Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Förvaring av brandfarliga varor i hemmet

Hårspray, tändvätska, T-röd och nagellacksborttagning. De flesta av oss har ett flertal brandfarliga produkter i våra hem utan att tänka på det. Här kan du läsa om reglerna för förvaring av brandfarliga varor i hemmet.

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur hanteringen av brandfarliga och explosiva varor ska ske på ett säkert sätt. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs också tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

Generellt gäller att du i din bostad aldrig ska förvara större mängder brandfarliga varor än du har användning av. I våra hem brukar det inte röra sig om så stora mängder att du behöver söka tillstånd, men det är viktigt att förvaring och hantering av brandfarliga varor sker på ett korrekt sätt. Här nedan kan du läsa om de regler som finns gällande mängder och förvaring av brandfarliga varor för dig som bor i bostadsrätt, hyresrätt eller radhus.

Förvaring av brandfarliga varor i flerfamiljshus

Vindsförråd:

Ingen förvaring tillåten.

Källarförråd:

Ingen förvaring tillåten.

Enskild lägenhet:

Sprayburkar och gasolflaskor, högst 5 liter. Brandfarlig vätska i CE-märkt behållare om högst 10 liter. Inglasad balkong räknas som en del av lägenheten.

Ej inglasad balkong:

Gasolflaskor, högst 26 liter (P11). Brandfarlig vätska i CE-märkt behållare, högst 25 liter. Förvaring i skåp som skyddar behållarna från väder och vind rekommenderas.

Garage i bottenplan:

Ingen förvaring av brandfarlig gas eller vätska tillåten. I fordon får tank och reservdunk förvaras.

Fristående gemensamhetsgarage:

Ingen brandfarlig gas eller vätska får förvaras i gemensamt garage. Enstaka aerosolflaska förvaras i låst utrymme. Eventuell reservdunk med drivmedel förvaras i fordonet.

Hobbylokal*:

Acetylen, högst 5 liter. En gasolflaska P11. Brandfarlig vätska i CE-märkt behållare, högst 25 liter.

*Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kategoriserar detta som en fristående hobbylokal eller lokal som är brandtekniskt avskilt från övriga utrymmen i lägst brandteknisk klass EI 30.

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Läs vår guide för att lära dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.

Brandskyddsinformation

Söka tillstånd för brandfarliga varor

Alla som hanterar större mängder brandfarlig vara måste söka tillstånd. Det gör du i den kommun där verksamheten ska bedrivas. Här hittar du information om när tillstånd behövs och vad en ansökan ska innehålla.

Brandskydd i hemmet

Brandsäkra lägenheten

Brandvarnare är ett måste för alla som bor i lägenhet. Ha helst en i varje sovrum, liksom en i hallen, så att grannarna hör om du inte är hemma. Läs vår guide om hur du kan förebygga brand i ditt hem. Och vad du gör om olyckan ändå är framme.