Tillgänglighetsredogörelse

Storstockholms brandförsvar står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här webbsidan beskriver hur storstockholm.brand.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från https://www.storstockholm.brand.se/ som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt, svarstiden är normalt 5 arbetsdagar:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG, Myndigheten för digital förvaltning. Webbsidan öppnas i ett nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt och brister i förenlighet med lagkraven.

1.1.1 (A) Beskriv med text allt innehåll som inte är text - Vissa bilder saknar alt-attribut.

1.2.3 (A) Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelning - Videoinspelningar är inte syntolkade och alternativ till videoinspelning saknas.

1.2.5 (AA) Syntolka videoinspelning - Videoinspelningar är inte syntolkade. 

2.4.4 (A) Skriv tydliga länkar - Vissa länkar i brödtext saknat tydlig beskriving.

Det finns PDF- och Worddokument på webbplatsen som inte är tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har för den tekniska biten av webbplatsen tagit hjälp av vår webbpartner Headlight Mälardalen AB som har gjort en skattning av webbplatsen.

Storstockholms brandförsvar har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på webbplatsen https://www.storstockholm.brand.se/.

Senaste bedömningen gjordes den 20 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 januari 2021.