Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Storstockholms brandförsvars MIRG-styrka insatsövar på fartyg

Aktuellt
Publicerad 2022-12-07

I slutet av november genomförde Storstockholms brandförsvars MIRG-styrka insatsövningar tillsammans med Kustbevakningen och Sjöfartsverket. MIRG står för Maritime Incident Response Group. Insatsövningens scenario var att det börjat brinna på fordonsdäck i ett roropassagerarfartyg, brandspridning hade skett till ovanliggande hyttdäck och flera människor blev nödställda.

Samarbete vid insatser till sjöss

Vid brand och/eller utsläpp av farliga ämnen på fartyg kan Sjöfartsverket och Kustbevakningen, vid sjöräddningstjänst samt miljöräddningstjänst till sjöss, använda MIRG-enheter för att genomföra räddningsinsatser. MIRG-enheterna transporteras ut till drabbat fartyg med båt eller helikopter. SSBF:s MIRG-styrka är en unik förmåga som vi upprätthåller genom att öva tillsammans med andra aktörer.

Övningsscenario brand på fordonsdäck

I slutet av november genomförde SSBF:s MIRG-styrka insatsövningar tillsammans med Kustbevakningen och Sjöfartsverket. Övningens scenario var att det börjat brinna på fordonsdäck i ett roropassagerarfartyg, brandspridning hade skett till ovanliggande hyttdäck och flera människor blev nödställda. Branden hade skadat fartyget så pass mycket att det drabbats av strömbortfall.

MIRG-enhetens uppgift blev att borda fartyget och livrädda de nödställda människorna samt släcka branden. I och med strömbortfallet fungerade inget av det brinnande fartygets släcksystem eller brandpumpar. Därför fick MIRG-styrkan bygga ett släcksystem som vattenförsörjdes från ett av Kustbevakningens fartyg.

Genom omfattande rökdykarinsatser med hjälp av Kustbevakningen och fartygets personal kunde branden släckas och de nödställda räddas. 

SSBF:s MIRG-styrka en unik förmåga

Storstockholms brandförsvars MIRG-styrka är en unik förmåga som vi upprätthåller genom att öva tillsammans med andra aktörer. Det är en förmåga som vi använder i skarpa situationer, som t.ex. när styrkan bistod i räddning av passagerarfartyget Stena Scandica 29 augusti 2022.

 

Vill du läsa mer? Här kan du ta del av tidigare artiklar om MIRG-styrkan:

Du kanske också vill läsa:

Brandmän i rökfyllt utrymme på färja
Aktuellt

Insatsövning på färja ger bättre beredskap

För den som inte är van kan maskinrummet på en färja kännas som en stor och mörk labyrint med dånande motorer, trånga passager och tryckande värme. Att göra en insats och undsätta nödställda i en sådan miljö ställer höga krav på räddningstjänsten. Därför övade Storstockholms brandförsvar tillsammans med rederiets personal.

Publicerad: 2019-09-24
Aktuellt

Samarbete med rederier ger ökad säkerhet till sjöss

Förra veckan besökte MIRG-personal (Maritime Incident Response Group) från Storstockholms brandförsvar fartygen m/s Gabriella och m/s Mariella. Syftet med besöken var att dela kunskap med varandra, vilket bidrar till högre säkerhet och effektivitet vid en eventuell räddningsinsats.

Publicerad: 2018-10-17
Aktuellt

Storstockholms brandförsvar bistod i räddning av passagerarfartyg

Klockan 12.38 på måndagen skickade passagerarfartyget Stena Scandica ut ett nödanrop om brand ombord på bildäck. Vid 15-tiden anlände Storstockholms brandförsvar med den första helikoptern till färjan där besättningen gavs stöd med räddningsarbetet.

Publicerad: 2022-08-30