Runmarö räddningsvärn

Räddningsvärnet är beläget på Runmarös sydöstra sida vid Söderby Brygga i Värmdö kommun.

Runmarö är en av de större öarna i Stockholms skärgård med ca 300 bofasta personer.  På sommaren kan där dock finnas inemot 3000–4000 sommargäster. På ön finns bland annat krog, bio, kaféer, bageri, affär och båtvarv.

Kategori 3: Utvändig brandsläckning, pumpar, brand i skog och mark, AO/HLR. Första enhet på plats (informationsinhämtning).

Det är en platschef och 15 värnmedlemmar anslutna på Runmarö.

Stationen har två garageportar och där finns det en liten brandbil, en släpspruta och diverse annan utrustning. Runmarö har cirka fem larm per år och utlarmningen sker av Räddningscentral Mitt (RC Mitt) via sms.

Platschef: Johan Solén

Besöksadress: Söderby brygga, 130 38 Runmarö.