Vaxholms brandstation

Besöksadress: Eriksöv 2, 185 34 Vaxholm

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Johan Berg

Om Vaxholms brandstation

Vaxholms brandstations geografiska ansvarsområde omfattar Vaxön, Resarö, Bogesund, Rindö, Skarpö och ytterligare ett antal öar med permanentboende eller omfattande fritidsboende. Området är glesbefolkat med boende främst på Vaxön och Resarö. Bogesund är till största del grönområde. Till Rindö/Skarpö saknas fast broförbindelse.

I Vaxholm finns det en brandstation med ett befäl och två brandmän på dagtid. Kvällar och helger är det räddningstjänstpersonal i beredskap.