Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Nya lokala sotare i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö

Aktuellt
Publicerad 2023-03-22

Nu är det dags att ta nästa steg i Storstockholms brandförsvars uppdrag att samordna aktörer inom sotning och brandskyddskontroll. Den 1 april 2023 träder nya avtal i kraft som betyder att Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö får nya sotningsföretag som utför och ansvarar för både sotning och brandskyddskontroll.

I samband med bytet till de nya sotningsföretagen har Storstockholms brandförsvar infört en ny modell för sotningsverksamheten. Ny modern sotningsmetod, mindre miljöpåverkan och samordnade sotningstjänster är exempel på förändringarna. Skortsensfejarna LJ AB har nu ansvar för sotning och brandskyddskontroll i Danedyd och Lidingö. Fluetec AB ansvarar för sotning och brandskyddskontroll i Täby och Vallentuna. I Värmdö kommun är det Värmdö Sotningsdistrikt som nu ansvarar för de båda sotningstjänsterna.

- Möjligheten att utföra både sotning och brandskyddskontroll vid samma tillfälle är en efterlängtad förändring. Att sotaren nu kan samordna de båda tjänsterna innebär besparingar i både tid och pengar för de boende. Dessutom minskar antalet transporter vilket är bra för miljön, säger Karin Kebbe Helin, sotningssamordnare på Storstockholms brandförsvar.

Under en övergångsperiod kan vissa distrikt ha en förskjutning som gör att sotningstjänsterna inte kan utföras vid samma tillfälle.

Modern sotningsmetod

Roterande undertryckssotning är benämningen på den metod som numer används vid rengöring av skorstenar. Metoden är säkrare för sotaren, bättre för miljön och innebär en effektivare rengöring som bidrar till ett ökat brandskydd.

Med den nya sotningsmetoden blir skorstenen renare än vid traditionell sotning.
Karin Kebbe Helin
Karin Kebbe Helin
sotningssamordnare

Med den nya metoden utförs sotningen nedifrån eldstaden istället för uppifrån taket. Med hjälp av stavar eller vajrar för man in ett roterande verktyg i skorstenen. Eldstadsöppningen täcks till så att hela anläggningen blir ett slutet system samtidigt som en dammsugare skapar ett undertryck och samlar in sotet. På det viset minskar risken för att sot och skadliga partiklar läcker in i utrymmet där sotaren vistas. Eftersom arbetet utförs nerifrån elimineras även risken för att sotaren ska falla ner från tak.

Renare skorsten

Soteld är idag den vanligaste orsaken till villabränder i Sverige. En soteld beror på att tjära och sotpartiklar som fastnat i skorstenen fattar eld. Konsekvenserna kan bli allvarliga och kan leda till att hela hus förstörs av brand.

- Med den nya sotningsmetoden blir skorstenen renare än vid traditionell sotning. Det betyder att brandskyddet blir bättre och risken för soteld minskar, säger Karin Kebbe Helin.

Givetvis använder alla nya sotningsföretagen den moderna sotningsmetoden och Storstockholms brandförsvar är mycket glada över att ha kontrakterat sotningsentreprenörer med erfarenhet av roterande undertryckssotning.

I undantagsfall får avsteg göras och en annan sotningsmetod användas om det krävs av brandskyddsmässiga skäl på grund av anläggningens konstruktion. Värt att notera är också att kravet på att sotaren ska arbeta nerifrån endast gäller vid rengöring av skorstenen, alltså vid själva sotningen. Brandskyddskontrollen kan fortfarande komma att ske uppifrån taket. 

Mindre miljöpåverkan genom grön sotning

Grön sotning är en märkning som sotaren får använda under förutsättning att vissa krav för att minska miljöpåverkan uppfylls. Sotaren ska minska utsläpp från transporter och vid brandskyddskontroll informera dig som fastighetsägare hur du gör för att elda på ett säkert sätt och med mindre miljöpåverkan i din eldstad.

Miljökraven i upphandlingen omfattar även nya krav på miljöbilar och placering av arbetslokaler med lokal anknytning. Inte nog med det, flera av de upphandlade aktörerna kommer att komplettera sina fordonsparker med lastcyklar.

Skorstensfejarna LJ AB - din sotare i Danderyd och Lidingö

Sedan tidigare har Skorstensfejarna LJ AB avtal att utföra sotning i Danderyd och Lidingö kommun. Från och med 1 april 2023 har de även avtal att utföra brandskyddskontroll i området. Det betyder att även här kommer de båda sotningstjänsterna, sotning och brandskyddskontroll, om möjligt att utföras vid samma tillfälle. Skorstensfejarna LJ AB har sin lokal på Vendevägen 90 i Danderyd. En del av transporterna görs med lastcykel för att ytterligare minska miljöpåverkan.

Skorstensfejarna LJ AB

Webbplats: https://www.skorstensfejarna.se/kontakt

Fluetec AB - din sotare i Täby och Vallentuna

Fluetec AB har avtal att utföra sotning och brandskyddskontroll från och med 1 april 2023. Båda sotningstjänsterna, sotning och brandskyddskontroll, kommer i möjligaste mån att samordnas för att utföras vid samma tillfälle.

Fluetec AB har sin lokal på Tumstocksvägen 10 i Täby. En stor del av transporterna görs med lastcykel för att ytterligare minska miljöpåverkan.

Fluetec AB

Webbplats: http://stockholmssotare.se/

Värmdö Sotningsdistrikt – din sotare i Värmdö

Från och med 1 april 2023 har Värmdö Stotningsdistrikt avtal att utföra både sotning och brandskyddskontroll i Värmdö kommun. Det betyder att även här kommer de båda sotningstjänsterna, sotning och brandskyddskontroll, om möjligt att utföras vid samma tillfälle. 

Värmdö Sotningsdistrikt har sin lokal på Villagatan 12C i Gustavsberg.

Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt

Webbplats: https://varmdosot.se/

 

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Brandskyddsinformation

Sotning och brandskyddskontroll i storkök

Klarar ditt restaurangkök att stå emot en brand? Eftersom många bränder startar i storköksutrusning är sotning och brandskyddskontroll extra viktigt för dig som driver restaurangverksamhet. Se till att kontakta fastighetsägaren om du genomför ändringar i köket.

Brandskyddsinformation

Elda rätt i din eldstad

Det finns några saker att tänka på när du eldar i din eldstad. Följ våra goda råd så eldar du säkert, effektivt och mer miljövänligt, det vill säga får ut den mesta mängden värme från veden.