Brandstationen på Östermalm i Stockholm

Östermalms brandstation

Besöksadress: Artillerigatan 69, 114 45 Stockholm

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Jesper Lindström

Om Östermalms brandstation

Östermalms brandstation är en av tre brandstationer i Stockholms innerstad. Distriktets geografiska ansvarsområde begränsas i norr av Ålkistan och kommungränsen mot Solna, i öster av Blockhusudden, i söder av Helgeandsholmen och i väster av Vasagatan/Dalagatan.

Östermalms brandstation invigdes den 2 mars 1927. Arkitekt var Gustav Laurelius. Samma dag som Östermalms nya brandstation öppnade stängdes den gamla stationen på Skeppargatan och även Djurgårdens brandstation.  

På brandstationen finns 55 operativa brandmän och brandbefäl. De hanterar larm, övningar, utbildning och övrigt som ligger i räddningstjänstuppdraget.

I distriktet bor omkring 180 000 personer. Under dagtid mångdubblas antalet personer som vistas här.