Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Gasol i restauranger

Om du hanterar större mängder än två liter gasol inomhus krävs det tillstånd. Då krävs även rutiner för hur anläggningen ska skötas, utbildning av en föreståndare och kunskaper om hur du ska hantera ett nödläge.

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur hanteringen av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder. Tillstånd söker du hos Storstockholms brandförsvar.

Om gasol

  • Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket brandfarlig. Vid läckage kan den också tränga undan syret i ett begränsat utrymme med kvävningsrisk som följd.

  • Gasol är en gas som komprimeras till vätska i sina behållare.

  • Gasol har ett högt energiinnehåll och temperaturen kan uppgå till 1900 grader Celcius vid förbränning.

  • Gasol är 1,5 gånger tyngre än luft. Av varje kilo gasol bildas 500 liter gas vid läckage.

För att förebygga olyckor som kan leda till brand och explosion krävs en utredning om riskerna i verksamheten. I en restaurangverksamhet behöver man till exempel tänka på:

  • Att gasolanläggningen är tillräckligt säker. Ett sätt är att följa de anvisningar för flaskgasol (FGA 2012) som ges ut av branschföreningen Energigas Sverige.

  • Konsekvenser av läckande gasol.

  • Att personalen informeras om riskerna med gasolen.

  • Att instruktioner finns för byte av gasolflaskor och återkommande täthetskontroll av slangar och rörledningar.

  • Att instruktioner finns för åtgärder vid brand med avseende på gasolhanteringen.

 

Mer information kring hantering av gasol i restaurangverksamhet finns på MSB:s webbplats.

 

 

 

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för restauranger

För dig som driver en restaurang finns det flera saker kring brandskyddet som du behöver ha kunskap om och arbeta aktivt med. Vilka ska du kontakta angående hantering av brandfarlig vara? Vad betyder det att arbeta med ett systematiskt brandskydd? Vi hjälper dig!