Taxor för tjänster

Brandskyddskontroll

Ladda ner: Taxa för brandskyddskontroll Danderyd, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby, Vallentuna
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-07-02

Taxa för brandskyddskontroll, tillämpningsområde: Danderyd, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby och Vallentuna.

Ladda ner: Taxa för brandskyddskontroll Stockholm, Vaxholm, Österåker
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-07-02

Taxa för brandskyddskontroll, tillämpningsområde: Stockholm, Vaxholm och Österåker.

Ladda ner: Taxa för brandskyddskontroll Värmdö
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-07-02

Taxak för brandskyddskontroll, tillämpningsområde: Värmdö.

Sotning och rengöring

Ladda ner: Taxa sotning och rengöring Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-07-02

Taxa för sotning och rengöring, tillämningsområde: Danderyd, Lidingö, Täby och Vallentuna.

Ladda ner: Taxa för sotning och rengöring Solna, Stockholm, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-07-02

Taxa för sotning och rengöring, tillämpningsområde: Solna, Stockholm, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker.

Ladda ner: Taxa för sotning och rengöring Värmdö
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-07-02

Taxa för sotning och rengöring, tillämpningsområde: Värmdö.

Tillstånd

Ladda ner: Taxa för tillstånd 2017
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-01-01

Taxa för tillstånd enligt föreskrifter (MSBFS 2013:3) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Tillsyn och efterkontroll

Ladda ner: Taxa för tillsyn och efterkontroll 2017
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-01-01

Taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE).

Varor och tjänster

Ladda ner: Avgift för allmän handling
Uppdaterat 2017-10-10

Taxa för utlämnande av allmän handling.

Ladda ner: Avgifter för varor och tjänster
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-01-01

Taxa för varor och tjänster.