Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Lär dig mer om övrig brandskyddsutrustning

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är sådant som vi på Storstockholms brandförsvar rekommenderar ska finnas i alla hem och lokaler där det vistas människor. Men det finns mer utrustning som kan rädda liv. Läs mer om sprinklersystem, brandstegar, linor och evakueringsstol.

Bostads- och industrisprinkler

Sprinklersystem är en effektiv brandskyddsåtgärd som begränsar branden och därmed kan rädda liv och verksamhet. När det uppstår en brand aktiveras sprinklersystemet av värmen och fördelar vatten jämnt där det brinner. Det finns olika typer av sprinklerhuvuden för att kunna anpassas efter verksamhetens utformning. En boendesprinkler aktiveras i ett tidigt skede av branden eftersom det ofta handlar om minuter innan en övertändning inträffar.

Risken att sprinkleranläggningen aktiveras utan att det finns en överhängande brandrisk är nästintill obefintlig. Traditionella sprinklersystem används oftast inom industrin, varulager eller köpcenter. Även dessa är välbeprövat effektiva. Vi på räddningstjänsten kan, när vi konstaterat att branden är under kontroll, stänga av vattentillförseln till sprinkelsystemet. På så vis kan vi förhindra större vattenskador. Det finns även portabla sprinkleranläggningar som är flyttbara, de kan vara lämpliga i olika typer av vårdboende.

När koldioxid används i sprinkleranläggningar och en sådan anläggning har lösts ut måste lokalen snabbt utrymmas eftersom 10 procent koldioxidgasen i vanlig luft innebär livsfara för människor och djur.

Ring alltid 112 om du upptäcker en brand!

Brandstegar

En brandstege är en bra livförsäkring eftersom den underlättar utrymning vid en brand. Det finns ett antal olika sorter som lämpar sig för olika sorters byggnader. Det finns till exempel brandstegar för fast montage på ytterväggen samt olika varianter av repstegar som kan användas vid fönster. Mer om de olika sorterna finns att läsa om på de olika återförsäljarnas webbsidor.

Evakueringsstol

För de personer som av olika anledningar har svårt att själva ta sig ut vid en brand finns det speciellt utformade evakueringsstolar. De underlättar evakueringen och behöver endast en person som hjälper till med transporten.

Räddningslina

Det finns också möjlighet att genom en räddningslina skaffa sig en extra väg ut via fönster eller balkong. Linan är främst avsedd att användas när andra utgångar är blockerade, rökfyllda eller inte kan användas av andra skäl. En räddningslina går dessutom att ta med sig på resan. Du kan hitta mer information om räddningslinor hos de olika leverantörerna.

Du kanske också vill läsa:

Brandskyddsinformation

Allt om brandsläckare

Med en handbrandsläckare kan du snabbt ingripa när du upptäcker en brand. Det kan innebära skillnaden mellan en liten eld och en fullskalig brand. Med andra ord skillnaden mellan en mindre olycka och en katastrof.

Brandskyddsinformation

Allt om brandvarnare

Eftersom en brand ofta växer fort är det av yttersta vikt att du snabbt varnas om branden och snabbt kan agera. Brandvarnaren ger dig avgörande tid och minskar risken för att branden utvecklar sig till en katastrof.

Brandskydd i hemmet

Brandskyddsutrustning att ha hemma

Ett brandförlopp sker ofta snabbt. Investera i en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt och du har goda möjligheter att agera direkt. Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika modeller och ger dig tips på hur du sköter om ditt brandskydd på bästa sätt.