Brandskyddsutbildningar

Våra brandskyddsutbildningar erbjuds antingen på någon av våra utbildningsanläggning, Ågesta och Okvista, eller hos kund.

Skillnader i de praktiska momenten kan förekomma. Vill du veta mer om våra utbildningar eller boka utbildning kontakta oss via utbildning@ssbf.brand.se.

Utbildningar vi erbjuder är:

 • Systematiskt brandskyddsarbete – egen kontrollant
 • Grundläggande brandskyddsutbildning
 • Utrymningsövning
Ladda ner: Storstockholms brandförsvars externa utbildningar
Uppdaterat 2019-12-16

En sammanställning av Storstockholms brandförsvars externa utbildningar.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Brandskyddskontrollant

Riktar sig till dem som kommer att vara delaktig i verksamhetens systematiska brandskyddsarbete och utföra brandskyddskontroller.

Målet med utbildningen är att kunna verka som intern brandskyddskontrollant eller på annat sätta stötta verksamheten i det systematiska brandskyddsarbetet och bidra till att skapa ett ökat brandskyddsmedevetande på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

 • SBA, vad är det?
 • Lagstiftningar.
 • Regler och rutiner
 • Riskinventering.
 • Organisation.
 • Utbildning och övning
 • Kontrollsystem och uppföljning.
 • Tillsyn från räddningstjänsten

Du ska efter avslutad utbildning kunna:

 • Vidta åtgärder för att hindra uppkomst av brand
 • Identifiera möjliga brandrisker och föreslå åtgärder
 • Upprätthålla och kontrollera verksamhetens brandskydd

Detta ger dig trygghet i din roll inom verksamheten.

Praktisk information

Tid: 08.30-16.00 (cirka) 

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta. För utbildning hos dig som kund, kontakta oss.

Antal deltagare: max 15 personer/utbildningstillfälle.

Pris: 2995 kronor/deltagare (exklusive moms).

För mer information eller bokning skicka e-post till utbildning@ssbf.brand.se


 

Brandskyddsutbildning på Ågesta utbildningsanläggning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme. Kursen innehåller teori, laborationer och flera praktiska moment som lär dig hur du ska agera vid brand.

Kursinnehåll

 • Brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Brandspridning
 • Teori handbrandsläckare
 • Släckövningar handbrandsläckare
 • Släckövningar brand i kläder
 • Utrymning i rökfylld miljö

Praktisk information

Tid: 08.30-15.00 

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.

Antal deltagare: 20 personer/utbildningstillfälle.

Pris: 1200 kronor/deltagare (exklusive moms), inklusive kaffe/smörgås, lunch och diplom.

Du kan boka enstaka platser på våra öppna utbildningar eller en egen utbildning, då med ett minimiantal om 12 personer. 

Vi tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna, men oöm klädsel rekommenderas.

För mer information eller bokning skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se


 

Brandskyddsutbildning, hos kund

Utbildningen innehåller teori och praktiska moment som tillsammans ger grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme. Utbildad personal gör skillnad vid ett brandtillbud. 

Kursinnehåll

 • Brands uppkomst
 • Brandförlopp
 • Brandspridning
 • Teori handbrandsläckare
 • Släckövningar handbrandsläckare

Praktiken genomförs med en ”elektronisk eld” inomhus. Fördelen med denna typ av övning är att den sker i egna lokaler och med era egna rutiner.

Praktisk information

Tid: 3 timmar.

Plats: Hos er.

Antal deltagare: max 20 personer/utbildningstillfälle.

Pris: 450 kronor/deltagare. Minimidebitering 6.750 kronor (exklusive moms).

För mer information eller bokning skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se.


 

Utrymningsövning

Vi erbjuder utrymningsövning hos er efter genomförd brandskyddsutbildning. Utbildningen består av genomgång av övningen och praktiskt genomförande med rökmaskin.

En utrymningsövning är bra för att se hur organisationen fungerar i "skarpt läge"
och visar på brister som bör åtgärdas.

Kursinnehåll

 • Rundvandring med nyckelperson från er
 • Utrymningsövning
 • Genomgång och utvärdering av övningen
 • Dokumentation efter genomförd övning

Praktisk information

Tid: max 2 timmar.

Plats: Hos er.

Antal deltagare: All personal på arbetsplatsen.

Pris: Då förutsättningarna för en utrymningsövning skiljer mellan olika verksamheter så behandlar vi din förfrågan mot offert. Priser exklusive moms.

För mer information eller bokning skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se.