UAS-utbildning

Storstockholms brandförsvars UAS-utbildning vänder sig till kommunal räddningstjänst. I grundutförandet innehåller den ett förstudiematerial samt två lärarledda heldagar och riktar sig till blivande UAS-piloter. För dig som ska agera i instruktörsroll och/eller som systemansvarig rekommenderar vi fördjupningsdagen. För dig som är verksamhets- eller systemansvarig krävs fördjupningsdagen.

Innehåll grundutbildning, 2 dagar

 • Lagar och föreskrifter som styr UAS-verksamheten
 • Luftrumsklasser och restriktionsområden
 • Flygoperativ manual
 • DJI Mavic med tillhörande styrapp
 • Väder och vind
 • Mänskliga förutsättningar
 • Airmanship och säkerhetstänk
 • Flygning i mörker
 • Rutiner inför, under och efter flygning
 • Praktisk flygträning inne och ute
 • Observatör

Innehåll fördjupningsdagen FSA/instruktör:

 • Organisationsstruktur
 • Fördjupning Flygoperativ manual
 • Fördjupade kunskaper om regelverk och rutiner
 • Tillståndsansökningar
 • Certifieringsprocess
 • Periodisk flygträning
 • Årlig uppflygning

Praktisk information

Tider för kommande utbildningstillfällen:
UAS Grundutbildning 18-19 augusti alternativt 1-2 september 2020, klockan 08.00-16.00.
FSA/instruktör: 20 augusti alternativt 3 september 2020, klockan 08.00-16.00.

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta. För utbildning hos dig som kund, kontakta oss.

Antal deltagare: 12 personer/utbildningstillfälle.

Pris: Grundutbildning två dagar: 3 995 kr (exkl. moms), inkl. smörgås, kaffe, lunch, fika.
FSA/Instruktör en dag: 3 995 kr (exkl. moms) inkl. smörgås, kaffe, lunch, fika.

Observera

Du kan boka enstaka platser eller en hel grupp. Minst en deltagare från din organisation måste bokas in på FSA/instruktörsdagen och för att få gå FSA/instruktörs utbildningen måste deltagaren ha genomfört UAS grundutbildning med godkänt resultat.

Deltagare säkerställer och bekostar själva resa och logi för utbildning på Ågesta.
För utbildning hos kund kan kostnader för resa och logi tillkomma i priset, fråga om offert.

Storstockholms brandförsvar kommer bistå initialt i processen att bygga en flygoperativ manual. Den flygoperativa manualen kommer därför avspegla vår manual med de krav Storstockholms brandförsvar har valt att lägga på organisationen.

Ladda ner: Fördelar med SSBF:s UAS-utbildning
Uppdaterat 2020-05-19

Den flygoperativa manual överlämnas efter godkänd utbildning till flygsystemsansvarig/instruktör i representerad organisation. Därefter kommer Storstockholms brandförsvar att rekommendera Transportstyrelsen att godkänna samt påskynda hanteringen för godkännande av berörd organisations flygoperativa manual.

För mer information eller bokning skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se