 • Släckaren inte har några synliga skador.

 • Om det gäller en pulversläckaren tänk på att det kan det vara bra att vända på den några gånger och slå lite lätt på sidan och “lyssna” så att pulvret glider fritt i släckaren. Det finns annars en risk att det packas för hårt och fungerar sämre.

 Checklista: Så använder du en handbrandsläckare

 1. Dra först ut säkringen.
 2. Lossa slangen.
 3. Huka dig ner, gå inte för nära branden, utnyttja kastlängden.
 4. Ha alltid vinden i ryggen vid brand utomhus.
 5. Om branden är inomhus se till att hålla dig så lågt ner som möjligt för att undvika rök och strålningsvärme. Ha i åtanke att sikten kommer att försämras avsevärt och att det bildas mer rök så fort släckningen har påbörjats. Ta inga onödiga risker är det mycket rök stäng dörren och utrym.
 6. En brandsläckare ska alltid stå upp då den används, det går bra att släpa den i slangen då du tar dig in till branden men res den upprätt när den ska användas.
 7. Rikta munstycket mot det som brinner och sikta lågt. Sikta på lågornas bas.
 8. Tryck in avtryckaren helt.

Begränsa en brand

Ibland går det att begränsa en större brand om du har tillgång till en handbrandsläckare. Om du använder en pulversläckare: Spruta ordentligt in i rummet där det brinner, sikta efter golvet, stäng dörren och invänta räddningstjänsten alternativt kan du känna försiktigt på dörren och om dörren inte är alltför varm och branden var liten kan du mycket försiktigt titta in. Gör inte det sistnämnda om branden var stor – är det mycket rök i rummet finns det risk att dörren flyger upp med en väldig kraft när du trycker ner handtaget. Då är det bättre att invänta hjälp. Ta aldrig några risker.

Om du använder en skumsläckare: Här är det viktigt att du träffar det som brinner. Sprid släckmedlet där det brinner, spruta några sekunder, avvakta och se hur effekten blir och fortsätt sedan spruta om det behövs.Stäng sedan dörren till rummet där det brinner och invänta räddningstjänsten.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandsäkra lägenheten

Brandvarnare är ett måste för alla som bor i lägenhet. Ha helst en i varje sovrum, liksom en i hallen, så att grannarna hör om du inte är hemma. Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.

Brandskydd i hemmet

Om VMA-larmet går

VMA – viktigt meddelande till allmänheten – används för att varna vid olyckor och allvarliga händelser i samhället. Det här ska du göra när du hör signalen.

Brandskyddsinformation

Allt om brandvarnare

Eftersom en brand ofta växer fort är det av yttersta vikt att du snabbt varnas om branden och snabbt kan agera. Brandvarnaren ger dig avgörande tid och minskar risken för att branden utvecklar sig till en katastrof.