Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Viktigt meddelande till allmänheten

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort.

Det är bara räddningsledare för kommunal och statlig räddningstjänst, Polisen, smittskyddsläkare, SOS Alarm och ledningen vid anläggningar med farlig verksamhet som har rätt att begära att ett varningsmeddelande ska skickas ut. Det används framför allt vid till exempel gasutsläpp, extremt väder, stor brand eller annan allvarlig olycka.

Varningsmeddelande

Den ansvariga myndigheten bakom ett VMA informerar SOS Alarm som för informationen vidare till Sveriges Radios (SR) sändningsledning. SR ser därefter till att alla som ingår i VMA-systemet nås av meddelandet.

Meddelandet ska innehålla information om:

  • Vad som hänt eller kan hända.
  • Vad som utgör det akuta hotet.
  • Anvisningar om vad människor ska göra för att skydda sig.
  • Vad allmänheten kan göra för att underlätta räddningsarbetet.

Från och med 1 juli 2017 är det också möjligt att skicka VMA via sms till mobiltelefoner i de områden som berörs av händelsen.

Varningssignal

Signalen för VMA består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders paus emellan som upprepas under minst två minuter. När situationen är under kontroll igen ljuder Faran över-signalen, en 30-40 sekunder lång sammanhängande signal.

Larmet bör inte förväxlas med de långa VMA-signaler som hörs klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december då systemet testas.

Informationsmeddelande

Vid mindre allvarliga händelser kan myndigheter begära att få sända myndighetsmeddelanden. Då kan det till exempel handla om trafiksvårigheter på grund av oväder, svaga isar, ett giftutsläpp eller liknande situationer som i ett kort perspektiv inte bedöms som livsfarliga.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Om VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort.

Brandskydd i hemmet

Farliga verksamheter i din omgivning

Det är viktigt att du som bor och arbetar i närheten av anläggningar som bedriver verksamhet som klassas som farlig verksamhet blir informerad om vad som kan hända vid en olycka och hur du då ska agera.

Brandskyddsinformation

Information om farlig verksamhet

En verksamhet som av länsstyrelsen har blivit bedömd att kunna orsaka allvarliga skador på människa eller miljö klassas som en farlig verksamhet. Ansvarig för en sådan verksamhet ska ha skälig beredskap för räddningsinsatser.

Brandskydd i hemmet

När du drabbats av brand

Att drabbas av en brand kan vara ett stort trauma. Att sedan ta tag i efterarbetet, veta vad du bör göra och i vilken ordning kan kännas svårt. Det finns några saker som är bra att tänka på. Här får du några råd på vägen.