UAS-utbildningar

Storstockholms brandförsvars UAS-utbildningar vänder sig till personal inom kommunal räddningstjänst. Här kan du läsa om de olika utbildningarna som Storstockholms brandförsvar erbjuder.

Vi erbjuder:

 • Grundutbildning för UAS-piloter - typ 1-system
 • UAS-utbildning - typ 2-ystem (UAV över 2 kg)
 • Utbildning för skadeplatsnära ledning
 • Utbildning för övergripande ledning.

Grundutbildning för UAS-piloter

Denna utbildning riktar sig till UAS-piloter inom räddningstjänsten. Konceptet är framtaget av Storstockholms brandförsvar och harmoniserar med Polisens UAS-utbildning vilket möjliggör samverkan mellan myndigheterna över hela Sverige. Denna utbildning är också grunden inför kommande utbildningar där vi vill använda oss av fler metoder. 

I grundutförandet innehåller den ett förstudiematerial samt två lärarledda heldagar För dig som ska agera i instruktörsroll och/eller som systemansvarig rekommenderar vi fördjupningsdagen. För dig som är verksamhets- eller systemansvarig krävs fördjupningsdagen. 190 dokument kommer att överlämnas på USB sticka till er FSA efter genomförd utbildning för att hjälpa er att skapa, underhålla och förvalta den egna flygorganisationen.

Innehåll grundutbildning, 2 dagar

 • Tillstånd, lagar och regler
 • Luftrumsklasser/Luftrumsrutiner/Luftrumskoordinering
 • Flygoperativ manual
 • Modellutbildning
 • Airmanship
 • Operativa erfarenheter
 • Väder, vind och mörker
 • Checklistor
 • Riskutbildning 1
 • Flygmetoder/Bildtolkning
 • Utbildningskoncept
 • Framtid

Innehåll fördjupningsdagen FSA/instruktör:

 • Organisationsstruktur
 • Fördjupning Flygoperativ manual
 • Fördjupade kunskaper om regelverk och rutiner
 • Tillståndsansökningar
 • Certifieringsprocess
 • Periodisk flygträning
 • Årlig uppflygning

Praktisk information

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta. För utbildning hos dig som kund, kontakta oss.

Antal deltagare: 12 personer/utbildningstillfälle.

Pris: Grundutbildning två dagar: 3 995 kr (exkl. moms). Kostnaden inkluderar frukost, lunch och fika.
FSA/Instruktör en dag: 3 995 kr (exkl. moms). Kostnaden inkluderar frukost, lunch och fika.

För frågor om ytterligare utbildningstillfällen, hör av dig till utbildning@ssbf.brand.se

Flera deltagare från samma organisation

Om det är flera deltagare från samma organisation som är intresserade av utbildningen är vår rekommendation att vi istället kommer till er och genomför utbildningen på plats. Kontakta i så fall oss för en offert.

Planerade utbildningstillfällen

 • Vecka 12, 19-21 mars 2024.
 • Vecka 16, 16-18 april 2024.

Observera

Du kan boka enstaka platser eller en hel grupp. Minst en deltagare från din organisation måste bokas in på FSA/instruktörsdagen och för att få gå FSA/instruktörsutbildningen måste deltagaren ha genomfört Grundutbildning för UAS-piloter med godkänt resultat.

Deltagare säkerställer och bekostar själva resa och logi för utbildning på Ågesta.
För utbildning hos kund kan kostnader för resa och logi tillkomma i priset, fråga om offert.

Storstockholms brandförsvar kommer bistå i processen att bygga en flygoperativ manual. Den flygoperativa manualen kommer därför avspegla vår manual med de krav Transportstyrelsen kräver av en flygorganisation inom räddningstjänsten.

Ladda ner: Fördelar med SSBF:s UAS-utbildning
Uppdaterat 2020-05-19

En flygoperativ manual överlämnas efter godkänd utbildning till flygsystemsansvarig/instruktör i representerad organisation. Därefter kommer Storstockholms brandförsvar att rekommendera Transportstyrelsen att godkänna samt påskynda hanteringen för godkännande av berörd organisations flygoperativa manual.

För mer information eller bokning skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se


 

UAS-utbildning för typ 2 system – UAV över 2 kg

Storstockholms brandförsvars utbildning för typ 2-system riktar sig till räddningstjänster som vill använda sig av UAV:er över 2 kilo.

I takt med att drönaranvändningen i Sverige ökar ställs också högre krav på operatörer som vill använda sig av avancerade flygmetoder, tyngre UAV:er och snabbare maskiner. Kort sagt så krävs mer ansvarstagande för ökade risker.

För att möta Transportstyrelsens framtida krav på tyngre UAV:er och därmed också få en sömlös övergång av kulturen och regelverken i organisationen har Storstockholms brandförsvar skapat en utbildning för UAV:er över 2 kilo.

Utbildningen innehåller riskutbildning typ 2 och modellutbildning:

 • Förstudiematerial
 • Teoretisk dag - innehåller kravprofil, urvalsprocess och utbildningsplan samt riskutbildning 2, modellutbildning och certifiering.
 • Praktisk dag - innehåller funktionsövning, övningsscenarion för vatten, icke urban miljö, urban miljö och mörker som följer konceptet i riskutbildning 2.

Utbildningen innehåller teoretisk och praktisk utbildning på de riskreducerande åtgärder som krävs för UAV:er över 2 kilo. Några av dessa riskreducerande åtgärder är hur man ska använda fallskärm och hur man säkerställer sin flygning med hjälp av riskzoner.

Efter utbildningen erhåller er organisation det utbildningsmaterial som producerats och de dokument som behövs för att certifiera er egen organisation mot typ 2-system.

Praktisk information

Plats: Denna utbildning sker på plats hos er.

Antal deltagare: obegränsat

Pris: 15 000 kr (exkl. moms) organisation. Resa och logi för instruktör tillkommer.

För mer information eller frågor om utbildningstillfällen, hör av dig till: utbildning@ssbf.brand.se 

Observera

Då denna utbildning går i linje med Storstockholms brandförsvars grundutbildning för typ 1-system och mot vår flygoperativa manual så krävs det att er organisation har gått vår grundutbildning och att ni har en liknande flygoperativ manual för att kunna anmäla sig till denna utbildning.


 

UAS-utbildningar för skadeplatsnära ledning respektive övergripande ledning

Storstockholms brandförsvar erbjuder ytterligare två utbildningar som riktar sig till personal inom räddningstjänsten. Den ena utbildningen riktar sig till personal som arbetar med skadeplatsnära ledning och den andra till personal som arbetar med övergripande ledning. Du kan läsa mer om respektive utbildning nedan. 

Varför är det viktigt att skadeplatsnära respektive övergripande ledning har specifik utbildning i denna resurs? Resultatet av Storstockholms brandförsvars interna utredningar visar att det krävs tre fungerande delar inom en organisation för att nyttja UAS-resursen på ett effektivt sätt. 

 1. Piloter krävs för att få tillgänglighet till resursen.
 2. Skadeplatsnära ledning behöver kunskap för att beställa resursen.
 3. Övergripande ledning behöver kunskap för att prioritera och tilldela resursen.

Den helhet som skapas när samtliga tre delar är på plats gör att resultaten också börjar visa sig.

Till skillnad från många andra verktyg inom räddningstjänsten är UAS ett universellt verktyg som kan användas vid de flesta typer av räddningsinsatser. UAS är ett sensorbärande system som ger en överblick från ovan. En överblick som i Storstockholms brandförsvars fall har haft en avgörande effekt vid 15 procent av räddningsinsatserna och en bidragande effekt vid inte mindre än 82 procent av räddningsinsatserna under 2021 där resursen har använts.

Utbildning för skadeplatsnära ledning

UAS är en ledningsresurs. Samspelet mellan pilot och skadeplatsnära ledning har visat sig vara viktigt för att bli effektivt vid insatser med UAS. I den här utbildningen beskriver vi vad piloten och organisationen förväntar sig av den skadeplatsnära ledningen men även vad den skadeplatsnära ledningen kan förvänta sig av resursen.

I denna utbildning får du som arbetar med skadeplatsnära ledning inom räddningstjänsten lära dig om:

 • Tillstånd, lagar och regler
 • UAS på skadeplats
 • Flygsystem/Airmanship
 • Organisation
 • Flyglägesbild
 • Resurstilldelning
 • Statistik
 • Luftrumskoordinering
 • UAS från riktiga insatser

Praktisk information

Plats: Digital plattform eller fysiskt hos kund.

Antal deltagare: Max 20 personer/utbildningstillfälle.

Tid: 4 timmar

Pris: Kostnaden för utbildningen är 1495 kronor per deltagare, exklusive moms. Minsta debitering per utbildningstillfälle är 7475 kronor exklusive moms. Vid bokning av grupper med fler än 10 deltagare, kontakta oss för prisförslag.

Utbildning för övergripande ledning

Den övergripande ledningen är en viktig pusselbit för att få bra effekt med UAS. Piloten är den som flyger, skadeplatsnära ledningen är den som beställer och övergripande ledning tilldelar resursen. För att värdera graden av angelägenhet och för att tillsätta resursen i rätt skede behöver man kunskap. Den kunskapen delger vi här.

I denna utbildning får du som arbetar med övergripande ledning inom räddningstjänsten lära dig om:

 • Tillstånd, lagar och regler
 • UAS på skadeplats
 • Flygsystem/Airmanship
 • Organisation
 • Resurstilldelning
 • Statistik
 • UAS från riktiga insatser

Praktisk information

Plats: Digital plattform eller fysiskt hos kund.

Antal deltagare: Max 20 personer/utbildningstillfälle.

Tid: 4 timmar

Pris: Kostnaden för utbildningen är 1495 kronor per deltagare, exklusive moms. Minsta debitering per utbildningstillfälle är 7475 kronor exklusive moms. Vid bokning av grupper med fler än 10 deltagare, kontakta oss för prisförslag.

Observera

För båda utbildningarna gäller att du kan boka enstaka platser eller en hel grupp. Vi rekommenderar er att ta kontakt med närliggande räddningstjänster för att eventuellt samordna ett utbildningstillfälle.

För utbildning på plats hos kund tillkommer eventuella rese- och logikostnader för instruktörer. Kontakta oss för prisförslag.

För mer information eller bokning skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se

 


Så säger våra tidigare deltagare

”Mycket väl investerad tid för mig. Försök se till att detta blir ett nationellt koncept! Bredden hos instruktörerna är bra och de ger känslan av en i gänget." 
Michael, Räddningstjänsten Hultsfred .

”Hade önskat ännu mer flygtid men förstår att det är svårt att hinna med under utbildningen som är intensiv. Jag ser omfånget på utbildningen som rimligt och grundligt vilket ger mig en trygghet när jag ska flyga.” –
Roger, Räddningstjänsten Västerviks kommun. 

” Samtliga moment i utbildningen är bra. Bra med förstudiematerial så att man har en del förkunskaper innan utbildningen. De praktiska momenten när man flyger på olika scenarion är väldigt bra och skulle kunna utökas i tid. Jag tycker att det informerades tydligt om varför teknikövningarna var relevanta och att vi fick agera mot ”riktiga” case var ett väldigt bra inslag för att göra det så likt verkligheten som möjligt.”
Jörgen, Nerikes Brandkår. 

”För mig är det bara att erkänna att jag skulle ha förberett mig djupare inför kursen. Inte bara läst igenom förstudiematerielet utan pluggat in det bättre. I detta fall syftar jag på Transportstyrelsens krav, den flygoperativa manualen samt olika förkortningar (ex.TS/AMC/ATCC/ATS mm) som regelbundet upprepas.”
Johan, Räddningstjänsten Dala Mitt.

”Mycket bra ihopsatt teoripresentation. Dessutom imponerande framfört av instruktörerna Frida och Micke.”
Anders, Södertörns brandförsvarsförbund.