Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i verksamheten

Skydda din gård från brand

Varje år uppstår flera bränder på lantbruk runt om i Sverige. Du som lantbrukare kan själv göra mycket för att både förhindra en brand och rädda så mycket av gård och djur som möjligt vid en eventuell brand. Vi hjälper dig på vägen.

Det är ditt ansvar som företagare att ta hand om brandskyddet på din gård. Det är också ditt ansvar att se till att djuren kan räddas vid en eventuell brand. Om du har en verksamhet som till exempel ridskola, uthyrning av stugor, gårdsförsäljning eller liknande behöver du en plan för utrymning.

Tänk på att om din gård ligger utanför tätort kan det dröja över en halvtimme för räddningstjänsten att komma fram. Det är därför viktigt att du har utrustning och en organisation som gör att du kan agera om olyckan är framme. Vi rekommenderar att du har pulversläckare på minst 6 kilo i alla brandfarliga utrymmen. I djurstall ska du också ha vattenslang på centrumrulle.

I djurstall ska det finnas utrymningsvägar i minst två riktningar. Är du hästägare ska du se till att ha grimmor och grimskaft nära boxarna för att underlätta vid eventuell utrymning. Det finns brandlarm som är speciellt anpassade för lantbruk. Läs mer om det på Lantbrukets Brandskyddskommittés (LBK) webbplats.

Håll rent och gör kontinuerliga kontroller

Se till att alltid hålla rent i lokalerna eftersom damm, halm och liknande är brandfarligt. Det är också viktigt att du håller råttor borta så att de inte tuggar sönder sladdar. Trasiga sladdar och annan elektronisk utrustning ska bytas ut, var noga med att kontrollera all elektronisk utrustning med jämna mellanrum.

Många bränder startar i angränsande lokaler såsom verkstad, pannrum, sadelkammare eller logar. Det är viktigt med brandvarnare även i dessa utrymmen så att du får en tidig indikering på rök.

Traktorer och lantbruksmaskiner ska kontrolleras enligt en speciell checklista gällande brandsäkerhet en gång per år. Det är även bra att montera pulversläckare på traktorerna för att snabbt kunna göra en insats. Mer om det hittar du på LBK:s hemsida.

Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden är det extra viktigt att arbetet planeras väl och genomförs med försiktighet.

Kombinationen av maskiner i drift och torr växtlighet innebär ökad risk för vegetationsbränder. Allt arbete med skördetröskor och andra skördemaskiner bör ske med största försiktighet.

En brand som uppstår i torrt gräs sprider sig snabbt och det behövs mycket vatten för att släcka. Då det är mycket torrt i marken finns risk att brand kan uppstå även vid skörd av vall. Mer om det hittar du på LBK:s hemsida.

Röken dödar

Eftersom det oftast är röken som sprider branden är det viktigt att stänga luftventiler, fläktar och dörrar om en brand uppstår. För att begränsa rök- och brandspridning ytterligare kan du förse taket med brandventilation.

Den vanligaste brandorsaken på gård är att branden har startat i uppvärmningsanordningar, som en effekt av felaktiga elinstallationer eller dåligt underhåll av dessa. För att minimera risken för felaktiga elinstallationer rekommenderar vi att du tar hjälp av en elektriker som har gått en specialutbildning för lantbrukselektriker. Det är också vanligt att bränder uppstår i äldre träbyggnader.

Tillstånd för brandfarlig vara

Om du förvarar brandfarlig utrustning i lokalerna, exempelvis gasbehållare, se till att sätta upp varningsskyltar där de förvaras. Om du har stora mängder brandfarlig vara eller gasol kan det krävas tillstånd för detta.

Du kanske också vill läsa:

Trädgårdsavfall eldas i tunna
Brandskydd på fritiden

Elda trädgårdsavfall säkert

Dags att göra vårfint i trädgården men får jag elda trädgårdsavfall? Trädgårdsavfall i mindre mängder kan vara tillåtet att elda på egen tomt. Men du får inte elda när du vill och inte heller vad du vill. Tänk också på att det torra fjolårsgräset brinner lätt så se till att du eldar utan risk för brandspridning. Informera dig om vilka regler som gäller i din kommun.

Brandskydd i hemmet

Brandskyddsutrustning att ha hemma

Ett brandförlopp sker ofta snabbt. Investera i en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt och du har goda möjligheter att agera direkt. Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika modeller och ger dig tips på hur du sköter om ditt brandskydd på bästa sätt.

Brandskydd i hemmet

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Läs vår guide för att lära dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.