Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Förvaring av brandfarliga varor i verksamheten

Hanterar du brandfarliga varor i din verksamhet? Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Om så är fallet ska du ta reda på vilka regler som gäller angående hanteringen av dessa och om du behöver tillstånd.

Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur hanteringen av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs också tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). För brandfarlig vara gäller tillståndskravet yrkesmässig hantering eller hantering över vissa mängder. Tillstånd söker du hos oss.

I verksamheten så är det exempelvis olika regler som gäller för förvaring av gasol beroende på om det är i en restaurang, foodtruck eller skola. Hanteringen av gasolen skiljer sig om du hanterar den utomhus eller inomhus. Därför är det viktigt att du läser om hantering och tillstånd på MSB:s hemsida innan du söker tillstånd för hantering hos oss. 

Du kan även kontakta vår telefonrådgivning via växeln om du har frågor om tillstånd eller hanteringen av brandfarliga varor. Telefonrådgivningen är öppen måndag, onsdag och fredag klockan 13.00-15.00.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i verksamheten

Så fungerar en tillsyn

Som ägare och nyttjanderättshavare av en verksamhet ansvarar du för att brandskyddet är fullgott. Vi utför tillsyn där vi kontrollerar att brandskyddet är tillräckligt för just din verksamhet. Läs mer om vår tillsynsverksamhet här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för restauranger

För dig som driver en restaurang finns det flera saker kring brandskyddet som du behöver ha kunskap om och arbeta aktivt med. Vilka ska du kontakta angående hantering av brandfarlig vara? Vad betyder det att arbeta med ett systematiskt brandskydd? Vi hjälper dig!

Brandskydd i verksamheten

Skydda din gård från brand

Varje år uppstår flera bränder på lantbruk runt om i Sverige. Det är ditt ansvar som företagare att ta hand om brandskyddet på din gård. Det är också ditt ansvar att se till att djuren kan räddas vid en eventuell brand. Det finns mycket du kan göra för att både förhindra en brand och minimera skadorna vid en eventuell olycka.