Brännkyrka brandstation

Besöksadress: Mickelsbergsvägen 1, 125 33 Älvsjö

Postadress: Storstockholms brandförsvar, Box 1328, 111 83 Stockholm

Kontakt: Telefon växel: 08-454 87 00 E-post: registrator@ssbf.brand.se

Enhetschef: Peter Karlsson

Om Brännkyrka brandstation

Brännkyrka brandstations geografiska ansvarsområde omfattar fyra stadsdelsförvaltningar, från Skärholmen i söder till Hägersten-Liljeholmen i norr. Östra distriktsgränsen vetter mot Farsta och består av de västra delarna av Årsta och Älvsjö stadsdelsförvaltning mot Huddingevägen som gräns.

Brännkyrka brandstation invigdes i april 1980. Stationen är ritad av Hans Borgström arkitektkontor.

På stationen arbetar cirka 55 personer från Storstockholms brandförsvar. Här finns även en ambulans som bemannas av omkring 15 personer från Samariten AB.

I distriktet bor omkring 170 000 personer.

Utrustning och specialkompetenser  

  • RTR (Ras och tung räddning). En specialfunktion som verkar över hela SSBF:s område och som även är en resurs i länet. Används vid större trafikolyckor där tunga fordon är inblandade samt vid byggnadskollapser där det finns behov av att stötta och säkra detaljer i byggnader.
  • SMC (Storskalig släckutrustning för cisternbrandsläckning). Stationen har chaufförer till SMC-utrustning. Utrustningen är placerad på Loudden och ska kunna skickas inom och utom landet vid begäran om hjälp.
  • Lastväxlarsystem med vattentank och skum.
  • Högriskmiljö. En container framtagen för arbete i hög riskmiljö. Denna larmas vid större händelser där det krävs stora luftresurser. Containern innehåller extra andningsapparater, extra luftflaskor samt diverse annan utrustning. Det finns även tillgång till mat i containern.
  • Brandinstruktörer. Från stationen utgår fyra brandinstruktörer. Dessa arbetar med förebyggande brandskyddsinformation på i första hand den södra sidan av Stockholm.
  • VMA (Viktig meddelande för allmänheten). På stationen finns två tekniker som arbetar med att upprätthålla och utföra service på funktionen VMA.
  • Taktisk enhet (1620). Från stationen utgår en så kallad taktisk enhet. Enheten är en av två inom SSBF (den andra utgår från Solna brandstation) och fungerar som en resurs inom brandförsvaret med syfte att öka den samlade förmågan till insats.