Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Räddningspersonal utanför en brandskadad lägenhet
Brandskydd i hemmet

När du drabbats av brand

Att drabbas av en brand kan vara ett stort trauma. Att sedan ta tag i efterarbetet, veta vad du bör göra och i vilken ordning kan kännas svårt. Det finns några saker som är bra att tänka på. Här får du några råd på vägen.

Ta hand om dig

Om du vistats i ett rökfyllt rum och andats in brandrök eller fått en brännskada och inte redan varit i förbindelse med sjukvården ska du kontakta närmaste akutsjukhus eller din husläkare/vårdcentral.

En annan viktig sak är att prata med någon. Du har varit med om en upplevelse som många gånger kan uppfattas som traumatisk. Se faktarutan nedan för kontaktuppgifter till flera organisationer som kan hjälpa dig.

Kontakta ditt försäkringsbolag

En av de viktigaste sakerna du ska göra om du har drabbats av en brand är att kontakta ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare kommer att hjälpa dig att registrera de skador som uppstått, både materiella skador och personskador. Du måste ha en hemförsäkring för att dina egna ägodelar ska vara skyddade.

Bor du i flerfamiljshus brukar fastighetsägaren ha en fastighetsförsäkring. Tänk på att denna försäkring endast täcker skador på byggnaden, och inte dina möbler eller andra inventarier.

De tar hand om din bostad efter en brand

När människor inte längre är i fara och elden är släckt, påbörjas vid behov en så kallad restvärdesräddning. Restvärdesräddningen genomförs för att minska de materiella skadorna som uppstått av brand, vattenskada eller annan händelse som täcks av ditt försäkringsskydd. Brandplatsen grovstädas till en rökfri och torr miljö. Röklukten vädras ut. Släckvatten sugs upp. Trasiga fönster, dörrar och tak får en provisorisk täckning. Brandpersonalen gör det första restvärdesarbetet. De bär också ut eller täcker över de saker som du bedömer vara extra värdefulla.

Restvärdesledaren representerar försäkringsbolagen och restvärdesarbetet är kostnadsfritt för den som har en hemförsäkring. Om du inte har någon hemförsäkring kan restvärdesledaren lämna besked om kostnaderna för en eventuell sanering. Har du frågor om saneringen, ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller fastighetsägaren.

Räddningsledaren är skyldig att se till att fastighetsägaren blir informerad vid inträffad brand eller vattenskada.

Om du inte kan bo kvar

Om du inte kan bo kvar efter en brand får du i normala fall hjälp med tillfälligt boende, antingen genom ditt försäkringsbolag eller genom socialtjänsten i din kommun. Ett alternativ kan vara att bo hos släkt eller vänner.

Rådfråga alltid restvärdespersonal eller polis om du vill ta med dig föremål som kan ha påverkats av branden. Dina ägodelar saneras av det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag anlitar.

Teknisk undersökning

Polisen och Polisens tekniker utreder vad som orsakat branden. Polisens uppgift är bland annat att utreda om någon kan ställas till ansvar för branden. Under släckningsarbetet finns ordningspolisen på plats. Brandplatsen kan bli avspärrad även för dig som bor i huset/lägenheten i avvaktan på tekniker från Polisen.

Krisstöd för privatpersoner efter brand

  • Vänd dig i första hand till din vårdcentral för att få hjälp. Vid större händelser med många drabbade finns stöd oftast att få via stadsdelsförvaltning och socialtjänst.
  • Via Hjälplinjen – tillfälligt psykologiskt stöd kan du få hjälp med att bl.a. sortera dina tankar kring det som hänt. Telefon 0771-22 00 60, alla dagar mellan kl. 13 och 22.
  • Information om vart du kan vända dig vid akuta behov av psykiskt stöd hittar du på vårdguiden, www.1177.se.

Du kanske också vill läsa:

Brandskyddsinformation

Allt om brandvarnare

Eftersom en brand ofta växer fort är det av yttersta vikt att du snabbt varnas om branden och snabbt kan agera. Brandvarnaren ger dig avgörande tid och minskar risken för att branden utvecklar sig till en katastrof.

Brandskydd i hemmet

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Läs vår guide för att lära dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.

Brandskyddsinformation

Allt om brandsläckare

Med en handbrandsläckare kan du snabbt ingripa när du upptäcker en brand. Det kan innebära skillnaden mellan en liten eld och en fullskalig brand. Med andra ord skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof.