Ågesta utbildningsanläggning

Besöksadress: Vidjavägen 17, 123 52 Farsta

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Fredrik Letzler

Om Ågesta utbildningsanläggning

Ågesta utbildningsanläggning är en av två utbildningsanläggningar inom Storstockholms brandförsvar. Här bedrivs utbildning av nyanställda brandmän och vidareutbildning av redan anställda brandmän. Vi säljer och genomför även teoretiska och praktiska brandskyddsutbildningar. På Ågesta utbildningsanläggning ligger också Dyk-och materialdepån som ansvarar för inköp, service och reparationer av brandmateriel och transporter av materiel och fordon.

På arbetsplatsen arbetar nio medarbetare.

Övningsmoment  

 • Rökdykning
 • Dörrforcering
 • Körgård för tunga fordon
 • Trafikolycka
 • Jordning av strömskena på tunnelbana
 • Lyft av tunnelbanevagn
 • Såga med motorsåg
 • Arbeta på tak med skyddsutrustning
 • Håltagning på tak
 • Förevisningscontainer brandförlopp
 • Strålförarcontainer
 • Lyftteknik och säkring i rasmassor samt tunga fordon
 • Kemolycka