Farsta brandstation

Besöksadress: Lingvägen 155, 123 59 Farsta

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Bo Johansson

Om Farsta brandstation

Farsta brandstations geografiska ansvarsområde omfattar följande stadsdelar: Kärrtorp, Enskededalen, Bagarmossen, Skarpnäck, Flaten, Orhem, Sköndal, Farsta Strand, Larsboda, Farsta, Hökarängen, Gubbängen, Tallkrogen, Gamla Enskede, Enskedefältet, Svedmyra, Stureby, Örby, Bandhagen, Högdalen, Fagersjö, Rågsved, Hagsätra samt inom Huddinge kommun Vidja och inom Nacka kommun Stensö och delar av Älta. Distriktets gränser följer kommungränsen mot Nacka och Tyresö i öster. Söderut går gränsen mot Huddinge fram till Huddingevägen och följer den till Älvkällevägen, Sockenvägen till Enskedevägen fram till gränsen mot Nacka via Nytorps gärde.

Farsta brandstation invigdes den 18 oktober 1956 av borgarrådet Helge Berglund och är ritad av arkitekt G. Lené. Namnet var från början Enskede brandstation. Efter att Farsta församling kom till 1957 bytte stationen namn till Farsta brandstation.

I distriktet bor omkring 110 000 personer.

Utrustning och specialkompetenser

  • Farsta brandstation har beredskap att hantera olyckor med  farliga ämnen/kemikalier. Stationen är en viktig resurs för hela Stockholms läns beredskap för kemikalieolyckor.
  • MIRG (Maritime incident response group) - livräddning, brandsläckning och miljöräddning till sjöss. MIRG-styrkorna stöttar Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

  • Avancerad indikering - snabb identifiering av vilka ämnen som är inblandade vid en olycka eller vid avsiktliga utsläpp av kemikalier. Syftet är att rädda människoliv och miljö samt att insatspersonalen ska kunna skydda sig själva.