Brandskyddsutbildningar

Lagen om skydd mot olyckor säger att alla ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, arbetet består av flera moment där en del handlar om utbildning och övning inom verksamheten.

Personalen är en viktig resurs i företaget när det gäller att förebygga brand och att agera snabbt och rätt vid en händelse/olycka. Eftersom tiden är viktig vid händelse av brand och den första insatsen ofta blir avgörande för brandens fortsatta utveckling är det viktigt att agera rätt.

Även om det finns en hel del tekniskt brandskydd att tillgå är den bästa och effektivaste åtgärden att ge personalen kunskap. Våra utbildningar ger er personal grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme.

Våra instruktörer har många års erfarenhet inom utryckningstjänst och/eller förebyggande arbete.

Vill du veta mer om våra utbildningar eller boka utbildning kontakta oss via utbildning@ssbf.brand.se.

Utbildningar Storstockholms brandförsvar erbjuder är:

 1. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Brandskyddskontrollant
 2. Brandskyddsutbildning på Ågesta övningsanläggning
 3. Brandskyddsutbildning hos kund
 4. Utrymninhgsövning
 5. Digital lärarledd brandskyddsutbildning
Ladda ner: Storstockholms brandförsvars externa utbildningar
Uppdaterat 2024-01-08

En sammanställning av Storstockholms brandförsvars utbildningar.

1. Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Brandskyddskontrollant

Riktar sig till dig som kommer att vara delaktig i verksamhetens systematiska brandskyddsarbete och utföra brandskyddskontroller.

Målet med utbildningen är att kunna verka som intern brandskyddskontrollant eller på annat sätt stötta verksamheten i det systematiska brandskyddsarbetet och bidra till att skapa ett ökat brandskyddsmedevetande på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

 • SBA, vad är det?
 • Lagstiftningar.
 • Regler och rutiner
 • Riskinventering.
 • Brandskyddsorganisation.
 • Utbildningsplanering.
 • Kontrollsystem och uppföljning.
 • Släckutrustning.
 • Brand- och spridningsrisker.
 • Tillgänglighet och säkerhet för räddningstjänsten.

Praktisk information

Tid: 09.00-14.30 (cirka) 

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.

Antal deltagare: max 10 personer/utbildningstillfälle.

Pris: 3 495 kronor/deltagare (exklusive moms). I utbildningen ingår lunch, fika och diplom.

För mer information eller bokning skicka e-post till utbildning@ssbf.brand.se

2. Brandskyddsutbildning på Ågesta övningsanläggning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme. Kursen innehåller teori och flera praktiska moment som lär dig hur du ska agera vid brand.

Kursinnehåll

 • Hur brand uppkommer.
 • Brandförlopp.
 • Brandspridning.
 • Teori handbrandsläckare.
 • Släckövningar handbrandsläckare.
 • Släckövningar brand i kläder.
 • Utrymning i rökfylld miljö.

Praktisk information

Tid: 08.30-15.00 (cirka)

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.

Antal deltagare: 20 personer/utbildningstillfälle.

Pris: 2 495 kronor/deltagare (exklusive moms), inklusive lunch, fika och diplom. Minsta debitering per utbildningstillfälle är 14 995 kr exkl. moms.

Storstockholms brandförsvar tillhandahåller skyddskläder för de praktiska övningarna, men oöm klädsel rekommenderas.

För mer information eller bokning skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se

3. Brandskyddsutbildning hos kund

Utbildningen innehåller teori och praktiska moment som tillsammans ger grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme.

Utbildad personal gör skillnad vid ett brandtillbud.

Kursinnehåll

 • Hur brand uppkommer
 • Brandförlopp
 • Brandspridning
 • Teori handbrandsläckare
 • Släckövningar handbrandsläckare

Släckövningarna genomförs med en ”elektronisk eld” inomhus. Fördelen med denna typ av övning är att ni övar i era egna lokaler och med era egna rutiner.

Praktisk information

Tid: 3 timmar

Plats: Hos er

Antal deltagare: Max 20 personer/utbildningstillfälle

Pris: 550 kronor/deltagare, lägsta debitering/utbildningstillfälle är 7 995 kronor (exklusive moms).

För mer information eller bokning är du välkommen att kontakta oss via e-post: utbildning@ssbf.brand.se

4. Utrymningsövning

Vi erbjuder utrymningsövning hos er efter genomförd brandskyddsutbildning. Utbildningen består av genomgång av övningen och praktiskt genomförande med rökmaskin.

En utrymningsövning är bra för att se hur er organisation fungerar i ”skarpt läge” och visar på brister som bör åtgärdas.

Kursinnehåll

 • Rundvandring med nyckelperson från er
 • Utrymningsövning
 • Genomgång och utvärdering av övningen
 • Dokumentation efter genomförd övning

Praktisk information

Tid: Max 2 timmar

Plats: Hos er

Antal deltagare: All personal på arbetsplatsen

Pris: Då förutsättningarna för en utrymningsövning skiljer verksamheter åt så behandlar vi förfrågningar mot offert.

För mer information eller bokning är du välkommen att kontakta oss via e-post: utbildning@ssbf.brand.se

5. Digital lärarledd brandskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som syftar till ökad medvetenhet och handlingsberedskap om olyckan är framme.

Kursen innehåller teori, och genomförs digitalt med en instruktör.

Kursinnehåll

 • Hur brand uppkommer.
 • Brandförlopp.
 • Brandspridning.
 • Teori handbrandsläckare.

Praktisk information

Tid: 09.00-12.00 (cirka) eller 13.00-16.00 (cirka)

Plats: Digital plattform enligt överenskommelse.

Antal deltagare: Max 20 personer/utbildningstillfälle.

Pris: Minsta debitering per utbildningstllfälle är 6 495 kronor (exklusive moms).

För mer information eller bokning skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se