Dykarutbildningar

Dykarskolan SSBF är ackrediterad av Försvarsmakten att genomföra yrkesdykarutbildningar och dykarledarutbildningar i kategorierna S- och A-certifikat. Skolan utbildar även ytlivräddningsinstruktörer vid behov där det främsta målet är att arbeta som räddningsdykare inom kommunal räddningstjänst.

S-certifikat

Instegsnivån inom svensk yrkesdykning är S-cert 30 meter. Det innebär att andningsgasen är
luft, dykaren benämns som lätt och det maximala dykdjupet är 30 meter. Kurslängden omfattar 5 veckor med i snitt 40 timmar/vecka. Utbildningen bedrivs i internatform och parallellt med A-certifikat räddningsdykare.

I kursen ingår bland annat:

 • Dykfysik
 • Dykmedicin
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Utbildningsmaterial
 • Läkarundersökningar
 • Profilkläder samt lån av skalkläder
 • Kost och logi

Kostnad: 50 000 kronor per person, exklusive moms.

S-certifikat validering

Detta är ingen regelrätt utbildning utan ett tillfälle att visa upp de kunskaper du förväntas inneha för ett svenskt yrkesdykarcertifikat S-30. Valideringen pågår en vecka och omfattar cirka 60 timmar. Valideringen bedrivs i internatform.

Vidimerade förkunskaper krävs.

I kursen ingår bland annat:

 • Teoriskrivningar
 • Utbildningsmaterial
 • Lån av skalkläder
 • Kost och logi

Kostnad: 20 000 kronor per person, exklusive moms.

A-certifikat räddningsdykare

Utbildningen riktas sig till kommunal räddningstjänsts räddningsdykare.

A-certifikat är nästa nivå inom svensk yrkesdykning och här med inriktningen räddningsdykare. Maximalt dykdjup är 40 meter och möjlighet till gasförsörjning sker från ytan.

Tonvikten läggs på individuell anpassning inför tjänst som räddningsdykare. Detta innebär bland annat realistiska övningar under inslag av tidspress. Kursen omfattar 8 veckor med i snitt 40 timmar/vecka och bedrivs i internatform.

I kursen ingår bland annat:

 • Dykfysik
 • Dykmedicin
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Utbildningsmaterial
 • Läkarundersökningar
 • Profilkläder samt lån av skalkläder
 • Kost och logi

Instruktörer hämtas från operativ tjänst inom räddningsdykning.

Kostnad: 80 000 kronor per person, exklusive moms.

Dykarledare S- och A-certifikat

En arbetsledarutbildning som fokuserar på planering, genomförande och uppföljning av dyk samt omhändertagande av dykeriolycksfall.

Kursen omfattar två separata utbildningsveckor där den första veckan består av teori och den andra av intensiv praktik. Under den praktiska delen av utbildningen läggs tonvikten på realistiska övningar med inslag av tidspress och genomförs parallellt med respektive certifikats utbildning.

Kostnad: 20 000 kronor per person, exklusive moms.

Kursutbud 2020

Utbildning Våren 2021 Hösten 2021
Dykarledare, teori vecka 7 -
Dykarledare, praktik vecka 15 eller 16 vecka 41 eller 42
A-certifikat räddningsdykare vecka 10-17 vecka 36-43
S-certifikat, S-certifikat validering vecka 18 vecka 45
Ytlivräddningsinstruktör - vecka 49

Information och bokning

Platsen för utbildningarna är Kungsholmens brandstation i Stockholm. Vissa moment sker dock på andra platser som är lämpade för respektive utbildning, till exempel Marinbasen i Karlskrona samt ytterförläggning.

Antalet deltagare är maximalt 4 personer per instruktör.

För mer information om dykarskolans utbildningar eller bokning, ring vår växel, 08-454 87 00 eller skicka e-post till registrator@ssbf.brand.se. Ange "Dykarskolan" i ämnesraden.