Blanketter och tillstånd

Behöver du ansöka om tillstånd för hantering av brandfarlig vara, dispens för sotning eller göra en skriftlig brandskyddsredogörelse? Då hittar du dessa och flera andra blanketter här.

Brandfarlig och explosiv vara

Ladda ner: Anmälan om föreståndare för hantering av brandfarlig vara
Uppdaterat 2019-09-02

Blankett för anmälan av föreståndare för verksamhet som hanterar brandfarliga och explosiva varor enligt SFS 2010:1011.

Ladda ner: Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara
Uppdaterat 2019-09-02

Blankett för ansökan om hantering av brandfarlig vara enligt SFS 2010:1011.

Ladda ner: Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara på byggarbetsplats
Uppdaterat 2019-09-02

Blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt SFS 2010:1011 på byggarbetsplats.

Ladda ner: Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara vid evenemang
Uppdaterat 2019-09-02

Blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt SFS 2010:1011 vid evenemang.

Ladda ner: Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara
Uppdaterat 2019-09-02

Blankett för ansökan om hantering av explosiv vara.

Ladda ner: Ansökan om tillstånd för fyrverkerihandel
Uppdaterat 2019-09-02

Blankett för ansökan om handel med fyrverkerier.

Sotning och rengöring

Skriftlig brandsyddsredogörelse

Ladda ner: Skriftlig brandskyddsredogörelse
Uppdaterat 2019-09-02

Blankett för skriftlig redogörelse för brandskydd enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor kapitel 2, paragraf 3.

Ladda ner: Skriftlig brandskyddsredogörelse för höga byggnader
Uppdaterat 2020-08-05

Skriftlig redogörelse av brandskyddet i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor 2 kap. 3§. Detta formulär är särskilt avsett för byggnader med en byggnadshöjd överstigande 8 våningar ovan mark. För övriga byggnader gäller annat formulär.