Taxor för tjänster

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Ladda ner: Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll - Danderyd, Lidingö och Täby
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2021-04-01

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Tillämpningsområde: Danderyds kommun, Lidingö stad och Täby kommun.

Ladda ner: Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll - Solna, Sundbyberg och Vaxholm
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2021-07-13

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Tillämpningsområde: Solna stad, Sundbybergs stad och Vaxholms stad. Förtydligande i punkt 5.7 är giltigt från 2021-07-13 enligt direktionens beslut.

Ladda ner: Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll - Stockholm
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2021-04-01

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Tillämpningsområde Stockholms stad.

Ladda ner: Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll - Vallentuna och Värmdö
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2021-04-01

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Tillämpningsområde: Vallentuna kommun och Värmdö kommun.

Ladda ner: Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll - Österåker
Uppdaterat 2021-03-10 Giltig från 2021-07-22

Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Tillämpningsområde Österåkers kommun. Förtydligande i punkt 5.7 är giltigt från 2021-07-22 enligt direktionens beslut.

Tillstånd

Ladda ner: Taxa för tillstånd 2017
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-01-01

Taxa för tillstånd enligt föreskrifter (MSBFS 2013:3) om hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Tillsyn och efterkontroll

Ladda ner: Taxa för tillsyn och efterkontroll 2017
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-01-01

Taxa för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE).

Varor och tjänster

Ladda ner: Avgift för allmän handling
Uppdaterat 2017-10-10

Taxa för utlämnande av allmän handling.

Ladda ner: Avgifter för varor och tjänster
Uppdaterat 2017-10-10 Giltig från 2017-01-01

Taxa för varor och tjänster.