Dykarutbildningar

Dykarskolan SSBF är ackrediterad av Försvarsmakten att genomföra yrkesdykarutbildningar och dykarledarutbildningar i kategorierna S- och A-certifikat. Dykarskolan specialanpassar årsprov och vidareutbildningar efter behov och på önskad plats. Skolan utbildar även ytlivräddningsinstruktörer utefter MSB:s riktlinjer.

S-certifikat

Instegsnivån inom svensk yrkesdykning är S-cert 30 meter. Det innebär att andningsgasen är
luft, dykaren benämns som lätt och det maximala dykdjupet är 30 meter. Kurslängden omfattar 5 veckor med i snitt 40 timmar/vecka. Utbildningen bedrivs i internatform och parallellt med A-certifikat räddningsdykare.

I kursen ingår bland annat:

 • Dykfysik
 • Dykmedicin
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Utbildningsmaterial
 • Läkarundersökningar
 • Profilkläder samt lån av skalkläder
 • Kost och logi

Kostnad: 57 000 kronor per person, exklusive moms.

S-certifikat validering

Detta är ingen regelrätt utbildning utan ett tillfälle att visa upp de kunskaper du förväntas inneha för ett svenskt yrkesdykarcertifikat S-30. Valideringen pågår en vecka och omfattar cirka 60 timmar. Valideringen bedrivs i internatform.

Vidimerade förkunskaper krävs.

I kursen ingår bland annat:

 • Teoriskrivningar
 • Utbildningsmaterial
 • Lån av skalkläder
 • Kost och logi

Kostnad: 25 000 kronor per person, exklusive moms.

A-40 räddningsdykare

Utbildningen riktar sig till räddningsdykare inom kommunal räddningstjänst. 

A-40 är nästa nivå inom svensk yrkesdykning och här med inriktningen räddningsdykare. Maximalt dykdjup är 40 meter med möjlighet till ytgasförsörjning.

Tonvikten läggs på individuell anpassning inför tjänst som räddningsdykare. Detta innebär bland annat realistiska övningar under inslag av tidspress. Kursen omfattar 8 veckor med i snitt 40 timmar/vecka och bedrivs i internatform.

I kursen ingår bland annat:

 • Dykfysik
 • Dykmedicin
 • Säkerhetsföreskrifter
 • Utbildningsmaterial
 • Läkarundersökningar
 • Profilkläder samt lån av skalkläder
 • Kost och logi

Instruktörer hämtas från operativ tjänst inom räddningsdykning.

Kostnad: 89 000 kronor per person, exklusive moms.

Dykarledare A-40 räddningsdyk

En arbetsledarutbildning som fokuserar på planering, genomförande och uppföljning av dyk samt omhändertagande av dykeriolycksfall.

Kursen omfattar två separata utbildningsveckor där den första veckan består av teori och den andra av intensiv praktik. Under den praktiska delen av utbildningen läggs tonvikten på realistiska övningar med inslag av tidspress och genomförs parallellt med respektive certifikats utbildning.

Kostnad: 25 000 kronor per person, exklusive moms.

Årsprov för räddningsdykare anpassat efter era krav

Vi har möjlighet att anpassa verksamheten efter era önskemål och erbjuda formsydda årsprov.

Kontakta Storstockholms brandförsvar och beskriv behovet. Möjliga veckor är listat nedan.

Kursutbud 2024

Utbildning Våren 2024 Hösten 2024
Dykarledare del 1, teori vecka 6 -
A-40 räddningsdykare vecka 10-17 vecka 36-43
Dykarledare del 2, praktik vecka 15 eller 16 vecka 41 eller 42
S-30 validering vecka 19 vecka 44
Extern dykvecka vecka 20 eller 21 vecka 46 eller 47
Ytlivräddningsinstruktör - vecka 49

Information och bokning

Platsen för utbildningarna är Kungsholmens brandstation i Stockholm. Vissa moment sker dock på andra platser som är lämpade för respektive utbildning, till exempel Marinbasen i Karlskrona samt ytterförläggning.

För mer information om dykarskolans utbildningar eller bokning, ring vår växel, 08-454 87 00 eller skicka e-post till registrator@ssbf.brand.se. Ange "Dykarskolan" i ämnesraden.