Solna brandstation

Besöksadress: Ekensbergsvägen 87, 169 31 Solna

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Henrik Lundqvist

Om Solna brandstation

Solna brandstations geografiska ansvarsområde omfattar Solna och Sundbybergs stad där bland annat Arenastaden med Friends arena och nya Karolinska sjukhuset ingår.

På stationen arbetar 40 medarbetare på utryckningen, två medarbetare som brandinspektörer samt en enhetschef. Taktiska enheten norr utgår från Solna brandstation och deras uppdrag är att hålla beredskap på andra brandstationers distrikt när de övar.

I distriktet bor omkring 127 000 personer.