Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Brandskydd i hemmet

Farliga verksamheter i din omgivning

Det är viktigt att du som bor och arbetar i närheten av anläggningar som bedriver verksamhet som klassas som farlig verksamhet blir informerad om vad som kan hända vid en olycka och hur du då ska agera.

Om du bor eller arbetar nära en anläggning där det bedrivs farlig verksamhet är det viktigt att du är medveten om vad det innebär och vad du ska göra vid en olycka, eller vid överhängande för fara för en olycka.

Till farlig verksamhet räknas till exempel flygplatser och företag som hanterar stora mängder kemikalier och brandfarliga varor. I Storstockholms brandförsvars medlemskommuner finns det sammanlagt 26 farliga verksamheter. Av dessa omfattas 15 även av Sevesolagstiftningen. Du kan läsa mer om Sevesolagstiftningen och vad den innebär här.

Information till allmänheten

I Storstockholm ligger fyra företag med verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningens högsta kravnivå. Tre  av dessa ligger inom Louddens Energihamn. Preem AB har avvecklat sin verksamhet inom Louddens Energihamn och omfattas därmed inte längre av Sevesolagstiftningen. 

  • AB Djurgårdsberg, Stockholm
  • OKQ8 AB, Stockholm
  • Circle K Terminal Sweden AB (tidigare Statoil Fuel & Retail Sverige AB)

Loudden energihamn

Den fjärde verksamheten ligger i Värtahamnen:


Elva anläggningar tillhör Seveseolagstiftningen men med en lägre kravnivå. Dessa är:

Du kanske också vill läsa:

Brandskyddsinformation

Information om farlig verksamhet

En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människa eller miljö klassas som en farlig verksamhet. Ansvarig för en sådan verksamhet ska ha skälig beredskap för räddningsinsatser.

Brandskyddsinformation

Vad är brandfarliga varor?

Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som till exempel gasol och bensin. Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla en brand, reagera våldsamt vid en brand eller leda till brand. Här kan du läsa mer om vad som kännetecknar brandfarliga och brandreaktiva varor.

Brandskydd i hemmet

Om VMA-larmet går

VMA – viktigt meddelande till allmänheten – används för att varna vid olyckor och allvarliga händelser i samhället. Det här ska du göra när du hör signalen.