Johannes brandstation

Besöksadress: Malmskillnadsgatan 64, 111 38 Stockholm

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Om Johannes brandstation

På Johannes brandstation finns Storstockholms brandförsvars huvudkontor med ledning och delar av administrationen. I de utryckande styrkor som idag finns på stationen ingår ledningsbefäl, vakthavande brandingenjörer och räddningschef i beredskap.

Stationen är brandförsvarets näst äldsta brandstation efter Katarina brandstation (invigd 1876) på Södermalm. Johannesstationen ritades av arkitekten och hovintendenten Axel Fredrik Nyström. Stationen invigdes den 9 oktober 1878 av överståthållaren, tre år efter att Stockholms brandförsvar bildades. Som mest fanns fjorton hästar här, men redan 1916 hade samtliga ersatts av motorfordon och stallet byggdes om till reparations- och tvätthall för bilar.

År 2008 slogs Räddningscentral Stockholm som tidigare var placerad på Johannes brandstation samman med Räddningscentral Norr i Täby. Tillsammans utgör de nu Räddningscentral Mitt (RC Mitt) och verksamheten är placerad på Täby brandstation.