Svartsö räddningsvärn

Räddningsvärnet är beläget på Svartsö i Värmdö kommun, i Alsvik på södra sidan av ön. Det finns även en redskapsbod på Lådna som tillhör värnet.

Svartsö har cirka 40 bofasta personer och har låg- och mellanstadieskola, post, livsmedelsbutik samt restauranger och hotell med konferensmöjligheter. På sommaren ökar den fasta befolkningen till cirka 800 genom de många fritidsboenden som finns på ön.

Kategori 3: Utvändig brandsläckning, pumpar, brand i skog och mark, AO/HLR. Första enhet på plats (informationsinhämtning).

Det är en platschef och 11 värnmedlemmar anslutna på Svartsö.

På stationen finns en transportbil, en släpspruta samt diverse annan utrustning.

Svartsö räddningsvärn har cirka tre larm per år och utlarmningen sker av Räddningscentral Mitt (RC Mitt) via sms.

Platschef: Sonny Noaksson

Besöksadress: Alsviks brygga, 130 34 Skälvik.