Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Farliga verksamheter i din omgivning

Det är viktigt att du som bor och arbetar i närheten av anläggningar som bedriver verksamhet som klassas som farlig verksamhet blir informerad om vad som kan hända vid en olycka och hur du då ska agera.

Om du bor eller arbetar nära en anläggning där det bedrivs farlig verksamhet är det viktigt att du är medveten om vad det innebär och vad du ska göra vid en olycka, eller vid överhängande för fara för en olycka.

Till farlig verksamhet räknas till exempel flygplatser och företag som hanterar stora mängder kemikalier och brandfarliga varor. I Storstockholms brandförsvars medlemskommuner finns det sammanlagt 22 farliga verksamheter. Av dessa omfattas 11 även av Sevesolagstiftningen. Du kan läsa mer om Sevesolagstiftningen och vad den innebär här.

Information till allmänheten

Inom Storstockholms brandförsvars medlemskommuner ligger elva farliga verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Ett företag, Stockholm Exergi Värtaverket, har verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningens högsta kravnivå medan övriga verksamheter omfattas av Sevesolagstiftningen med den lägre kravnivån.

Tidigare anläggningar inom Louddens Energihamn som omfattades av Sevesolagstiftningen högsta kravnivå: Preem AB, AB Djurgårdsberg, OKQ8 samt Circle K Terminal Sweden AB har avvecklat sin verksamhet  och omfattas därmed inte längre. 

Nedan redogör vi för de olika verksamheterna, i vilken kommun de verkar samt vilken kravnivå de omfattas av. 

Stockholms stad

Verksamhet som omfattas av den högre kravnivån

Stockholm Exergi Värtaverket (tidigare Fortum Värme) med tillhörande energihamn. 

Ladda ner: Stockholm Exergi Värtaverket
Uppdaterat 2021-12-28 Giltig från 2022-01-01

Information till allmänheten - Viktig information till dig som bor eller vistas nära Stockholm Exergis kraftvärmeverk Värtaverket.

Ladda ner: Stockholm Exergi's Värtaverket plant
Uppdaterat 2021-12-28 Giltig från 2022-01-01

Important information in English for residents and visitors to Stockholm Exergi's Värtaverket plant.

 

Verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån

Sandvik, Västberga

Ladda ner: Sandvik
Uppdaterat 2019-09-30

Information till allmänheten från Sandvik i Västberga.


Scandinavian Biogas, Henriksdals biogasanläggning

Ladda ner: Scandinavian Biogas
Uppdaterat 2019-09-30

Information till allmänheten från Scandinavian biogas gällande Henriksdals biogasanläggning.


Gasnätet Stockholm AB, Högdalen

Ladda ner: Gasnätet Stockholm AB
Uppdaterat 2019-09-30

Information till allmänheten från Gasnätet Stockholm AB.

Lidingö stad

Verksamhet som omfattas av den lägre kravnivån

Stockholm Exergi Lidingöverket (tidigare Fortum)

Ladda ner: Stockholm Exergi Lidingöverket
Uppdaterat 2019-09-30

Information till allmänheten från Fortum Lidingöverket.

Solna stad

Verksamhet som omfattas av den lägre kravnivån

Norrenergi AB, Solna Värmeverk

Ladda ner: Norrenergi AB Solnaverket
Uppdaterat 2019-09-30

Information till allmänheten från Norrenergi AB Solnaverket.

Vallentuna kommun

Verksamheter som omfattas av den lägre kravnivån

NCC AB, Löt bergtäkt

Ladda ner: Löt bergtäkt
Uppdaterat 2019-09-30

Information till allmänheten från NCC AB gällande Löt bergtäkt.


Paragon Nordic

Ladda ner: Paragon Nordic AB
Uppdaterat 2019-09-30

Information till allmänheten från Paragon Nordic AB.


Veidekke industri AB, Gillinge bergtäkt

Ladda ner: Gillinge bergtäkt
Uppdaterat 2021-03-15 Giltig från 2021-03-15

Information till allmänheten från Veidekke industri gällande Gillinge bergtäkt, Gillinge 1, Vallentuna.


Veidekke industri AB, Hakunge bergtäkt

Ladda ner: Hakunge bergtäkt
Uppdaterat 2021-03-17 Giltig från 2021-03-15

Information till allmänheten från Veidekke Industri AB gällande Hakunge bergtäkt, Hakunge 1:7, Vallentuna.

Åkersberga kommun

NCC AB, Rydbo bergtäkt

Ladda ner: Rydbo bergtäkt
Uppdaterat 2021-11-01

Information till allmänheten enligt Sevesolagstiftningen gällande Rydbo bergtäkt, Ullna industriområde, Arninge.

 

 

Du kanske också vill läsa:

Brandskyddsinformation

Information om farlig verksamhet

En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människa eller miljö klassas som en farlig verksamhet. Ansvarig för en sådan verksamhet ska ha skälig beredskap för räddningsinsatser.

Brandskyddsinformation

Vad är brandfarliga varor?

Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som till exempel gasol och bensin. Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla en brand, reagera våldsamt vid en brand eller leda till brand. Här kan du läsa mer om vad som kännetecknar brandfarliga och brandreaktiva varor.

Brandskydd i hemmet

Om VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort.