Vallentuna brandstation

Besöksadress: Angarnsvägen 1, 186 40 Vallentuna

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Caroline Kjellman

Om Vallentuna brandstation

Vallentuna brandstations geografiska ansvarsområde innefattar Vallentuna kommun och norra delen av Täby, det vill säga Täby kyrkby ner till Karby gård.

Vallentuna brandstation invigdes 1979 efter att den gamla stationen blivit för liten. Den nuvarande stationen är en arkitektonisk pärla i rå betong.

Stationen bemannas av totalt 32 personer samt en enhetschef och en person som jobbar med förebyggande arbete.

Stationen ansvarar också för all slang som används inom Storstockholms brandförsvar, det innebär provtryckning, tvättning och lagning av cirka 15 mil slang per år.

I distriktet bor omkring 40 000 personer.