Brandskyddsutbildning

Våra brandskyddsutbildningar erbjuds antingen på Ågesta utbildningsanläggning eller hos kund.

Brandskyddsutbildning på Ågesta utbildningsanläggning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme. Kursen innehåller teori, laborationer och flera praktiska moment som lär dig hur du ska agera vid brand.

Kursinnehåll

 • Brandförlopp
 • Brandspridning
 • Laborationer
 • Teori handbrandsläckare
 • Släckövningar handbrandsläckare
 • Släckövningar brand i kläder
 • Utrymning i rökfylld miljö
 • Släckövning inomhus i rökfylld miljö

Praktisk information

Tid: Cirka 6 timmar

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.

Antal deltagare: 22 personer/utbildningstillfälle. Du kan boka enstaka platser eller hel grupp.

Pris: 1200 kr/deltagare exklusive moms, inklusive kaffe/smörgås, lunch och diplom.

Vi tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna, men oöm klädsel rekommenderas.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se

 


Brandskyddsutbildning, hos kund (steg 1)

Utbildningen innehåller teori och praktiska moment som tillsammans ger grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme. Utbildad personal gör skillnad om det skulle börja brinna!

Kursinnehåll

 • Brandförlopp
 • Brandspridning
 • Teori handbrandsläckare
 • Släckövningar handbrandsläckare

Praktiken genomförs med en ”elektronisk eld” inomhus. Fördelen med denna typ av övning är att du övar i egna lokaler och med era egna rutiner.

Praktisk information

Tid: 3 timmar.

Plats: Hos er.

Antal deltagare: max 25 personer/utbildningstillfälle.

Pris: 450 kr/deltagare. Minimidebitering 6.750 kr exklusive moms.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se

 


Brandskyddsutbildning på Ågesta utbildningsanläggning (steg 2)

Utbildningen är till för er som redan gått steg 1, vår grundläggande brandskyddsutbildning. Du får genom praktiken en mer komplett utbildning. Kursdeltagarna får prova handbrandsläckare, att släcka brand i kläder och dessutom prova på att släcka/vistas i rökfylld miljö.

Utbildningen bedrivs vid Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.

Kursinnehåll

 • Teori med laborationer/experiment
 • Släckövningar handbrandsläckare
 • Släckövningar brand i kläder
 • Utrymning i rökfylld miljö
 • Släckövning inomhus i rökfylld miljö

Praktisk information

Tid: Cirka 3 timmar

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.

Antal deltagare: 20 personer/utbildningstillfälle. Du kan boka enstaka platser eller hel grupp.

Pris: 650 kr/deltagare exklusive moms.

Vi tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna, men oöm klädsel rekommenderas.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se